Mina Tre Kronor

Debatter på löpande band

Kategori: Allmänt

 

Det kan inte vara lätt att debattera med någon som pratar osammanhängande bara för att undvika att svara på frågorna. Sen kan det inte heller vara lätt att svara på frågorna om man inte har några riktiga svar.

Idag kl. 16 deltog Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin i en debatt som sändes i P1. Bland de få nya ämnen, sedan senaste debatten på Agenda, som diskuterades var frågan om Niqab. Jag gillade det och faktumet att de båda hade hyfsat klara budskap om vad de ansåg om slöjor och Niqab. Legitimera denna debatt! Legitimera alla debatter som härrör alla samhällsgrupper oavsett levnadsstandard, etnisk bakgrund eller religiösa åskådningar. Att ha åsikter om, som i detta fall kvinnors rättigheter, innebär inte att vara fientlig mot någon annan! Att ha krav är att bry sig om! Däremot om man undviks så syns man inte, alltså bryr sig ingen om en.  Låt inte invandrarfrågorna förbli ett verktyg för Sverigedemokraterna. Folkpartiet har gjort mycket i det området och jag tror att intentionerna finns även bland Moderater. Inte allt för länge sedan pratades det om stimulansåtgärder till integration. Somliga ogillade idéerna och vad hände sedan? Vågar man inte ta upp debatten igen? Som det sades igår kväll på en debatt, Samhälle och Fakta, sänt i Stv2, kommer utanförskapet och däribland integrationsfrågan att bli en av de avgörande frågorna vid årets riksdagsval.

Skål för Trollhättan!

Kategori: Allmänt


Fantastiskt! Bilen överlever och regeringen stödjer affären. Är Spyker då rätt ägare? Det kan ingen säga, men jag är övertygad om att med dagens efterfråga på miljövänliga bilar skulle fabrikerna kunna dra stor nytta av varandra. Samma efterfråga har drabbat alla bilfabriker, vilket sätter Saab på en konkurrensduglig plats, oavsett historien. Med den trackrecord Spyker verkar ha behöver de en gedigen bil som Saab lika mycket som Saab behöver ny ägare. Nu får vi hoppas att det inte finns någon annan väg för Saab än upp.

Vem vet, kanske betyder propellerna i Spykers loggotyp och Saabs flygplanshistoria, att de är ämnade för varandra.


Några länkar värda att klicka på

Kategori: Allmänt

Bildt:ning av cyberfrihet

Kategori: Allmänt

Carl Bildt skriver om tillvaratagandet av friheten på internet. Han pratar om sitt första mail till vita huset i Washington DC för nästan två decenier sedan. Jag är ändå så pass gammal att jag känner igen upplevelsen av att för första gången skicka ett mail. Och förminskningen av vår stora planet till en dagens lilla värld.

Om det endast är fördelar som kommit med internet är svaret naturligtvis nej. Men, det informationsflöde som inneburit allt från personliga kontakter till brottsbekämpning och underlättad förståelse till varandra överväger det mesta.

Lagar som begränsar som känt ogillar jag. Därför bör vi slå våra hjärnor ihop, kanske via internet, och komma på en hållbar lösning vad gäller både individens frihetsrättigheter och upphovsrättsägarnas rättigheter.

Läs Carl Bildts artikel här!Balansen mellan stat och individ

Kategori: Allmänt

Kanske för er som är svenskfödda och även genomgått 70 talet i vuxen ålder är inte detta något nytt, men det kan ändå vara bra med en uppfriskning av minnet. Jag syftar till en söndagskrönika som publicerades på SvD den 24 januari. Läs den!

Som det sagts många gånger ”vinnaren skriver historien” och påståenden hur detta land skulle ha byggts upp har jag vuxit upp med, i mina ”svenska” hemtrakter.  Men företeelser som 70: talets löntagarfonder m.fl. har inte undgått mig, i alla fall inte informationsmässigt. Det tillsammans med min personliga utgångspunkt att människan behöver uppskattning och uppmuntran till vidareutveckling, har bidragit till min skeptism gentemot det samhälle jag vuxit upp i.

Otåligt ser jag fram emot aprilmånad då de rödgrönas budget presenteras. Kanske kommer det nya idéer, nya förhållningssätt som innebär att lösningarna på statsfinanserna inte blir så enkla, dvs. att när pengar inte räcker till, höja skatterna. Sådana drastiska åtgärder som jag anser bör komma i absolut sista hand, reflekterar brist på engagemang och kreativitet.

Att ledande politiker tror sig mäkta den möjligheten att omfördela våra inkomster som de vill, är en absolut missuppfattning. Skattepolitiken måste vara solidarisk, humanistisk men ännu viktigare rättvis. Statskassan är inte heller något som ägs av ett regerande parti, utan det är dina och mina pengar. Det är du och jag som ger partierna i uppdrag att förvalta våra pengar på ett bra sätt. Vi ska kunna lita på att den som tar på sig uppdraget anstränger sig för att på ett effektivt sätt bygga upp välfärden och skapa förutsättningar för en bättre framtid för dina och mina barn.

... duellen...

Kategori: Allmänt

Kan man dansa sig in i Riksdagen?

Kategori: AllmäntÄven om det verkar som ett väldigt roligt försök så känns det tveksamt. Det skulle krävas att Gudrun drar ut på Let´s Dance även efter programmets slut med tanke på gapet fram till valet.

Andra kör med nya idéer och tar gärna till sig de begrepp som media använder som beskrivning av dem, jag tänkte på nätverket Sq2540sthlm som verkar ha politiska mål i sikte. Inget namn man säger vänta ”jag har det på tungan” precis…

Lustigt att varje val ska ha såna uppstickare som ofta överlever nästan endast under valkampanjen. Jag kallar dem för pulsmätare, dvs. rösterna de får är lika med missnöjet i samhället. Det borde egentligen vara bra för övriga, särskilt större partierna att ta till sig de bra bitarna dessa pulsmätare står för om det nu inte strider mot de egna värderingarna. Givetvis skulle detta vara mer aktuellt för vänsterblocket än oss borgerliga. Man kan kanske också tolka nätverket som ett missnöje av det egna blocket?! Att de pratar om individualism och entreprenörskap styrker min tes rätt så bra.

En bra omsorg och vård för Sveriges äldre

Kategori: Allmänt

Förutsättningen för att trygga de äldres framtid är en god arbetsmarkandsutveckling. Det är det bästa sättet att stärka det svenska pensionssystemet och främja växande pensioner. Med anledning av det har sänkt skatt på landets största arbetsgrupp prioriterats, dvs. låg- och medelinkomsttagare.

Under nuvarande mandatperiod har skatten även för pensionärer sänkts två år i rad, sammantaget mellan 2 750 och 6 300 kronor, men det pensionssystem vi har i Sverige har påverkats av finanskrisen. Det har inneburit att den stigning som vi tidigare sett bromsats upp. Ytterligare en skattesänkning sker genom kompensation av den sänkta pensionen med bostadstillägg, särskilt för de som har låg pension.

För de pensionärer som har hälsan i behåll och arbetslusten på topp har jobbskatteavdraget medfört en stor skattelättnad. Se tabell nedan.

I övrigt så tycker jag att dagens intressanta nyhetsinslag var på gomorgon Sverige, där Mona Sahlin frågades ut. Observera diagrammet som svt visar om långtidssjukskrivna, men också K-G Bergströms komplettering av förklaringen till att kurvan börjat gå ner innan alliansregeringen tog över. 

Det man kan konstatera utifrån denna utfrågning är också att det är väldigt synd att Socialdemokraterna smittas av Vänsterns definition på vilka Sveriges rika är. Jag tänkte på det som sägs ungefär i mitten av intervjun där även en tabell av Jobbskatteavdragets effekt visas.

Se dagens Svt-inslag här.


Jobbskatteavdraget för personer som fyllt 65 år
 

 Arbetsinkomst upp till 100 000 kr

 skattereduktion med 20%

 Arbetsinkomst mellan 100 000 kr och 300 000 kr

 15 000+(5% av inkomst som överstiger 100 000kr)

 Arbetsinkomst över  300 000 kr

 skattereduktion med 30 000 kr

 

(C) vill omarbeta Arbetsförmedlingen

Kategori: Allmänt

Annie Johansson (C ) föreslår förnyelse av arbetsförmedlingen. Ni kan läsa om förslaget här. Rent spontant känns tanken god, precis som i utbildnings- och vårdsystemet ska en ”peng” följa den arbetssökande i sitt val. Meningen är att pengen ska betalas ut stegvis, en del när den sökande väljer förmedling och en del när denne har fått jobb. Den traditionella arbetsförmedlingen ska förbli en myndighet som stödjer de privata arbetsförmedlarna och utövar kontroll samt hanterar ersättningar. Detta tycker Centern är ett bra sätt att uppmuntra arbetsförmedlarna till att nå bra resultat.

Följande ser ni ett annat sätt att sköta arbetsförmedlingsfrågorna. Det kommer från en kille, Mikael, som kommenterat mitt blogginlägg.  ” I Kanada så har man sitt Federal Student Experience Program som gör att studenterna inte har något behov av några bemanningsbolag därför att det är en samverkan mellan den federala staten och universitet och college så att de får tillgång till kvalificerad arbetslivserfarenhet under sin utbildning och det är direkt kopplat till individens utbildningsprogram.” 

I Sverige är det väl endast yrkesutbildningar som erbjuder praktiktjänster i likhet med Kanadas program.  I vart fall, känns det som om förebyggandet av arbetslösheten börjar ta fart på ett helt annat plan än vad vi är vana vid, även om det för tillfället ligger på förslagsnivå.  Om det nu blir en kamp om vem som löser det bäst, är det välkommet för min del bara det leder till ett framgångsrikt resultat.

Partiledardebatten - Uppmuntran vs bestraffning

Kategori: Allmänt

Årets första partiledardebatt skedde idag. Det ska bli ett sant nöje att följa fortsättningen på det spännande valår vi har framför oss, där alliansregeringens arbete möts av en skrämselinriktad opposition som med ljus och lykta söker efter laddade ämnen att förvränga och anspela på.

17 miljarder kronor satsas på rehabilitering för de sjukskrivna idag. Oppositionen vill vara tydligare med landets sjuka. De vill ge dem klara besked redan från första dagen och det lyder på följande sätt, här får du ersättning på 80 procent och acceptera att du är oduglig. De vill stänga igen dörren i ansiktet på folk utan att man överhuvudtaget bryr sig om vad de vill och vad de är kapabla till. Det är ingenting som vi hittar på utan det har vi facit på, för det har skett i 12 år innan alliansregeringen tog makten. 140 människor om dagen fick sin framtid dömd genom utslussning från arbetsmarknaden av oppositionen.

Ett annat ämne som debatterades var arbetsgivaravgifterna som kommer att höjas till det dubbla för alla som är under 26 år. Det är en återgång till det gamla sättet innan alliansregeringens införande av sänkt arbetsgivaravgifter för ungdomar. Är det stimulans till ungdomsarbetslösheten?  Vi går en framtid tillmötes där allt färre ska försörja allt fler och den enda lösningen är stimulans till fler arbetstimmar. Det är också den enda vägen vi kan trygga våra pensionärer en värdig framtid och inte genom att försöka bestraffa arbetsinsatser genom höjda skatter. I slutändan leder det till missnöje, ökade sjukskrivningar och likgiltighet i valet mellan arbete och bidrag. Vi måste utöka kakan och inte omfördela den för den kaka vi har, räcker inte. Det går inte att omfördela utan att ett annat viktigt område blir lidande, utan det görs endast genom ökad stimulas till arbete och rättvis behandling av den som arbetar.

Jag har nu senast noterat att både Ylva Johansson (S) uttryckte ordet ”välbeställda” under en debattprogram på aktuellt den 19/1 och Lars Ohly på partiledardebatten idag den 20/1, där han pratade om ”de rika”.  Ohly menade att man sänker inkomstskatten för ”de rika”. Vilka är dessa egentligen? Alla som inte är bidragsberoende? Alla sjuksköterskor och vårdbiträden? alla metallarbetare  och säljare inom handeln? förskolepersonal och lärare? För det är nämligen dessa som har gynnats av jobbskatteavdraget. Det är inte Investors ägare och det är inte bankdirektörerna. För att inte tala om att Sverige består så gott som helt av mellan och låginkomsttagare.  De sk. ”Välbeställda” skulle behöva rånas till sista kronan och fortfarande inte kunna täcka det bidragsberoende som oppositionen vill bidra till.

Sanningen är att vi har provat oppositionens politik och bidragssystem, vi vet vad det leder till. Det är definitivt inte effektivitet och produktivitet. Nu är vi beredda på att fortsätta göra något nytt trots oppositionen uppmålade skrämselscenarion.  Vi vill arbeta för att varje individ ska känna sig delaktig i detta land. För det är mina vänner, äkta rättvisa och omtanke gentemot landets alla medborgare.

Läs DN:s artikel om dagens partiledardebatt.

Ett värdigt arbete?

Kategori: Allmänt

Dessvärre missade jag hela debattprogrammet på svt ikväll, men det debbaterades flitigt om sjukförsäkringen och jag hörde några kommentarer både för och emot sjukförsäkringsreglerna som gäller idag. Ena parten pratade om arbete utifrån arbetsförmåga, även om så gäller någon timme om dagen, medan en tjej ifrågasatte värdigheten i att jobba bara någon timme om dagen för exempelvis Samhall.

Det är naturligtvis en definitionsfråga utifrån den enskildes värderingar och inställning till livet. Det är lika illa att en person som gärna vill vara sysselsatt får dörren igenslagen i ansiktet, genom att man dömer ut denne som oduglig till arbete, som att en person som ligger i dödsbädden skulle tvingas till arbete för att överleva.

Personligen skulle jag hellre föredra att svara på frågan om jag arbetar, ja jag arbetar på deltid än att jag skulle säga, nej jag är förtidspensionerad pga. sjukdom för att sedan möta frågeställarens ömkande min. Tänk på att allt man säger påverkar oss inombords, om ens till en bråkdel . Tänk på när man t. ex hör någon tala om en svår sjukdom, exempelvis cancer. Jag är övertygad om att någonstans inom dig rör det sig en negativ känsla av att bara höra eller läsa ordet.

Min poäng är att värdigheten ändå bör framhävas av att man gör en insats oavsett dess omfattning eller karaktär. Jag vill att alla ska känna av att de är behövda och se livet med positiva ögon, varför jag tror starkt på inkludering av alla, friska som sjuka och eliminering av utanförskap.

Alliansregeringens sjukförsäkringsregler som gäller idag är trygghet för de som är sjuka, ett förstärkt skydd för de som är svårt sjuka, men också vägar tillbaka genom rehabiliteringssatsningar. 80 procent i ersättning gäller för de som är svårt sjuka. 17 miljarder kronor satsas idag på en arbetsinriktad rehabilitering! Det är den största satsningen som har gjorts i detta syfte i detta land!

Nu ska jag söka upp kvällens debattprogram på svt-play ;)

Så påverkas du som arbetar av Jobbskatteavdraget

Kategori: Allmänt

Efter Jobbskatteavdragets fjärde steg innebär det att löntagare får totalt behålla ungefär en månadslön om året. De som gynnas mest på jobbskatteavdragets införande procentuellt sätt är de som har låg- till medelinkomst. Personer som har fyllt 65 år får också skattelättnader beroende på årsinkomsten.

Grundtanken med jobbskatteavdraget är att förebygga utanförskapet genom att göra det lönsamt att arbeta. Enligt forskning ska jobbskatteavdraget vara en god åtgärd för bestående sysselsättningen och hållbar ekonomi och välmående. Enligt Anders Borg är jobbskatteavdraget en del av den politik som riktar sig till arbetslinjen. För att främja jobbpolitiken ytterligare ska underlättningar av anställningar samt driva eget företag vidtas.

Finanskrisens påverkan på arbetsmarknaden kommer att mötas med en aktiv arbetsmarknadspolitik riktad till de som förlorat jobbet just för att förbättra förutsättningarna att komma tillbaka till arbete.

Yrke

Månadslön

Steg 4

Totalt avdrag

Vårdbiträde

19 000 kr

204 kr /mån

1337 kr /månaden

Metallarbetare

24 000 kr

245 kr/ mån

1609 kr /månaden

Sjuksköterska

27 000 kr

252 kr/ mån

1726 kr /månaden

Gymnasielärare

29 000 kr

252 kr/ mån

1752 kr /månaden

 

 

 

 

Jobbskatteavdraget, tabell

 

Inkomster över 7 prisbasbelopp (pbb), dvs.
>296 800kr

Skattereduktion:

(1,868pbb –grundavdrag) x kommunal skattesats

 

Inkomst mellan 2,72 pbb och 7 pbb, dvs. från 115 328 kr till 296 800 kr.

Skattereduktion:

((1,461pbb+( 9,5% x(7pbb-2,72pbb))) –grundavdrag) x  kommunal skattesats


Inkomst mellan 0,91pbb och 2,72pbb, dvs. från 38 584 kr till 115 328 kr.
Skattereduktion:

((0,91pbb + (30,4% x(2,72pbb-0,91pbb))- grundavdrag)) x kommunalskattesats


Inkomst lägre än 0,91pbb, dvs. < 38 584 kr
Skattereduktion:

(Arbetsinkomst – grundavdrag) x kommunal skattesats


Personer som har fyllt 65 år

Arbetsinkomst upp till 100 000 kr: skattereduktion med 20%

Arbetsinkomst mellan 100 000 kr och 300 000 kr: 15 000+(5% av inkomst som överstiger 100 000kr)

Arbetsinkomst över  300 000 kr: skattereduktion med 30 000 kr.

 

Källa: http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/22/80/32bf99d8.pdf 


Exempel:

Ida tjänar 300 000 kr om året och har ett grundavdrag på 15 900 kr samt bor i Gustavsberg där kommunala skattesatsen är 32,38%.

(1,868pbb –grundavdrag) x kommunal skattesats

((1,868 x 42 400)- 15 900) x 0,3238)=20 498 kr

En årlig skattereduktion på 20 498 kr vilket ger 1 708 kr mer i plånboken per månad.

Förutsättningar: Prisbasbeloppet för inkomstår 2010 är 42 400 kr, Grundavdraget för 300 000 kr/år är 15 900 kr se skattetabell för inkomstår 2010.  Skattetabell för grundavdrag hämtar du här

 

 

 

”Vi är inte på väg ut ur Riksdagen”

Kategori: Allmänt

Göran Hägglund ställdes mot väggen av politikerbloggens Nicklas Svensson och Anders Pihlblad. Sändningen skedde live i nyhetskanalen och går att se igen på TV4 Play.

Jag tänkte inte i detalj återge vad Göran Hägglund sa, men han fick en hel del kniviga frågor som jag tyckte klarade rätt så bra. Bland annat ifrågasattes han om hur det kommer sig att partiet tappat 2/3 delar av sina väljare sedan 1998 och om han skulle avgå om Kristdemokraterna inte kommer in i Riksdagen.  ”Vi är inte på väg ut ur Riksdagen” sa Hägglund och att opinionssiffrorna för KD brukar vända ju närmare valet man kommer.

En annan fråga som ställdes var, om Göran Hägglund tyckte att vårdnadsbidraget var en flopp. Det är aldrig ett problem om människor gör ett fritt val, sa Hägglund samtidigt som han framhöll möjligheten som människor ges, att ge sina barn en bra och trygg grund. Föräldrarna ska ha makten över sina barn och inte politiker, avslutade Göran vårdnadsbidragsfrågan med.

Jämställdhet för Göran Hägglund är också att man har lika villkor och lika möjligheter.

Civilkurage värderas högt av KD, vilket vann min största respekt. Enligt Göran Hägglund har varje individ ett moraliskt ansvar utifrån sin förmåga. Det räcker med att man tar upp sin mobiltelefon och kontaktar polisen eller springer till närmste telefonkiosk, uttryckte han.


Inför valet 2010 kommer KD att titta på frågan om hur man ska attrahera unga duktiga medarbetare inom äldrevården som ska ersätta den skara av duktiga kvinnor som kommer att pensioneras under de närmaste åren.  Ytterligare ett problem som KD kommer att fokusera på, är att kunna erbjuda rätt boende för de ofrivilligt ensamma människorna inom äldrevården.

Jag kan bara gratulera Göran Hägglund för ett bra reportage. För er som inte har hört den rekommenderar jag den starkt, då hela reportaget inte är med på min blogg och det ofta framkom en annan humoristisk sida av honom som jag tidigare inte sett.

Nästa utfrågning sker med Folkpartiets Jan Björklund den 3 februari. Undrar när det blir Fredrik Reinfeldts tur, kanske är han sist liksom man gör med efterrätten :)

”Vad hjälper det om man vinner hela världen, men förlorar sin själ”

Kategori: Allmänt

Uttryckte Anders Björck i Tv4:s Efter tio program idag. Vad hjälper ett partiprogram som inte utgår ifrån folket och anpassas till tiden och utvecklingen, undrar jag.  Anders Björck som i mina ögon alltid fallit som en klok och respektvärdig man, kommer med dylika påståenden? Aningen ålderdomligt! Glädjande nog ifråntog han ej varken Fredrik Reinfeldt eller Anders Borg deras förtjänst i att leda landet igenom finanskrisen. Däremot var han skeptisk till mittenanpassingen från moderaternas sida.

Alla förutsättningar i världen handlar om anpassningar, kompromisser och integration. Därför bör även politiken vara anpassningsbar till både tid och människor. Kompromisslöshet är snarare oattraktivt än något starkt och själsligt för mig. Allt har sin tid och uppenbarligen är moderata samlingspartiets förnyelse en hellre välkommen inriktning än trolöshet för det gamla synsättet.  Om de nya moderaternas inriktning inte vore genomtänkt och välanpassad till dagens samhälle, skulle inte programmet bära igenom dessa senaste omtumlande tre åren och dessutom indikera på ytterligare förbättring på välfärden. Det är nog trots allt bäst att nya ögon fortsätter förfoga över politiken och landets utveckling än att blint jobba efter omodern ideologi.

Nytt År, Nya utmaningar

Kategori: Allmänt

 

Vi har nu gått in på ett nytt år, som också är ett valår. Jag hoppas på att 2010 förblir det år som kommer att vara betydande inte bara för nästa 4 års period utan betydligt längre av Sveriges framtid. Det är nämligen först vid årets riksdagsval som svenska folket kommer att tillåta eller förhindra en regering i tidens anda. Jag har stark tro på detta land, men jag tror det på senare tid ha kommit av sig en aning. Eventuellt kan det bero på förskoning av stora drabbningar av olika slag som kanske bidragit till bekvämlighet och som också gjort att man tappat bort förnyade målsättningar och visioner. Det har gjort att man blivit närsynt och att man ofta saknar en funktionell styrning i förhållande till landets utveckling. Det kan i sin tur få både överraskande och förödande konsekvenser. Särskilt med tanke på de senaste årens snabba förändringar både vad gäller tendenser till skiftningar av ekonomiska stormaktsroller världsligt sett och inhemsk efterfrågan på tjänstesektorn.  Min önskan inför detta år är med ett ord beskrivet långsiktighet.  Jag tror nämligen starkt på det arbete som redan sats igång och ser gärna effekterna av de svåra beslut och det utomordentliga arbetsinsats som intagits, tydligt visa sina syften. Fastän Sverige tycks komma lindrigt undan den pågående finanskrisen, finns det fortfarande grupper vars tillvaro har påverkats. Regeringens enastående styrning under de senaste tre åren har fortfarande kvar att göra, men det behöver kontinuitet.

Trots tendenser till moderniseringar av oppositionens politiska inriktning står det fortfarande mellan arbets- och bidragslinjen. Det står mellan uppmuntran och begränsning av individens förmåga. Oppositionen pratar bland annat om reformer av fastighetsskatten och skattehöjningar som endast ska drabba de ”rika”. Läget kan jämföras med 1994 års vallöften då Socialdemokratin också befann sig i opposition och förmögenhetsskatten lovades att återinföras men endast för de ”rikaste”.  Med facit i hand vet vi mycket väl hur resultatet av det vallöftet blev.  En ”Reform” av fastighetsskatten, för att nämna en av oppositionens intentioner som inte på något sätt är en måttstock på en husägares inkomst, är inte bara orättvis mot bland annat pensionärer utan även minst sagt storstadsfientlig.

Jag kommer att skiva mer om de olikheter vad gäller utgångspunkten blocken emellan vid ett senare tillfälle, för att nu fortsätta uttrycka min förhoppning till att sinnet av långsiktighet sprids hos varje enskild individ. Jag vill inte se framtiden bli en läxa av ett misstag! Vi kan historien men vi vet ingenting om framtiden. Jag önskar alla göra sin egen utvärdering och grundligt skapa sig en uppfattning med utgångspunkt på ledarna som representerar partierna.

Jag vill se oppositionens gemensamma valpolitik granskas och ifrågasättas både vad gäller de redovisade sk. skattesänkningar och den dolda finansieringen av stadskassan.

Men mest av allt hoppas jag se det påbörjade arbetet få en chans att påvisa sitt verk i form av ett åstadkommet resultat, men absolut inte att högst personliga motiveringar vilseleder svenska folket under en återhämtningsfas av en världslig finanskris.

God fortsättning på det nya året!