Mina Tre Kronor

Förläng minuterna till år!

Kategori: Allmänt
Om du tillhör de som vill se en fortsatt utveckling av arbetsmarknadspolitiken, vård och omsorgen, utbildningspolitiken, rättsväsendet, utrikespolitiken m.m. utan att din inkomst dras in så ge oss 5 minuter för chans till att dessa blir 4 år.

Jag tack:

-          Jag vill se främjandet av företagsamhet
-          Jag vill se fortsatt förenkling av villkoren för småföretag
-          Jag vill behålla Jobbskatteavdraget
-          Jag vill se ungdomsarbetslösheten sjunka
-          Jag vill inte fördubbla arbetsgivaravgifterna för ungdomar
-          Jag vill värdera och stödja tjänstesektorn
-          Jag vill behålla RUT och ROT avdraget
-          Jag vill se fortsatta satsningar på rättsväsendet
-          Jag tycker det är bra med 2000 fler poliser på 4 år och vill se ännu fler
-          Jag vill att vården ska vara på lika villkor
-          Jag vill inte ha några vårdköer
-          Jag gillar Vårdval Stockholm och vill se en vidareutveckling av den
-          Jag vill ha  fortsatt utveckling på migrationspolitiken
-          Jag vill att Sverige fortsätter vara föregångsland inom klimatområdet
-          Jag vill inte ha tillbaka fastighetsskatten
-          Jag vill inte ha tillbaka förmögenhetsskatten
-          Jag är för Förbifart Stockholm och utvidgning av kollektivtrafiken
-          Jag vill inte ha kilometerskatt
-          Jag vill inte höja skatten för vanliga löntagare
-          Jag vill inte ha höjd skatt bara för att jag valt att studera vidare och råkar 
           äntligen tjäna 40 000 i månaden
-          Jag vill inte kvotera föräldrarförsäkringen
-          Jag vill sänka skatten för landets pensionärer
-          Jag vill ha full sysselsättning i landet
-          Jag vill se alliansen fortsätta regera
-          Jag vill se fortsatt god hantering av statsfinanserna
-          Jag vill se fortsatt seriös utrikespolitik
-          Jag vill se fortsatt ansvarstagande och god ledarskap
-          Jag vill att det förblir Föregångslandet Sverige

Anmäl dig då på www.5minuter.nu och se till att alla dessa önskningar går i uppfyllelse från och med 19:de september.Kommentarer


Kommentera inlägget här: