Mina Tre Kronor

Kvartalskapitalism och valårspopulism

Kategori: Allmänt

Kvartalskapitalism och valårspopulism, två sidor av samma mynt!

Vad gäller det första fallet har vi på senare tid haft många möjligheter till att få kunskap om orimliga hanteringar av bonussystem som ofta upplevts som kortsiktig ekonomistyrning av vissa företag. Om orsaken till att exempelvis USA-bankernas kortsiktiga beslut rent av varit av den giriga karaktären eller om dess ledningars förhoppning varit att framstå som duktiga, är svårt att veta i varje enskilt fall. Men ofta känns det som att det omöjligt kan undgå ledningar i varken banker eller andra företag att exempelvis de skyhöga bonusarna som de pusslar ihop försvårar möjligheten att få den "Vi känsla" som är så viktig för att få alla att dra åt samma håll, vilket är därmed skadlig för företagen på lång sikt.

I det andra fallet ger politiker fagra löften för att bli omtyckta och valda trots att de ofta vet att förslagen inte är bra för landet, ibland direkt skadliga på lång sikt, eller kanske till och med inte går att genomföra.

Lyckligtvis har vi som medborgare och ”statliga aktieägare” större möjlighet att genom vår röst påverka vilka ledare som får fortsätta styra, men hur gör man med bonusberoende VD:ar i börsbolag? Dessvärre anförtros de åt styrelser som också ofta sitter på skyhöga löner. En VD som inte har samma höga krav på sin ersättning innebär risk för deras egna löner, varför man hittar en like. DN presenterar idag en bra artikel på bonusar och ledarskap. Läs den här!

För att återkoppla till politiken tycks det finnas många synpunkter på regeringens olika reformer främst vad gäller pensioneringar och sjukförsäkringar. Vad man däremot inte kan säga, är att de har varit populistiska.  Både politiska reformer och förändringar i övrigt tenderar ofta till att skapa en viss oro. Det ska inte heller förringas att små grupper av befolkningen ibland kan komma i kläm, ofta av byråkratiska skäl tills saker stabiliserar sig.  Av den anledningen förvånas jag ofta över mätningar som görs ganska omgående efter att en reform trätt i kraft. I sådana fall tror man att folk förväntar sig kvartalsrapporter även i politiken. Om länder ska styras under samma förutsättningar som dessa berörda VD:ar tycks styra företag, finns det stor risk att man hamnar i liknande situation som Grekland befinner sig i idag, med en ekonomi som inte ger utrymme för reformer av något slag.

En modig politiker, värdig sin plats och värd att bli omtyckt, är den som vågar föra fram förslag och åsikter som kortsiktigt kan verka stötande för de som inte är ordentligt insatta, men som på sikt och med ordentlig information visar sig vara de rätta. Jag tycker mig ha sett tydliga tecken på alliansregeringens skickliga ledarskap. DN presenterade häromdagen en artikel som visar att fler delar min uppfattning. Artikeln handlar om skops senaste mätning på väljarnas betyg på regeringsalternativen. Mätningen visar att 54 procent tycker att alliansregering gör ett mycket eller ganska bra jobb. Läs även den artikeln här!


ETIKETTER: Inställningen är avgörande, Ett gemensamt ansvar,

Kommentarer


Kommentera inlägget här: