Mina Tre Kronor

En provapå månad av rödgrön politik

Kategori: Allmänt

Fyra av tio anser att de har fått bättre ekonomi skriver SvD idag. Tv 4  som presenterat undersökningen gjord av Novus framställer detta som ett gott resultat men personligen är jag inte nöjd med dessa svar då en förbättrad ekonomi har tillfallit alla som arbetar. Det får mig att undra om det är så få som har koll på sin ekonomi?  Eller är det så många som har blivit arbetslösa i och med finanskrisen?  Jag tror att majoriteten, av de svarande i denna undersökning, som både arbetar och anser sig ha sämre eller oförändrad ekonomi varken läser sin lönespecifikation eller har det knapert om pengarna. Uppenbarligen förbrukar man allt man har utan någon närmare planering. För en sån som jag, med en annan bakgrund, framstår sådana handlingar som bortskämda när en människa inte ens märker att trots att ytterligare ca 7 procent av lönen tillgodoses dem.

Detta gör att jag undrar hur en provapå månad av rödgrön politik skulle förändra resultatet av en undersökning som Novus. Kanske skulle de flesta arbetande inse att inte ens fackförbunden skulle åstadkomma löneförhöjning med ca. 1700 kr i månaden. Kanske skulle fler inse att deras barn har svårare att hitta jobb på grund av fördubblad arbetsgivaravgift. Kanske skulle fler inse att förtidspensionering inte är en lösning på någonting utan en städning av dåliga siffror i statistiken. Kanske skulle fler inse betydelsen av landsbygdsfientlig politik där höjda bränslepriser och kilometerskatter gör resandet omöjligt. Kanske skulle fler inse betydelsen av storstadsfientlig politik där boendet äter upp större delen av inkomsterna. Kanske, kanske, kanske..

Jo, jag är nog övertygad om det, en provapå månad av rödgrön politik är just vad många av oss skulle behöva för att inse värdet av världens bästa statsfinanser och en statlig uppmuntrande och stödjande grundinställning. För det sägs ju att "man vet inte vad man har förrän man har förlorat det"

Press: SvD,
Annan läsvärd blogg: Kent PerssonMänniskor ska inte gömmas och glömmas

Kategori: Allmänt

 

Under dessa dagar läser jag en bok som handlar om en kvinna som ofrivilligt hamnar i arbetslöshet och där jag är just nu är hon långtidssjukskriven. Hittills tolkar jag hennes arbetslöshet som hennes verkliga sjukdom och boken belyser en verklighet som berör mig på djupet. Vid kvällens aktuelltsändning tänkte jag på denna bok och författaren som skrivit den i och med att boken är egentligen hennes dagbok under en lång och jobbig period.

Aktuellt presenterade en utvärdering som har gjorts av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen där 370 personer har fått ett riktigt arbete. Arbetsförmedlingen bedömer detta som ett gott resultat. Hälften av de som gick över till arbetsförmedlingen ingår i någon sorts åtgärdsprogram vilket, enligt en undersökning som arbetsförmedlingen gjort, uppskattas av deltagarna. Hälften har valt att åter ansöka om sjukskrivning. Oppositionen kallar detta för ”stupstock” och är föga förvånande motståndare till denna reform.

Nu har jag inte läst min bok färdigt, men utifrån det jag har läst känner jag att om reformen räddar en enda människa från den verklighet som beskrivs i boken, är jag glad för den. Det skulle vara direkt hänsynslöst av  regeringen att, som tidigare regeringar inte ge människor en chans tillbaka till arbetslivet. Dessa människor som också troligen känner besvikelse över det sätt att avsluta sin arbetsföra tid på, för att inte tala om att det också är ett oekonomiskt sätt att gå i pension på.

Press: Svt, SvD,

Trendbrott: Nysvenskar är inne

Kategori: Allmänt

Svenskar med utländsk bakgrund klarar sig bättre i arbetsmarknaden, säger Ekot idag som hänvisar till en undersökning från Statistiska centralbyrån.

Arbetssituationen var ungefär likvärdig både för inrikes och utrikesfödda under 70 talet för att sedan försämras för utrikesfödda fram till år 2005 då tecken visade på en svängning till det motsatta. Finanskrisen har inte medfört någon minskning av sysselsättningen för utrikesfödda, säger chefen för arbetskraftsundersökningar på Statistiska centralbyrån, Hassan Mirza.

Det är ett steg i rätt riktning för förebyggandet av utanförskapet. Jag är övertygad om att regeringens konkreta handlingar inom arbetsmarkanden är ett stort upphov till det. Dessvärre ännu större anledning att beklaga förlusten av Sven Otto Littorin.

  

Press: DN, Ekot,

Förläng minuterna till år!

Kategori: Allmänt
Om du tillhör de som vill se en fortsatt utveckling av arbetsmarknadspolitiken, vård och omsorgen, utbildningspolitiken, rättsväsendet, utrikespolitiken m.m. utan att din inkomst dras in så ge oss 5 minuter för chans till att dessa blir 4 år.

Jag tack:

-          Jag vill se främjandet av företagsamhet
-          Jag vill se fortsatt förenkling av villkoren för småföretag
-          Jag vill behålla Jobbskatteavdraget
-          Jag vill se ungdomsarbetslösheten sjunka
-          Jag vill inte fördubbla arbetsgivaravgifterna för ungdomar
-          Jag vill värdera och stödja tjänstesektorn
-          Jag vill behålla RUT och ROT avdraget
-          Jag vill se fortsatta satsningar på rättsväsendet
-          Jag tycker det är bra med 2000 fler poliser på 4 år och vill se ännu fler
-          Jag vill att vården ska vara på lika villkor
-          Jag vill inte ha några vårdköer
-          Jag gillar Vårdval Stockholm och vill se en vidareutveckling av den
-          Jag vill ha  fortsatt utveckling på migrationspolitiken
-          Jag vill att Sverige fortsätter vara föregångsland inom klimatområdet
-          Jag vill inte ha tillbaka fastighetsskatten
-          Jag vill inte ha tillbaka förmögenhetsskatten
-          Jag är för Förbifart Stockholm och utvidgning av kollektivtrafiken
-          Jag vill inte ha kilometerskatt
-          Jag vill inte höja skatten för vanliga löntagare
-          Jag vill inte ha höjd skatt bara för att jag valt att studera vidare och råkar 
           äntligen tjäna 40 000 i månaden
-          Jag vill inte kvotera föräldrarförsäkringen
-          Jag vill sänka skatten för landets pensionärer
-          Jag vill ha full sysselsättning i landet
-          Jag vill se alliansen fortsätta regera
-          Jag vill se fortsatt god hantering av statsfinanserna
-          Jag vill se fortsatt seriös utrikespolitik
-          Jag vill se fortsatt ansvarstagande och god ledarskap
-          Jag vill att det förblir Föregångslandet Sverige

Anmäl dig då på www.5minuter.nu och se till att alla dessa önskningar går i uppfyllelse från och med 19:de september.Risk för att vi skulle bli ett fiasko

Kategori: Allmänt

Carl Bildt skriver en debattartikel i DN idag som är minst sagt mycket värd att läsa. Utrikespolitiken är bara en men mycket tydlig anledning till varför Vänsterpartiet aldrig suttit i regering. Bara blotta tanken på att en starkt vänsterorienterade utrikespolitik skulle ta form i Sverige, dämpar min stolthet över det land jag lever och verkar i. För sanningen är att det/vi skulle bli ett åtlöje och förlora all mark och respekt som genom åren har byggts upp både i Europa och Världen.

Koalitionen med Lars Ohly borde även få vilken ansvarstagande socialdemokrat som helst att tveka. Jag kan bara utgå ifrån mig själv och skulle med störst sannolikhet förbli sittande på soffan om inte rösta annat den 19 september. Min övertygelse om hur fel denna rödgröna allians är, utbringar stor sannolikhet för en långvarig borgerlig politik från och med 2014, om nu mot all förmodan de rödgröna skulle vinna regeringsmakten kommande mandatperiod.

Det är en sak att inrikes reformera och omreformera lagar för i slutändan kan vi, folket, inget annat göra än anpassa oss till verkligheten, men utrikes bör vi ha en gemensam och gränsöverskridande inställning. Det utformat av en folkopinion och inte Lars Ohly ensam.
Äldre inlägg: EU en väg för mig till att uppge Tellus som mitt hemland,
Press: DN,

Gå du före!

Kategori: Allmänt

Det är uppenbart att diskussionen om långa vårdköer har dött nästan helt sedan vårdval Stockholm infördes. Trots att vänsteroppositionen gärna vill hävda annat har både känslan och numera en oberoende undersökning, utförd av KarolinskaIinstitutets folkhälsoakademi, visat att vården har blivit bättre under nuvarande mandatperiod.

Tack vare Vårdval Stockholm är det betydligt lättare att träffa läkare idag och tillgängligheten har förbättrats. Den största ökningen av läkarbesök har skett i socioekonomiskt svaga områden. Ett fantastiskt bra exempel är att innan Vårdval Stockholm infördes fick ett barn med tal och skrivsvårigheter såsom dyslexi erfara 24 månaders väntetider för att få träffa läkare och få sin diagnos fastställd. Det är lång tid för ett barn som är i en enormt snabb utvecklande fas. Efter reformen har denna kötid minskat till ca 3 veckor och barnen får numera möjlighet till omedelbart stöd.

Läs mer om detta i gårdagens DN-stockholmsdebatt!
DN,