Mina Tre Kronor

Bildt:ning av cyberfrihet

Kategori: Allmänt

Carl Bildt skriver om tillvaratagandet av friheten på internet. Han pratar om sitt första mail till vita huset i Washington DC för nästan två decenier sedan. Jag är ändå så pass gammal att jag känner igen upplevelsen av att för första gången skicka ett mail. Och förminskningen av vår stora planet till en dagens lilla värld.

Om det endast är fördelar som kommit med internet är svaret naturligtvis nej. Men, det informationsflöde som inneburit allt från personliga kontakter till brottsbekämpning och underlättad förståelse till varandra överväger det mesta.

Lagar som begränsar som känt ogillar jag. Därför bör vi slå våra hjärnor ihop, kanske via internet, och komma på en hållbar lösning vad gäller både individens frihetsrättigheter och upphovsrättsägarnas rättigheter.

Läs Carl Bildts artikel här!Kommentarer


Kommentera inlägget här: