Mina Tre Kronor

Så påverkas du som arbetar av Jobbskatteavdraget

Kategori: Allmänt

Efter Jobbskatteavdragets fjärde steg innebär det att löntagare får totalt behålla ungefär en månadslön om året. De som gynnas mest på jobbskatteavdragets införande procentuellt sätt är de som har låg- till medelinkomst. Personer som har fyllt 65 år får också skattelättnader beroende på årsinkomsten.

Grundtanken med jobbskatteavdraget är att förebygga utanförskapet genom att göra det lönsamt att arbeta. Enligt forskning ska jobbskatteavdraget vara en god åtgärd för bestående sysselsättningen och hållbar ekonomi och välmående. Enligt Anders Borg är jobbskatteavdraget en del av den politik som riktar sig till arbetslinjen. För att främja jobbpolitiken ytterligare ska underlättningar av anställningar samt driva eget företag vidtas.

Finanskrisens påverkan på arbetsmarknaden kommer att mötas med en aktiv arbetsmarknadspolitik riktad till de som förlorat jobbet just för att förbättra förutsättningarna att komma tillbaka till arbete.

Yrke

Månadslön

Steg 4

Totalt avdrag

Vårdbiträde

19 000 kr

204 kr /mån

1337 kr /månaden

Metallarbetare

24 000 kr

245 kr/ mån

1609 kr /månaden

Sjuksköterska

27 000 kr

252 kr/ mån

1726 kr /månaden

Gymnasielärare

29 000 kr

252 kr/ mån

1752 kr /månaden

 

 

 

 

Jobbskatteavdraget, tabell

 

Inkomster över 7 prisbasbelopp (pbb), dvs.
>296 800kr

Skattereduktion:

(1,868pbb –grundavdrag) x kommunal skattesats

 

Inkomst mellan 2,72 pbb och 7 pbb, dvs. från 115 328 kr till 296 800 kr.

Skattereduktion:

((1,461pbb+( 9,5% x(7pbb-2,72pbb))) –grundavdrag) x  kommunal skattesats


Inkomst mellan 0,91pbb och 2,72pbb, dvs. från 38 584 kr till 115 328 kr.
Skattereduktion:

((0,91pbb + (30,4% x(2,72pbb-0,91pbb))- grundavdrag)) x kommunalskattesats


Inkomst lägre än 0,91pbb, dvs. < 38 584 kr
Skattereduktion:

(Arbetsinkomst – grundavdrag) x kommunal skattesats


Personer som har fyllt 65 år

Arbetsinkomst upp till 100 000 kr: skattereduktion med 20%

Arbetsinkomst mellan 100 000 kr och 300 000 kr: 15 000+(5% av inkomst som överstiger 100 000kr)

Arbetsinkomst över  300 000 kr: skattereduktion med 30 000 kr.

 

Källa: http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/22/80/32bf99d8.pdf 


Exempel:

Ida tjänar 300 000 kr om året och har ett grundavdrag på 15 900 kr samt bor i Gustavsberg där kommunala skattesatsen är 32,38%.

(1,868pbb –grundavdrag) x kommunal skattesats

((1,868 x 42 400)- 15 900) x 0,3238)=20 498 kr

En årlig skattereduktion på 20 498 kr vilket ger 1 708 kr mer i plånboken per månad.

Förutsättningar: Prisbasbeloppet för inkomstår 2010 är 42 400 kr, Grundavdraget för 300 000 kr/år är 15 900 kr se skattetabell för inkomstår 2010.  Skattetabell för grundavdrag hämtar du här

 

 

 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: