Mina Tre Kronor

”Man kan endast ge bort det man har”

Kategori: Allmänt

Vad menade han med det? frågandes gick jag och funderade över min farfars ord som han just sagt. Varför skulle han alltid prata så konstigt? Ofta undrade jag om jag var den enda som inte förstod vad han sa. Han hade nämligen en förmåga att prata till både vuxna och barn på samma vis. En enda mening, men med väldiga budskap. Förstod de andra barnen, mina många kusiner, eller lyssnade de någonsin på vad farfar ville ha sagt.

Farfar, en man med en fantastisk karaktär. De flesta uppfattade honom som mycket hård, men alltid rättvis. Troligtvis formades hans hårda fasad genom hans uppväxt. En uppväxt som säkerligen många i hans generation och omgivning upplevt. Barfota på bar mark blev han föräldralös efter att även hans mor så småningom gick bort vid 12-års åldern, fadern hade gått bort när han var sex år. Att så tidigt som möjligt bli eller uppfattas som vuxen var det enda anständiga och respektabla. Därför var giftermålet med farmor några år därefter snarare en nödvändighet än något kärleksfullt. 

Han lyckades trots allt skapa ett drägligt liv och lite därtill, till sig själv och alla de överlevande sex barnen. De två yngsta barnen lyckades utbilda sig till det bästa någon kunde på denna tid, vilket naturligtvis var ett högt betyg även för honom.

Hur som helst ska inte dessa rader handla om farfars liv utan snarare om hans betydelse för mig. Hans gåtfulla ord har tvångsfullt fastnat i minnet, med en ständig undran över vad han menat. Utan att jag aktivt vidtagit några uppslagsverk eller dylikt, har livet fört mig in i dessa ords betydelser. Oftast fler än en gång. Hans kortfattade uttryck har visat sig genom åren ha ofantliga betydelser. Det har naturligtvis gjort saknaden större och större, även om jag idag inte minns att jag som tio åring sörjde hans död särskild länge. Min eviga coach. Det är vad han är för mig idag. Någon som proppat mig full med konstiga meningar för att sedan kunna dra nytta av dem livet ut. Hans inställning till livet, som både jag och de flesta i hans omgivning verkar ha smittats av, var närmast teorin om karma. Han utgick alltid ifrån inställningen om att behandla andra på det sätt som man själv vill bli behandlad.


Jag har ofta undrat om han var den första och absoluta grundstenen till min personlighet. Hans delaktighet i mitt liv har i varje fall bidragit till ett enormt intresse för samhället ur fler än ett perspektiv. Ett av favorituttrycken har kommit till att bli när han sa ”man kan endast ge bort det man har”. Det han menade var att du inte kan förvänta dig mer av någon än det de har förmåga till att ge dig. Är man den generösa typen som intresserar sig för allt och alla, så är det vad man kan erbjuda människor, nämligen givmildhet i olika former och vice versa. Under åren har jag känt detta ”ordspråk” passa in i de flesta sammanhang, inte bara hos enskilda människor. I personliga CV:n, boksammanfattningar, politiska partiprogram, ja allt. Det kanske också är därför som många väljer att presentera sig på något sätt, genom att visa vad man har att erbjuda. I väljarnas fall gör man självfallet inte det bästa valet att på orden tro de presentationer man läser och hör utan genom att analysera det som är sagt och se till historien. Därefter utforma sin egen uppfattning om saker och ting.

Visserligen kan det tyckas väldigt självklara saker som farfar lärt mig. Det kan också kallas för ”sunt förnuft”, men sunt förnuft upplevs i större grad som just det, om man tydligt formulerar det i ord. Därför har min farfars budskap alltid varit en följeslagare i mina handlingar, i arbetet men också i privatlivet.


Regeringens bärande vingar

Kategori: Allmänt

Regeringens aktivitetsinsats ”Lyft” syftar till att återkoppla kontakten mellan den arbetslöse och arbetsmarknaden. Särskilt viktig är den för de långtidsarbetslösa. Gårdagens TV-inslag gav aldrig den klara bild att dessa människor som hamnar i den tredje fasen av regeringens arbetsmarknadspolitiska projekt ”Lyft” inte får någon minskad ersättning mot vad de skulle ha fått vid total arbetspassivisering. Skillnaden är att dessa människor förutsätts arbeta/praktisera just i syfte att återknyta kontakten med arbetslivet.

Jag förstår också att i det närmast hopplösliknande läget, där avslag på jobbansökningar blir vardagsmat, känns det mesta utsiktslöst, men alternativet är att gömma sig hemma och inte göra något. Det ser jag definitivt som en återvändsgränd eller rättare uttryckt på engelska ”Dead End”.

Sen är det viktigt att även tänka på alla ”nya svenskar” som aldrig haft någon kontakt med svensk arbetsmarknad. För dem är detta mer än bara praktik. Det är ett stort steg och förhoppningsvis inträde till en värdig och välkomnande framtid.

Ett tydligt och konkret bevis på att regeringens olika arbetsmarknadspolitiska projekt varit framgångsrika inte minst här på Värmdö kan ni läsa om i Värmdös lokalpress, Nvp här. Exemeplvis har fyra av fem praktikanter som McDonalds i Mölnvik haft, anställts, bland dem även glada Flimon Oukbazghi. Totalt har 24 flyktingar på Värmdö kommit in i arbetslivet under år 2009.

Läs mer om Lyft här!


Ketchupeffekten

Kategori: Allmänt

Som tidigare sagt, känns detta år som ett framgångsrikt sådant.  Jag pratar alltid gärna om kontinuitet då saker behöver komma till rätta för att nå en viss stabilitet och sedan visa resultat. Ibland känns en mandatperiod för kort. Men Alliansen välgenomtänkta politik har redan från start tenderat till framgång och idag kan den med tydlighet visa att den klarar sig på fyra år för att nå sina målsättningar, trots den globala finanskrisen.

Dramatisk minskning av förtidspensioner, sades det på Ekot i morse. Det har på 40 år inte varit så få förtidspensionerade som nu. Förra året förtidspensionerades 22 000 nya personer, eller som det heter på regeringens nya språk fick sjuk- eller aktivitetsersättning. Det kan jämföras med år 2004 då 73 000 svenskar förtidspensionerades.

Värt att nämna är också de nya sjukförsäkringsreglerna som inte alls har påverkat människor på det negativa sätt som det målades upp i höstas bland massmedia. Trots det har regeringen med Cristina Husmark Pehrsson i spetsen reserverat sig genom ytterligare försäkringsåtgärder mot alla tänkbara brister som kan tänkas slå fel.


Svt Rapport, Ekot

Jobbskatteavdraget och ROT-avdraget på albanska

Kategori: Allmänt

Idag blev jag intervjuad av Sveriges Radio på albanska angående Jobbskatteavdraget och ROT-avdraget. Om du förstår språket är du välkommen att klicka nedan eller läs min tolkning av det jag har sagt.

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2223239&BroadcastDate=&IsBlock
=

För de nyfikna som inte visste mitt ursprung, så är jag född i Prishtina, Kosovo och har bott i Sverige sedan 1989.

PS. När man toklar något från ett språk till ett annat, blir det inte alltid i samma goda följd som man skulle sagt om man pratat fritt på det andra språket. Tolkningen är så gott som ordagrant!


Journalisten: Vad innebär det sk. ”Jobbskatteavdraget”?

Deshira: Som namnet lyder, innebär denna reform skatteavdrag för alla som jobbar. Den första januari 2010 sänktes skatten för fjärde gången i rad med början på första steget år 2007 efter att Alliansen tagit över regeringsmakten. Tanken med denna reform är att förebygga utanförskapet genom att stimulera människor till arbete.


Journaisten: Kan du säga rent konkret vem som gynnas mest av denna reform?

Deshira: Denna jobbskatteavdragsreform gynnar särskilt människor med låg och medelinkomst. Ett bra exempel är ett vårdbiträde som får sin skatt sänkt med ca. 7 % vilket innebär ungefär en månadslön om året. Det kan jämföras med en läkare som har högre inkomst, men behåller ungefär bara 3 % av sin lön tack vare denna reform.


Journalisten: Vad var syftet med denna reform och vilka effekter har den fått på marknaden?

Deshira: Grundtanken med Jobbskatteavdraget var att stimulera arbetsmarknaden och se till att det lönar sig att arbeta. Stabilisera hushållens ekonomi så de får mer pengar i plånboken och naturligtvis stimulera konsumtionen. Forskning visar att jobbskatteavdraget kan vara en av de viktigaste åtgärderna för en varaktigt hög sysselsättning. Förväntningarna av Jobbskatteavdraget är att det förblir en del av en bred arbetsskapande politik. Andra delar som Alliansen jobbar med, är förbättrande villkor för företag att kunna anställa samt bättre villkor för människor som vill starta eget företag.

Ännu ett annat jobbskapande exempel är det nyhetsaktuella ROT-avdraget som gynnar tjänstesektorn, dvs. företag som sysslar med hushållsnära tjänster. ROT avdraget har lett till att fler konsumerar hushållsnära tjänster då de får möjlighet att dra av kostnaden mot den inkomstskatt de betalar till staten. Det har också bidragit till att fler tjänsteföretag har startats och eventuellt att en del av denna marknad som kanske tidigare hört till den svarta marknaden har blivit vitt. En ny rapport visar att 11400 personer har sysselsatts sedan ROT-avdraget trädde ikraft, där 4 av 5 kommer direkt från arbetslöshet.

För att ytterligare förebygga  nedgången på arbetsmarknaden som är  en följd av finanskrisen har regeringen även satsat på en aktiv arbetsmarknadspolitik för att skapa bättre förutsättningar att komma tillbaka till arbete för de som förlorar jobbet. Antalet utbildningsplatser har också förstärkts med 180 000. Målsättningen är att få sysselsättningen att snabbt öka till en varaktigt hög nivå i nästa konjunkturuppgång.

 

Bara en glimt av konstaterade framgångar

Kategori: Allmänt

11 400 personer sysselsätts, varav 7600 heltidstjänster, tack vare Skatteavdraget för hushållsnära tjänster. Detta under lågkonjunktur. 4 av 5 personer kommer direkt från arbetslöshet. Det var underbart att höra en företagare, Annika Berg,  i gårdagens nyhetssändning säga att om avdraget består så kommer hon att fördubbla sin personal på ett år,  vilket i hennes fall innebar ytterligare 10 anställda. Köparna av de hushållsnära tjänsterna är blandande allt från småbarnsfamiljer och pensionärer till singlar.

Förhoppningsvis kommer det fler undersökningar på resten av de arbetsfrämjande åtgärder som regeringen står för och då lämnar det inget annat alternativ än minst 4 år till av alliansstyre.

Läs mer: Skatteavdrag splittrar de röd-gröna, svt.se

...

Kategori: AllmäntVågornas hem


Havets vågor som vindarna för
Undrar de någonsin, vem de egentligen tillhör?
Tillhör de klipporna, som dess skum vackert bär
Eller är det stranden som de hellre klär?

Somliga gillar när de stilla står
Andra åker gärna, med seglet på.
Lugnet tycks ändå, oftast föredras
helst i samspel, med solens nedgång och fras.


Som allt annat har även havet sin karaktär
Det är kontraster, som gör livet och tillvaron kärt.
En skepnad vore inte alltid intressant
Om det är och förblir i evighet likadant.Jag har redan valt!

Kategori: Allmänt
En uppmuntrande och trovärdig politik!

En inriktning mot en hållbar framtid!

En värdig och rättvis tillvaro!Vad väljer du? Jag litar på att du granskar de politiska alternativen!


M leder bland ledare

Kategori: Allmänt

Moderaternas politik ligger bäst till bland företagare skriver Di idag. Moderaterna får 68,4 % stöd bland företagsledarna. Artikeln uppger samtliga partiers stöd bland företagare och enligt den undersökning som Di har gjort, hamnar alla andra partier kring 5 %. Folkpartiet, som blir två, ligger bättre till med några procentenheter än  socialdemokraterna.

Det som också ska uppmärksammas i artikeln är att bland de enskilda företagsfrågarna prioriteras sänkta arbetsgivaravgifter. Det bekräftar det rop som finns på arbetskraft bland svenska företag. Underlättningar för anställningar både byråkratiskt och skattemässigt främjar arbete. Det är på tiden att vi lyhört skapar bättre förutsättningar för en konkurrenskraftig arbetsmarknadsutveckling, särskilt med tanke på den globaliseringsprocess som är intagen.

Läs artikeln här!