Mina Tre Kronor

Gå du före!

Kategori: Allmänt

Det är uppenbart att diskussionen om långa vårdköer har dött nästan helt sedan vårdval Stockholm infördes. Trots att vänsteroppositionen gärna vill hävda annat har både känslan och numera en oberoende undersökning, utförd av KarolinskaIinstitutets folkhälsoakademi, visat att vården har blivit bättre under nuvarande mandatperiod.

Tack vare Vårdval Stockholm är det betydligt lättare att träffa läkare idag och tillgängligheten har förbättrats. Den största ökningen av läkarbesök har skett i socioekonomiskt svaga områden. Ett fantastiskt bra exempel är att innan Vårdval Stockholm infördes fick ett barn med tal och skrivsvårigheter såsom dyslexi erfara 24 månaders väntetider för att få träffa läkare och få sin diagnos fastställd. Det är lång tid för ett barn som är i en enormt snabb utvecklande fas. Efter reformen har denna kötid minskat till ca 3 veckor och barnen får numera möjlighet till omedelbart stöd.

Läs mer om detta i gårdagens DN-stockholmsdebatt!
DN,

Kommentarer


Kommentera inlägget här: