Mina Tre Kronor

Nytt År, Nya utmaningar

Kategori: Allmänt

 

Vi har nu gått in på ett nytt år, som också är ett valår. Jag hoppas på att 2010 förblir det år som kommer att vara betydande inte bara för nästa 4 års period utan betydligt längre av Sveriges framtid. Det är nämligen först vid årets riksdagsval som svenska folket kommer att tillåta eller förhindra en regering i tidens anda. Jag har stark tro på detta land, men jag tror det på senare tid ha kommit av sig en aning. Eventuellt kan det bero på förskoning av stora drabbningar av olika slag som kanske bidragit till bekvämlighet och som också gjort att man tappat bort förnyade målsättningar och visioner. Det har gjort att man blivit närsynt och att man ofta saknar en funktionell styrning i förhållande till landets utveckling. Det kan i sin tur få både överraskande och förödande konsekvenser. Särskilt med tanke på de senaste årens snabba förändringar både vad gäller tendenser till skiftningar av ekonomiska stormaktsroller världsligt sett och inhemsk efterfrågan på tjänstesektorn.  Min önskan inför detta år är med ett ord beskrivet långsiktighet.  Jag tror nämligen starkt på det arbete som redan sats igång och ser gärna effekterna av de svåra beslut och det utomordentliga arbetsinsats som intagits, tydligt visa sina syften. Fastän Sverige tycks komma lindrigt undan den pågående finanskrisen, finns det fortfarande grupper vars tillvaro har påverkats. Regeringens enastående styrning under de senaste tre åren har fortfarande kvar att göra, men det behöver kontinuitet.

Trots tendenser till moderniseringar av oppositionens politiska inriktning står det fortfarande mellan arbets- och bidragslinjen. Det står mellan uppmuntran och begränsning av individens förmåga. Oppositionen pratar bland annat om reformer av fastighetsskatten och skattehöjningar som endast ska drabba de ”rika”. Läget kan jämföras med 1994 års vallöften då Socialdemokratin också befann sig i opposition och förmögenhetsskatten lovades att återinföras men endast för de ”rikaste”.  Med facit i hand vet vi mycket väl hur resultatet av det vallöftet blev.  En ”Reform” av fastighetsskatten, för att nämna en av oppositionens intentioner som inte på något sätt är en måttstock på en husägares inkomst, är inte bara orättvis mot bland annat pensionärer utan även minst sagt storstadsfientlig.

Jag kommer att skiva mer om de olikheter vad gäller utgångspunkten blocken emellan vid ett senare tillfälle, för att nu fortsätta uttrycka min förhoppning till att sinnet av långsiktighet sprids hos varje enskild individ. Jag vill inte se framtiden bli en läxa av ett misstag! Vi kan historien men vi vet ingenting om framtiden. Jag önskar alla göra sin egen utvärdering och grundligt skapa sig en uppfattning med utgångspunkt på ledarna som representerar partierna.

Jag vill se oppositionens gemensamma valpolitik granskas och ifrågasättas både vad gäller de redovisade sk. skattesänkningar och den dolda finansieringen av stadskassan.

Men mest av allt hoppas jag se det påbörjade arbetet få en chans att påvisa sitt verk i form av ett åstadkommet resultat, men absolut inte att högst personliga motiveringar vilseleder svenska folket under en återhämtningsfas av en världslig finanskris.

God fortsättning på det nya året! 

 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: