Mina Tre Kronor

Jobbskatteavdraget och ROT-avdraget på albanska

Kategori: Allmänt

Idag blev jag intervjuad av Sveriges Radio på albanska angående Jobbskatteavdraget och ROT-avdraget. Om du förstår språket är du välkommen att klicka nedan eller läs min tolkning av det jag har sagt.

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2223239&BroadcastDate=&IsBlock
=

För de nyfikna som inte visste mitt ursprung, så är jag född i Prishtina, Kosovo och har bott i Sverige sedan 1989.

PS. När man toklar något från ett språk till ett annat, blir det inte alltid i samma goda följd som man skulle sagt om man pratat fritt på det andra språket. Tolkningen är så gott som ordagrant!


Journalisten: Vad innebär det sk. ”Jobbskatteavdraget”?

Deshira: Som namnet lyder, innebär denna reform skatteavdrag för alla som jobbar. Den första januari 2010 sänktes skatten för fjärde gången i rad med början på första steget år 2007 efter att Alliansen tagit över regeringsmakten. Tanken med denna reform är att förebygga utanförskapet genom att stimulera människor till arbete.


Journaisten: Kan du säga rent konkret vem som gynnas mest av denna reform?

Deshira: Denna jobbskatteavdragsreform gynnar särskilt människor med låg och medelinkomst. Ett bra exempel är ett vårdbiträde som får sin skatt sänkt med ca. 7 % vilket innebär ungefär en månadslön om året. Det kan jämföras med en läkare som har högre inkomst, men behåller ungefär bara 3 % av sin lön tack vare denna reform.


Journalisten: Vad var syftet med denna reform och vilka effekter har den fått på marknaden?

Deshira: Grundtanken med Jobbskatteavdraget var att stimulera arbetsmarknaden och se till att det lönar sig att arbeta. Stabilisera hushållens ekonomi så de får mer pengar i plånboken och naturligtvis stimulera konsumtionen. Forskning visar att jobbskatteavdraget kan vara en av de viktigaste åtgärderna för en varaktigt hög sysselsättning. Förväntningarna av Jobbskatteavdraget är att det förblir en del av en bred arbetsskapande politik. Andra delar som Alliansen jobbar med, är förbättrande villkor för företag att kunna anställa samt bättre villkor för människor som vill starta eget företag.

Ännu ett annat jobbskapande exempel är det nyhetsaktuella ROT-avdraget som gynnar tjänstesektorn, dvs. företag som sysslar med hushållsnära tjänster. ROT avdraget har lett till att fler konsumerar hushållsnära tjänster då de får möjlighet att dra av kostnaden mot den inkomstskatt de betalar till staten. Det har också bidragit till att fler tjänsteföretag har startats och eventuellt att en del av denna marknad som kanske tidigare hört till den svarta marknaden har blivit vitt. En ny rapport visar att 11400 personer har sysselsatts sedan ROT-avdraget trädde ikraft, där 4 av 5 kommer direkt från arbetslöshet.

För att ytterligare förebygga  nedgången på arbetsmarknaden som är  en följd av finanskrisen har regeringen även satsat på en aktiv arbetsmarknadspolitik för att skapa bättre förutsättningar att komma tillbaka till arbete för de som förlorar jobbet. Antalet utbildningsplatser har också förstärkts med 180 000. Målsättningen är att få sysselsättningen att snabbt öka till en varaktigt hög nivå i nästa konjunkturuppgång.

 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: