Mina Tre Kronor

Time out för mig

Kategori: Allmänt


 

Jag har inte slut på åsikter, inte ont om tid och definitivt inte slut på engagemang. Jag har medvetet valt att inte skriva något på min blogg, inte göra något utspel, utan bara lyhört avvakta och istället agera åskådare. Det spel som har spelats framför mina ögon har tumlat om hela min inställning. Efter denna för mig hyffsat turbulenta tid, känner jag mig vilsnare än någonsin.


Politiken har alltid för mig  varit ett intresse men aldrig ett spel.  Av den anledningen har jag tidigare aldrig aktivt engagerat mig. Vid årsskiftet var det något som sa mig att nu var politiken redo för mig, nu är  de raka puckarna som gäller och spelet över. Nu finns det utrymme för nyheter, enstaka åsikter och förhandlingar. Jag vet inte om jag hade fel men tiden får tala för sig själv. Under mina snart sju intensiva månader inom kommunalpolitiken har  jag lyckats till en viss gräns skapa mig en alldeles egen uppfattning om sammanhanget. Inte för att det har gjort mig klokare men aningen erfarnare.


Syftet med politiken har aldrig varit någon karriärssprång och önskar och hoppas att det inte ska vara för någon annan heller. Att det sedan ger utdelning i form av en heltidssysselsättning bevisar bara att stödet för de egna åsikterna är högt bland väljarna. Det ska med andra ord inte vara ett finger upp i vädret och känsla för åt vilket håll det blåser.  För en sådan utgångspunkt genomsådas i stort sett alltid.


För att inte föra någon bakom ljuset vill jag härmed meddela att jag för närvarande avskriver jag mig alla politiska namn och tillhörigheter i avvaktan på en tydligare linje. Det gör jag inte för att jag själv ska ha möjlighet att se åt vilket håll vinden blåser, utan för att jag ska hitta min hemvist vad gäller mina åsikter.  

Baksmälla

Kategori: Allmänt


Efter gårdagens valresultat tål det att fundera på vad som gick fel i valkampanjerna. För centerpartiets räkning tycker jag att förlusten är större än 0,8 procentenheter. Centerpartiet är ett modern och heltäckande parti, men många tycks ändå förknippa det med dess ursprung som bondeparti.


Själva namnet tycks också falla fel i tonen hos några. Jag som på senare år tyckt att de har intagit en roll som står närmare dess namn, nämligen övergripande politik som täcker de flesta samhällsgrupper och samhällsfrågor.

Utifrån valresultatet verkar det som om människor föredrar enkla, tydliga linjer före de övergripande.  Givetvis är det också som det redan vid flertal tillfällen har sagts, att människor har en tendens att testa nya partier, men det kan också vara en uppvärmning inför framtida val, riksdag som EP.


En glädjande nyhet är i alla fall att fler i storstäder väljer att rösta på Centerpartiet. Jag hoppas att vi inför riksdagsvalet lyckas förmedla att Centerpartiet är ett heltäckande och komplett parti gällande värderingar och ambitioner, dessutom med många eldsjälar till medlemmar och en fantastiskt stark partiledare.