Mina Tre Kronor

Min tolkning, mening för mening, av programförklaringen till den tidigare omtalade oförskämda”Bloggen”

Kategori: Allmänt
”Bloggen” letar systematiskt och hänsynslöst efter sina offer.

”Bloggen” använder en liten dos av politik, en av mänskligt samspel som kännetecknas av öppenhet och kombinerar ihop det med egna fantasier.

”Bloggen” vill medverka till förvirring bland de som endast känner till ämnen väldigt ytligt men inte har 100 procentig fakta.

Det sker genom att nämna endast det som är till gagn för en själv, vare sig i den stora eller lilla världen. ”Bloggen” förvirrar den lilla människan som inte orkar ta reda på hur saker egentligen ligger till och vilka andra faktorer som påverkar de storas arbete och beslut.

”Bloggen” smutskastar makten och spelar på de missnöjdas känslor. ”Bloggen” bestämmer själv graden av oförskämdhet. Exempel på detta är presentation av laddade ämnen för att sedan kombinera det med egna fabler och förlöjligande humor.

Att trampa andra på tårna är en självklarhet. Det måste man göra för att själv överleva. Fokus läggs då på andra och chansen att egna lik poppar ut ur garderoben minimeras. Medborgarna agerar gärna åskådare som underhållning och avkoppling från dagliga arbetsbördor och stress från jobbet och utanför.

”Bloggen” är en motvikt på lyckad politik, sett från den missnöjdes sida som mixtrar genom att använda sig av de svagas levnadssituationer som verktyg.

Makten blir bromsad i sitt arbete och den missnöjde fördröjer framgången för regerande politik. Hot om att tysta eller frysa ut är lite av ”Bloggen”s egen taktik och egentligen inte önskvärt därför är det bara att fortsätta.

Bloggaren hänvisar gärna till stora och historiska namn som Vilhelm Moberg m. fl. i tron om att den lyckas sno till sig dess läsare och beundrare. ”Bloggen” väljer noga sina offer, hittar deras svagheter och tar till en hög grad av överdrift och inbillningar.

”Bloggen”s skribent har säkerligen vuxit upp med hyfsad bra självförtroende, velat mycket av livet och det är inte omöjligt att nästa steg blir att utforska Mars.

Denna "blogg" förbehåller sig rätten att utnyttja laddade ämnen och andras känslor som ett maktmedel.

”Bloggen” vill utforska gränserna av förvrängning av sanningen genom utnyttjandet av den lilla människans brist på tid och ork till undersökning efter tillförlitliga sakförhållanden. ”Bloggen” når en bred grupp av läsare och går lättast hem hos dem genom en liberal grundton och förankring i centern.

Egen vinning, yttrandefrihet, feltolkning, fabler, överträdelse av upphovsrätt, intellektuell deformering av grundläggande fakta är några verktyg för ”Bloggen”.

Denna "blogg" undersöker och granskar makthavares svagheter ur den missnöjdes perspektiv och skyr inga medel. Är det till gagn för ”Bloggen” själv, nyttjar man folkets oförmåga till ifrågasättning. ”Bloggen” är övertygad om att människor är så lättlurade med att tro att om man bara har ett brett ordförråd, talar man alltid sanning.


Denna "blogg" förmedlar allra högst personliga fantasier med utblick på det den kan tjäna på.  ”Bloggen” är listig och strävar efter att hålla ett avancerat ordförråd för att allt inte ska kunna förstås och räknas ut.

”Bloggen”s syfte är att fiffla till sig en flock.

 

 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: