Mina Tre Kronor

Att mörka förändrar inte faktum

Kategori: Allmänt

Allt mer fokus läggs på benämning av olika skrämselscenarion än en kreativ lösning på dagens problem. Liksom i allt annat är fokus på rätt sak avgörande för vilka mål som uppfylls. Denna cirkusliknande retorik är snarare en förnedring av folkets bedömningsförmåga än något hållbart.

I dagens DN:debatt presenterar (S) med Mona som partiledare de fyra nya mål som oppositionen har satt upp.

Så vitt jag vet talar ingen politisk parti för ökade klyftor som en lösning på Sveriges problem. Men lika bestraffning, dvs. där arbetande och pensionärer beskattas lika hårt är heller inget lönsamt svar. Varför ska vi som åhörare, efter varje mening som uttalas av oppositionen behöva ägna oss stundtals till att förstå om det som nyss sagts var en sänkning av pensionärernas skatt eller en förhöjd skatt för inkomsttagare. Gäller det en sänkning av den pensionärsskatten, vänligen säg det! Det garanterar oppositionen fler röster, men kruxet för tydliga budskap är att ”likabehandlingsprincipen” för pensionärer och förvärvsarbetare är lika bestraffning med höga skatter.

Inte heller minskar mutor utanförskapet, däremot gör inkludering det. Inkludering som innebär att man ser och ger värde till varje enskild individ så att de känner sig behövda. På så sätt kan även dem, luta sig tillbaka i gamla dagar och njuta av framgången av deras verk.

De fyra uppsatta målen som presenteras i DN-debatt idag verkar snarare vara en jämvikt av motsägelsefullhet än något konkret och realistiskt. Vad som behöver göras i landet tycks inte ha undgått Mona heller, men huret presenteras aldrig och det är just det som är utmaningen. Men visst, igenkännandet av ett problem är ett gott tecken, dessvärre blir vi undrande om tillvägagångssättet av lösningen.

Det talas i debatten också om socialberoendet som uppenbarligen är på grund av uppsägningar som är en följd av finanskrisen. Målet för (S) är tydligen att minska detta med en fjärde del. Kan någon (S) möjligen presentera hur detta ska ske?? Om man tolkar artikeln rätt, lär det ske snabbare än fram till år 2015 som de förespråkar, nämligen genom att byta ut försörningsstödet till de ”finare” namnet som Mona presenterar ” flerbarnstillägg” ” höjt tilläggsbidrag” ”höjt underhållsstöd” bidrag hit och bidrag dit. Det betyder att man byter ut orden från socialbidrag eller som det numera heter försörningsstöd till bidrag. Det enda som händer här är att utbetalaren ändras från socialförvaltningen till försäkringskassan. Mycket enkelt, fiffigt och effektivt om målet är att dölja och inte lösa!

För att inte gå vidare på varje enskild mening i denna debattartikel hänvisar jag er till den med en uppmaning till letandet av konkreta lösningsalternativ, dvs. om ni kan finna några sådana, för det gjorde nämligen inte jag. Läs DN-debatt Här!-          A-kassan har blivit den omställningsförsäkring den är tänkt att vara.
-          En tydligare inriktning på anställningsstöd , matchning och stöd för jobbsökande 
           har införts.
-          Jobbskatteavdraget som har gett mellan mellan 15 000- 25000 kr varje låg och
           medelinkomsttagare, vilket troligen har gjort att drastiska åtgärder till överlevnad av
           tillvaron inte behövts tas pga. finanskrisen.
-          RUT avdraget har skapat över 11 000 jobb, främst för kvinnor.
-          ROT-avdraget har upprätthållit en fortsatt arbetsmarknad för byggnadsarbetare.
-          Nystartsjobben för både unga och utrikesfödda har införts.
-          Arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år har halverats.
-          Studerandevillkoret har tagits bort så att studenter ska i större grad kunna arbeta under
           studietid. 
           Det ger både bättre ekonomi och en bättre meritförteckning för framtiden.
-          Vägarna till lärlingsplatser och yrkesutbildningar har breddats.
-          Skatter har sänkts för företag.
-          Revisiorsplikten slopats för vissa fåmansbolag.

-          Lärarlyftet har införts
-          Nya och tydligare mål i skolan har införts.
-          Obligatoriska skriftliga omdömen och ny betygsskala har införts.
-          Läsa-skriva-räkna-satsning  har gjorts.
-          Ökat stöd till elever som inte lär sig tillräckligt.
-          Statsning på matematik
-          Vassare Skolinspektion
-          Ökade resurser för forskning
-          Yrkeshögskola och ny gymnasieskol
-          Krav på lärarlegitimation på den som sätter betyg.


-          700 miljoner har satsats på barnfamiljer.
-          Flerbarnstillägget höjs från och med den 1 juli 2010 med 50 kronor per månad för
           det andra barnet, 100 kronor ytterligare per månad för det tredje barnet, 
           150 kronor per månad för det fjärde barnet och med 200 kronor per månad för 
           det femte barnet och varje ytterligare barn.
-          100 miljoner satsas på sommarjobb som förväntas skapa 15 000 heltidsjobb.
-          Särskild satsning på sommarskolor som ska möjliggöra för barn att läsa upp
           enstaka betyg över sommaren.
-          Mamma och pappa som exempelvis är vårdbiträde och metalarbetare får 
           tillsammans ca. 37 000 kr mer om året tack vare Jobbskatteavdraget.

          

-          Startkontakt för snabbare etablering för nyanlända invandrare.
-          Möjligheten till avdrag för hushållsnära tjänster har skapat över 11000 nya jobb
           där 4 av 5 personer kommer direkt från arbetslöshet.
-          Nystartsprogram där nystartscenter kommer att etableras i områden där få 
           arbetare och många har försörjningsstöd.

ETIKETTER: Jobbskatteavdraget, Kvartalskapitalism och valårspopulism, Över 11 000 nya jobb har skapats

c

Kommentarer


Kommentera inlägget här: