Mina Tre Kronor

Politik på det mänskliga planet

Kategori: Allmänt

Jag tror inte det är ofta som en så stor grupp av svenska folket känt sig synliggjorda. I alla tider har olika budskap under valtider förmedlats, för att sedan knappt märkas av de kommande fyra åren och för den vanliga människan. Ett trendbrott har dock skett i och med den senaste regeringen. Kanske beror det på att regeringen består av en sammanhållen allians med fyra olika partier där det nästan är omöjligt att inte tillgodose de flesta av landets invånare. Tidigare har regeringsmakten legat hos ett enda parti som varken hade förnyelseförmåga eller var tidsenligt. Socialdemokratin har förelegat så länge att tanken på förändring var närmast omöjlig och främmande. Därmed bidrog detta till enspårig politik från politikernas sida med bevarandet av makten som mål.

En annan anledning till den rådande tillvaron kan också vara våra ansvarsfulla ledare som på ett alldeles ypperligt sett tog över och med ett nytt, ansvarsfullt och ödmjukt sett ser alla människor och möter dem på det alldeles vardagliga planet.

Sällan har så många människor i ett land gynnats. Sällan har människor fått den makt över sin vardag som de har idag. Det fantastiska är att mer satsningar är på väg. Moderaterna meddelar idag att man vill satsa 3 miljarder kronor på jobben under de kommande två åren. Satsningen innebär allt från coachning till vidareutbildning med höjt studiebidrag och förstärkt stöd till anställningsstöd för företag som anställer långtidsarbetslösa. En översyn har gjort även i villkoren för att ingå i jobbgarantin. Nu gäller det att man har varit arbetslös i tre månader i streck för att få ingå i jobbgarantin. Det nya moderata förslaget för kommande mandatperiod innebär även oregelbunden arbetslöshet i tre månader under den senaste 4 månadersperioden för att få ingå i jobbgarantin. Alltså kan man ta enstaka anställningar exempelvis timanställningar då och då. Vi visar tydligt att arbetslinjen gäller fullt ut där varje arbetad timme är värdefull.

Press:DN, Aftonbladet, SvD,, , ,, ,Kommentarer


Kommentera inlägget här: