Mina Tre Kronor

Med öppenhet, frihet och mångfald som ledord

Kategori: Allmänt

Fredrik Reinfeldt höll sitt traditionella jultal på Skansen idag.  Se gärna talet Här!

Statsministern inledde talet med en beskrivning av Sverige med öppenhet, frihet och mångfald som ledord. Han underströk vikten av ett öppet samhälle och paralleller drogs till självmordsbombaren som utmanade just denna öppenhet och frihet. Han betonade vårt individuella ansvar om att värna om denna öppenhet och tolerans för att kunna fortsätta leva sida vid sida oavsett vår bakgrund, religion eller andra skillnader.

Statsministern gick också in på årets val som har varit och den tillit Alliansen har fått genom förnyat förtroende för kommande fyra åren. Han lyfte särskilt upp det ansvar Alliansen, genom god ledarskap, har tagit för Sveriges finanser och jämförelser drogs till andra Europeiska stater som inte klarat finanskrisen lika bra. Fredrik Reinfeldt hyllade det samarbete Alliansen har haft och fortfarande har. Han menade att detta förtjänar en särskild utmärkelse då politiska samarbeten inte är lätta att verkställa. Som exempel på denna svårighet, påminde han om den rödgröna alliansen.

Vad gäller Moderaternas valresultat betonade han det lokala ledarskapet som viktigt för att kommuner och landsting ska nå samma resultat som riksdagen. Han menade att riksdagsvalet skiljde sig i framgång från både kommun- och landstingsval. Då även detta inte är entydigt, vill (i detta sammanhang) Partiledaren, att Moderaterna ska vara lyhörda för de goda exempel som finns. Reinfeldt pratade om vikten av det lokala engagemanget med närvarande-, inlyssnande- och sammanhållen politik som ett vinnande koncept.

Fredrik Reinfeldt fortsatte sitt tal om Moderaternas framtid, uppmuntrade om Moderaternas fortsatta förnyelse och framförde samtidigt sin glädje över de nya unga riksdagskandidaterna. Han uppmärksammade även vår unga Sverige som inte visat samma starka förtroende för oss som andra målgrupper. Han menade att det finns ett budskap i det, vilket han är beredd att särskilt lyssna till under kommande år.

Statsministern avslutar talet med en uppmuntran om att lyssna till de små under kommande högtidshelger för det är dessa som julen är viktigast för. Han önskar församlingen God Jul med ett löfte om ett fortsatt arbete för ett bättre Sverige.


Se talet Här!Länkar: Dn,SvD, SvT,Aftonbladet, ,Kommentarer


Kommentera inlägget här: