Mina Tre Kronor

En bra omsorg och vård för Sveriges äldre

Kategori: Allmänt

Förutsättningen för att trygga de äldres framtid är en god arbetsmarkandsutveckling. Det är det bästa sättet att stärka det svenska pensionssystemet och främja växande pensioner. Med anledning av det har sänkt skatt på landets största arbetsgrupp prioriterats, dvs. låg- och medelinkomsttagare.

Under nuvarande mandatperiod har skatten även för pensionärer sänkts två år i rad, sammantaget mellan 2 750 och 6 300 kronor, men det pensionssystem vi har i Sverige har påverkats av finanskrisen. Det har inneburit att den stigning som vi tidigare sett bromsats upp. Ytterligare en skattesänkning sker genom kompensation av den sänkta pensionen med bostadstillägg, särskilt för de som har låg pension.

För de pensionärer som har hälsan i behåll och arbetslusten på topp har jobbskatteavdraget medfört en stor skattelättnad. Se tabell nedan.

I övrigt så tycker jag att dagens intressanta nyhetsinslag var på gomorgon Sverige, där Mona Sahlin frågades ut. Observera diagrammet som svt visar om långtidssjukskrivna, men också K-G Bergströms komplettering av förklaringen till att kurvan börjat gå ner innan alliansregeringen tog över. 

Det man kan konstatera utifrån denna utfrågning är också att det är väldigt synd att Socialdemokraterna smittas av Vänsterns definition på vilka Sveriges rika är. Jag tänkte på det som sägs ungefär i mitten av intervjun där även en tabell av Jobbskatteavdragets effekt visas.

Se dagens Svt-inslag här.


Jobbskatteavdraget för personer som fyllt 65 år
 

 Arbetsinkomst upp till 100 000 kr

 skattereduktion med 20%

 Arbetsinkomst mellan 100 000 kr och 300 000 kr

 15 000+(5% av inkomst som överstiger 100 000kr)

 Arbetsinkomst över  300 000 kr

 skattereduktion med 30 000 kr

 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: