Mina Tre Kronor

Hjälp, jag blir inte klok på detta

Kategori: Allmänt

Hösten 2008 ville oppositionen att regeringen köper bilfabrik.
Nu tror oppositionen inte längre på bilar och straffbelägger användarna genom att höja bensinskatten samt lägga kilometerskatt på lastbilar. 

April 2010 tycker oppositionen att arbetsgivaravgifterna för unga ska fördubblas för att en månad senare prata om förebyggandet av  ungdomsarbetslösheten.

 1996 skriver Mona Sahlin boken ”Med mina ord” där hon talar för hushållsnära tjänster. Fram till våren 2010 har hennes inställning för hushållsnära tjänster samt avdragsrätten för nyttjandet av dessa varit positiv för att sedan föreslå avskaffandet av denna reform.

Våren 2010 menar Miljöpartiet att förmögenhetsskatten var en skadlig skatt, för att nu komma med förslag på en annorlunda och ”bättre” förmögenhetsskatt.  

Hela mandatperioden 2006-2010 har oppositionen, Mona, kritiserat regeringen för reformen med A-kassesystemet med argumentet att fler och fler lämnar A-kassan för att nu vara emot en allmän A-kassa.

Mars 2010 lovar Socialdemokraterna att bygga förbifart Stockholm för att nu vilja  folkomrösta om saken.

April 2010 vill oppositionen underlätta villkoren för företagare för att nu vilja verka för ”rätten till heltidsanställningar”. 

Oppositionen är emot lägre löner för ungdomar som kommer direkt från studier in i arbetslivet. Samtidigt vill de verka för förebyggandet av arbetslösheten bland unga och nyexaminerade.

Våren 2010 pratar oppositionen om bättre villkor för unga att vidareutbilda sig. Samtidigt pratas det om skatter som endast ska drabba de rika, dvs. de som tjänar 40 000 kr eller mer i månaden.

Oppositionen vill avveckla kärkraften helst idag. Miljöpartiets Peter Eriksson skrev i DN den 15 juni om att han tillsammans med MP vill verka för ett förbud av utvinning av fossila bränslen och mineraler i minst 100 år.

Oppositionen pratar om bättre villkor för ensamstående, sjuksköterskor, vårdbiträden, metallarbetare mm. dvs. den största arbetsgruppen i Sverige. Samtidigt kritiseras och troligen kommer att avskaffas Jobbskatteavdraget som inneburit störst skattesänkning och betydligt bättre levnadsvillkor för låg och medelinkomsttagare.

2009-2010 (egentligen hela mandatperioden) kritiserar oppositionen regeringen för att slösa med statsfinanserna. 2010 månad efter månad, dag efter dag skriver tidningar i Sverige och utlandet om att Sverige har de bästa statsfinanserna i världen.

 

Andra bloggar/press: Kent Persson, SvD

Kommentarer


Kommentera inlägget här: