Mina Tre Kronor

Debatter på löpande band

Kategori: Allmänt

 

Det kan inte vara lätt att debattera med någon som pratar osammanhängande bara för att undvika att svara på frågorna. Sen kan det inte heller vara lätt att svara på frågorna om man inte har några riktiga svar.

Idag kl. 16 deltog Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin i en debatt som sändes i P1. Bland de få nya ämnen, sedan senaste debatten på Agenda, som diskuterades var frågan om Niqab. Jag gillade det och faktumet att de båda hade hyfsat klara budskap om vad de ansåg om slöjor och Niqab. Legitimera denna debatt! Legitimera alla debatter som härrör alla samhällsgrupper oavsett levnadsstandard, etnisk bakgrund eller religiösa åskådningar. Att ha åsikter om, som i detta fall kvinnors rättigheter, innebär inte att vara fientlig mot någon annan! Att ha krav är att bry sig om! Däremot om man undviks så syns man inte, alltså bryr sig ingen om en.  Låt inte invandrarfrågorna förbli ett verktyg för Sverigedemokraterna. Folkpartiet har gjort mycket i det området och jag tror att intentionerna finns även bland Moderater. Inte allt för länge sedan pratades det om stimulansåtgärder till integration. Somliga ogillade idéerna och vad hände sedan? Vågar man inte ta upp debatten igen? Som det sades igår kväll på en debatt, Samhälle och Fakta, sänt i Stv2, kommer utanförskapet och däribland integrationsfrågan att bli en av de avgörande frågorna vid årets riksdagsval.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: