Mina Tre Kronor

Att fela är mänskligt, att glömma är inte myndighetens policy!

Kategori: Allmänt

Forumet för levande historia, en myndighet vars existens ifrågasätts. Är det rätt att älta på det förflutna? Gör inte långsinthet förlåtandet svårare?

Kanske, men det är desto viktigare att historien inte upprepas. Det är trots allt endast historien som kan ge oss ett vidare perspektiv på saker och ting. Dagens samhälle är trots allt en produkt av historien.  Det är tack vare historien som vi ständigt eftersträvar nya och bättre vägar.

Hur ska våra barn som mer eller mindre födds med ” guldsked i mun” lära sig den verklighet som många av oss, våra fäder eller förfäder har fått uppleva. Hur ska våra barn då veta att människans historia överträffar alla thrillerfilmer som Hollywood kan producera. Hur ska vi annars förstå att det är endast tiden i utvecklingen som idag sätter en annorlunda prägel i tillvaron och gör skillnad på länder och samhällen.

Handlingar skall inte vinklas, selekteras eller tystas. Historien skall vara hel och spridas just i syfte att förhindra kommande fallgropar. Extrem vänster liksom extrem höger. Ofta går de också hand i hand. Kommunismen föder maktgirighet som kan överskugga den värsta sortens kapitalism. Kapitalism i de girigas makt kan föda tillstånd liknande det pågående USA-s finanskris som påverkar hela världen och där kommunism kan ses som ett verktyg för återuppbyggning. Nu passar väl med det svenska ”lagomt är bäst”.

Vid något tillfälle har jag hört att ”vi” idag är så pass bildade och sofistikerade att historien inte har något utrymme för upprepning. Säg det, efter en laddad fotbollsmatch där majoriteten av publiken är huliganer!

Trots vår utveckling, vår historia och våra erfarenheter tror jag inte att en repris av historien skulle vara främmande om människan bara pressas till det. En oförutsedd naturkatastrof är en tanke som lätt kan sätta fart på en skrämmande bild. Människan har trots allt djuriska, överlevarinstinkter och lyckligtvis förstår vi inte vad vi skulle kunna vara kapabla till.

Historien skall leva i Forumet för levande historia, museer, läroböcker och kanske till och med graveras i sten, men helst där den når våra ungdomar bäst. Historien får aldrig lov att glömmas bort!  Historien är en del av vår identitet och Dagens samhälle är en produkt av historien.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: