Mina Tre Kronor

Helgdagar till kraftsamling

Kategori: Allmänt

En olycka kommer aldrig ensam, sägs det. I går kom de nästan hand i hand, nedläggningen av Saab och Köpenhamnsmötet som i många tidningar kallas för fiasko. Den ena kanske mycket väntad medan det andra är för mig väldigt förvånande.  

I gårkväll hörde jag ett reportage där en reporter betonade nackdelarna med demokratins ledarskap och underströk att detta var en sådan. Trots att jag tänkte att något annat alternativ vore bara tokigt så kunde jag inte låta bli att känna med reportern. I ett läge som Reinfeldt befann sig i gårkväll önskar man mera makt åt vissa håll och mindre yttrandefrihet åt andra. Men frågan skulle då bli vem den ”Allsmäktiga Guden” skulle vara och därmed även då leda till oenigheter. Det enda riktiga är naturligtvis att vi ska kunna samarbeta och kompromissa, men det hade varit betydligt lättare med mera likasinnade partners.  Nu hoppas jag bara att inte naturen ska behöva tala sitt starka språk för att alla ska förstå vikten av samarbete för minskade utsläpp.

Och så Saab Automobile som läggas ner av GM. Det var jobbigt att höra besvikelsen från Trollhättanborna igår, men det kan ändå inte ha varit helt oväntat. Jag är en optimist och jag tror på nya vägar som förhoppningsvis bringar mer trygghet och större tillfredsställelse även hos den enskilda personalen.

Sedan företagets start har verksamheten genererat ett fåtal vinstår varav den senaste var 1997. Det är snarare förvånande hur företaget har kunnat fortleva med förluster år efter år. Man får då inte glömma bort att det är någon som tar dessa förluster och verksamheten har drivits på dennes bekostnad. Jag förstår också att det är lätt att känna besvikelse, särskilt av de som är insatta i historien och vet om att bilen har erbjudit, redan vid de första modellerna, teknik som då var ovanlig men idag tillhör branschstandarden. Med andra ord har bilen alltid tillhört en kvalitativ fordonskategori vilket vi får blicka tillbaka på med stolthet, men uppenbarligen var det inte lönsamt. Sen är det bara att konstatera att om inte tidigare svenska ägare eller General Motors kunde driva verksamheten med vinst, så finns det inte mycket att göra. Vi får istället ta vara på den kompetens som finns i företaget och innovativt vidareutveckla det till något framgångsrikt.   

Klimathotet lämnar inget val

Kategori: Allmänt

och ändå verkar många länder tveka, vela och vägra. Hur tänker man egentligen? Har man en reservplan? Kanske undansatta stödpaket av frisk luft?

Det blir oerhört tråkigt när inte alla tar sitt ansvar, särskilt om de tillhör den grupp som står för de största utsläppen. Egoismen lämnar inget utrymme för förnuftet och man tror sig ha ett förhandlingsläge.  Många tycks undvika faktum att det är en gemensam planet vi kämpar för och att allas delaktighet i avvärjningen av klimathotet är ett måste och inte ett val! Vad krävs det egentligen för att alla ska inse detta?

Reinfeldt och många andra ledare gör sitt bästa i Köpenhamn, men ännu ser det dystert ut. Det kanske är upp till oss konsumenter att gå till handling, för det är trots allt vi konsumenter som styr företagens verksamhet. Det är nog dags att vi funderar alvarligare över de varor vi köper och var de producerats. 

Allians för Värmdö

Kategori: Allmänt

 

Det är nu allmänt kungjort att allianspartierna fortsätter att verka enade även under nästa mandatperiod. Det enda rätta anser jag. Jag har alltid trott på kontinuitet och långsiktighet.  Att fyra skilda partier redan innan ett val ingår i en allians, är inte konstigare än att partier bestämmer sig för samarbete efter ett val där man inte ensam har röstmajoritet. Tvärtom tycker jag att man är öppnare och trovärdigare om man lägger korten på bordet och informerar medborgarna, redan innan valet, vad de röstar på.

Även om den borgerliga plattformen är gemensam har Värmdös fyra allianspartier egna utmärkande särdrag och förutsättningar att erbjuda. Det är naturligtvis bara positivt då det främjar en bredare vy och tillvaratagandet av många olika ståndpunkter. Det kan även förenas med att vi vill att Hela Värmdö ska leva!

                                                         

Innanför Blå hallens väggar

Kategori: Allmänt

Jag reagerade lite på något som sades av kemipristagaren Ada E. Yonath. Hon fick frågan om hon såg sig själv som en förebild för andra kvinnor/människor?

Innan jag fick priset så gjorde jag det, men nu är jag inte säker på att jag är det, svarade Ada. Hon menade att innan hon fick priset kunde hon inspirera människor genom att tala om för dem hur fantastiskt det var att jobba med något man brinner för. Nu efter att ha fått nobelpriset trodde hon att det kommer att tolkas som att ambitionen hänför sig till priset och det tyckte hon var fel ändamål.

Det är beundransvärt att arbeta för saken och inte för prestigen inom många yrkeskategorier, som exempelvis vården, utbildningen, politiken och alla andra människo-ombesörjande yrken. Till skillnad från Ada E. Yonath tycker jag att inom all forskning och teknisk innovation är alla sporrande avsikter, som leder till höga ambitioner och förbättrade lösningar på problem, bara positivt.

Forntid eller Framtid

Kategori: Allmänt

Från att ena dagen höra inslag om kvinnors brist på högställda positioner i näringslivet till diskussioner om kvinnor ska få bära Niqab i yrkeslivet eller ej.

På ena sidan kämpar kvinnor för att leva under samma villkor som männen, medan andra tar långt avstånd från männen på alla sätt det går.

Den ena gruppen förklarar männen som paktgrupper som hjälper varandra och samtidigt kräver att kvinnor får visa sig vara dubbelt så bra. Däremot likställer den andra gruppen männen med djur genom att indirekt förklara dem som okontrollerbara varelser som lätt faller för frestelsen och därmed ”hoppar” på kvinnorna.

Ironiskt? Löjligt? Tröttsamt? Ja, ja och ja!

Det känns aningen skrattretande när jag tänker på hur långt den senare nämnda gruppen har till ett liv på samma villkor som männen.

Jag tror ändå att som jag även tidigare har sagt, att det inte finns några skillnader på människor och människor. Den ”skillnad” som vi upplever idag tror jag beror på den geografiska miljön, samt kulturella, politiska och religiösa erfarenheter.  Det känns som att det krävs flera generationer av utbildning och västerländsk leverne innan denna minoritet ska våga tänka ”outside the box” i detta fall utanför slöjan. Men de kommer dit! Det tråkiga är att de idag inte är medvetna om denna framtid.  

Jag kan inte heller låta bli att undra om sönerna till dessa beslöjade kvinnor, någon gång i framtiden kommer att rekrytera en kvinna till företagets VD, avdelningschef eller annan ledarposition.  Är då Niqab en kvinnoangelägenhet? Är det möjligt att männen som har svårt att tilldela kvinnor höga positioner har en förvrängd syn på kvinnor? Jag skulle i varje fall inte föredra att bli anställningsintervjuad av en man som levt i ”könsförordnade” förhållanden.

Oavsett om det blir lagen som bestämmer dessa kvinnors slöjors frånvaro eller närvaro i yrkeslivet så önskar jag innerst att de självmant väljer att leva ett obundet och fritt liv. Ett liv där jag som kvinna har rätt att vara hur snygg och läcker som helst men fortfarande med rättigheten att rå om hela sin kropp och tillvaro.