Mina Tre Kronor

Du kanske tvekat på att sagorna finns…

Kategori: Allmänt

Stort grattis och skål för kronprinsessan Victoria och Daniel, ett underbart par  och fantastiska personligheter!

Må de leva lyckliga i alla sina dagar!


Press: DN, SvD, Di,

Share |

Det blev ja, trots allt

Kategori: Allmänt

Jag älskar också livet, naturen och utvecklingen, men ännu finns det ingen ersättare till kärnkraft. Bittert men sant! Oppositionen tänker dock riva upp beslutet om de kommer till makten. Om det blir mer rivningar än bara beslutet återstår att se. Miljöpartiet har ju trots allt ett starkt finger med i spelet. Speciellt olustigt känns motståndet för kärnkraft kombinerat med det som Peter Eriksson bara för någon dag sedan skrev i DN, nämligen att han tänker verka för ett europeiskt förbud för borrning efter alla fossila bränslen. Tanken är naturligtvis god men har vi något val?! Det är som att elda upp sitt hus mitt i vintern utan att känna till någon grotta i närheten att ta skydd i.

Utvecklingen på kärnkraftsområdet har kommit långt, inte minst på säkerhetsområdet, jämfört med det glada sextiotalet.

Min farhåga är terrorismen, i de kretsarna verkar det tänkbart att såga av den gren man sitter på, eller elda upp sitt eget hus (världen).

Press: Svt, SvD, DN,

Share |

Hjälp, jag blir inte klok på detta

Kategori: Allmänt

Hösten 2008 ville oppositionen att regeringen köper bilfabrik.
Nu tror oppositionen inte längre på bilar och straffbelägger användarna genom att höja bensinskatten samt lägga kilometerskatt på lastbilar. 

April 2010 tycker oppositionen att arbetsgivaravgifterna för unga ska fördubblas för att en månad senare prata om förebyggandet av  ungdomsarbetslösheten.

 1996 skriver Mona Sahlin boken ”Med mina ord” där hon talar för hushållsnära tjänster. Fram till våren 2010 har hennes inställning för hushållsnära tjänster samt avdragsrätten för nyttjandet av dessa varit positiv för att sedan föreslå avskaffandet av denna reform.

Våren 2010 menar Miljöpartiet att förmögenhetsskatten var en skadlig skatt, för att nu komma med förslag på en annorlunda och ”bättre” förmögenhetsskatt.  

Hela mandatperioden 2006-2010 har oppositionen, Mona, kritiserat regeringen för reformen med A-kassesystemet med argumentet att fler och fler lämnar A-kassan för att nu vara emot en allmän A-kassa.

Mars 2010 lovar Socialdemokraterna att bygga förbifart Stockholm för att nu vilja  folkomrösta om saken.

April 2010 vill oppositionen underlätta villkoren för företagare för att nu vilja verka för ”rätten till heltidsanställningar”. 

Oppositionen är emot lägre löner för ungdomar som kommer direkt från studier in i arbetslivet. Samtidigt vill de verka för förebyggandet av arbetslösheten bland unga och nyexaminerade.

Våren 2010 pratar oppositionen om bättre villkor för unga att vidareutbilda sig. Samtidigt pratas det om skatter som endast ska drabba de rika, dvs. de som tjänar 40 000 kr eller mer i månaden.

Oppositionen vill avveckla kärkraften helst idag. Miljöpartiets Peter Eriksson skrev i DN den 15 juni om att han tillsammans med MP vill verka för ett förbud av utvinning av fossila bränslen och mineraler i minst 100 år.

Oppositionen pratar om bättre villkor för ensamstående, sjuksköterskor, vårdbiträden, metallarbetare mm. dvs. den största arbetsgruppen i Sverige. Samtidigt kritiseras och troligen kommer att avskaffas Jobbskatteavdraget som inneburit störst skattesänkning och betydligt bättre levnadsvillkor för låg och medelinkomsttagare.

2009-2010 (egentligen hela mandatperioden) kritiserar oppositionen regeringen för att slösa med statsfinanserna. 2010 månad efter månad, dag efter dag skriver tidningar i Sverige och utlandet om att Sverige har de bästa statsfinanserna i världen.

 

Andra bloggar/press: Kent Persson, SvD

Det svänger igen

Kategori: Allmänt

Det är underbart att vi äntligen tycks nå ut till väljare med våra budskap,  att individen och dess kreativitetsförmåga ska sättas i fokus och uppskattas. Sifos undersökning visar en stärkt allians och starka moderater. Det är ett tydligt tecken på att alliansens politik är inkluderande. Den ser över och berör människor på riktigt, inte såsom jag tidigare skrivit om, dvs genom fina men vilseledande namn.

Väljarna tycks uppfatta att på motsatt sida av Alliansen står en som snarare borde kallas för ” Big spenders”, eller ” Finansoptimisterna” där skatter används som medel och vanliga arbetare som källa. Att sossarna tappar i opinionsundersökningar är föga förvånande. Väljarna tycks inte anse att Monas statsministerstol är värd den extrema omställning hon har ingått. Inte heller för vanliga sympatisörer för Miljöpartiet kan det vara lätt att gå armkrok med gamla kommunister. Troligen hade det varit bättre om Mona och sossarna hade tagit ”time out” en period från ambitionen att bli regeringsparti och tänka till och kraftsamla några år istället. Risken finns naturligtvis att Alliansen sköter det så bra att återkomsten blir svår. Att som nu försöka stå upp för saker man i grunden ogillar som exempelvis förmögenhetsskatten mm. kan inte vara bra för ett partis trovärdighet.

 

Andra Bloggar om ämnet: Kent Persson, Tokmoderaten, MaryX, Fredrik Sneibjerg
Press: DN, Di, Expressen

Mycket läsvärd lördagskrönika

Kategori: Allmänt

Nedräkning pågår

Kategori: Allmänt

Äntligen träder det fram ansvarsfulla människor även bland S-sympatisörer och kallar oppositionens politik för vad det är, hämmande.  Finansmannen Carl Bennet kritiserar V och Mp och utifrån den lilla artikel som finns på Di  tycks han ifrågasätta socialdemokraternas samarbete med dessa.

Det är mindre än 100 dagar kvar till höstens riksdagsval och till buds står å ena sidan en borgerlig allians med en ansvarsfull statsminister tillsammans med en världsligt uppskattad finansminister och andra sidan ett vänsterexperiment som i första hand tar till skattehöjningar och tillväxtåtstramningar som lösningar.

Alliansens eldsjälar har under denna mandatperiod gång på gång visat eftertänksamhet och i synnerhet under finanskrisens värsta perioder. Även idag och även utrikes visar Anders Borg verkligt ledarskap genom att oberoende av opinionen angripa problem på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Vilket land som helst i Europa tycks kunna se värdet i Sveriges regering och jag hoppas att även vi visar denna uppskattning den 19 september.

Med namnet i tiden och tankarna i himmelen

Kategori: Allmänt

Lustigt hur ett namn i tiden kan gagna någon så mycket. Utan att närmare forska om partiets bakgrund, värderingar och ståndpunkt har Miljöpartiet klingat hyfsat bra i örat. Naturligtvis inte så pass bra att jag skulle rösta på dem, men bara sådär gott, trendigt och rätt i tiden. Men idag undrar jag om det inte är allt det är, ett fint omslag på ett till större delen luftigt innehåll, likt kinderägget, dvs. gott skal som omsluter en naiv substans.  Under senaste tiden har mätning efter mätning visat uppgång av folkopinionen avseende Mp, fram tills skuggbudgeten presenterades då den började sjunka.

Gårdagens presentation av opinionsundersökningen som utförts av SCB, visar åter en positiv attityd till Mp och man börjar fundera på det där med politiska minnet. Men i detta fall är det inte det klassiska, dvs. att minnas eller inte minnas en specifik händelse. Nu ska vi minnas vad som står på oppositionens agenda vid/om regeringsskifte. Avskaffandet av RUT och ROT, dubbla arbetsgivaravgifter för ungdomar, kilometerskatten och höjd skatt för vanliga arbetare som exempelvis sjuksköterskor, förskolepersonal och metallarbetare är troligen bara en del. Denna gång får vi hålla minnet till liv lite längre än de få månader som det i vanliga fall varar. Budskapet som redan förmedlats är reformer som aldrig tidigare skådats och troligtvis kommer att påverka varje enskild individ. Kanske får vi känna av hur andra länder haft under finanskrisen med enorma ekonomiska omställningar. Skillnadenskulle  i det fall bli en begränsning av hoppet om eventuell snabb vändning, då denna kris skulle bestå i så fall  4 år och dessvärre utan Anders Borg vid rodret.

 

Bodström yrar i studentmössan

Kategori: Allmänt

SSU med Bodström i spetsen kampanjade i studentflak idag. Bodström tycker inte att man kan gå på sommarlov hursomhelst men tydligen gott om nätterna han sova trots flaggningar för fördubblande av arbetsgivaravgifter för ungdomar.

Populism verkar vara sista kortet i skjortärmen för socialdemokraterna, men frågan är om ens det hjälper. Människor är smartare än så och prioriterar ansvar i hanteringen av statsfinanserna.

Klarblå himmel

Kategori: Allmänt

Vanligtvis är jag inte den som tar ut något i förskott, men gårdagens opinionsmätning motiverar till glädje. Jag var rädd att regeringen skulle behöva lite längre tid för att resultatet skulle visa måluppfyllelse, men alliansens politik med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg som grundpelare tycks det redan bära frukt.

Jag tillhör också de som tycker att anställningsvillkoren bör ses över, men efter gårdagens presentation av Reinfeldt och Borg, tycker jag att det är klokt att inte rubba LAS. Särskilt när man kommit fram till att stora förändringar i LAS ger relativt små förändringar i BNP:n. Däremot att förlänga provanställningen till 12 månader istället för dagens 6 månader borde ge samma fördel som Fp och C eftersträvar plus att dagens anställningstrygghet i stort sätt bibehålls. Ett års provanställning borde främja fler företag att anställa även unga och nyexaminerade.