Mina Tre Kronor

Värmdömoderaterna för kvinnor

Kategori: Allmänt

Värmdömoderaterna presenterar de 25 första namnen på valsedeln. 44 procent på de valbara platserna är kvinnor. En jämn spridning vad gäller både ålder och kön.

Med anledning av provvalet vill jag rikta ett särskilt hjärtligt tack till alla som har uppmärksammat mig och därmed gett mig sin röst. Till er kan jag inget annat lova än 100 procentig engagemang och lyhördhet i alla uppdrag jag anförtros.

De 25 fösta namnen på Värmdömoderaternas valsedel kommer att se ut enligt följande:

  1  Lars-Erik Alversjö

  2  Monica Pettersson
  3  Göran Jansson
  4  Peter Frej
  5  Marie Bladholm
  6  Camilla Lien
  7  Elisabeth Dingertz
  8  Johan Hedberg
  9  Affi Stork
10  Hans-Ove Görtz
11  Malin Bellander
12  Deshira Flankör
13  Lars Melin
14  Erik Pettersson
15  Mickael Sjökvist
16  Cecilia Lindberg
17  Jonas Nilsson
18  Nasim Mir
19  Bengt Jonshult
20  Ann Fylkner
21  Eleonore Peters
22  Björn Ulfvin
23  Gunnar Ritter
24  Irene Ulfvin
25  Sven-Gunnar Haglind

 

ETIKETTER: Moderaterna i Värmdö

Nya satsningar för barnfamiljer och fler sommarjobb

Kategori: Allmänt

 

Regeringen satsar 700 miljoner på barnfamiljer genom det sk. flerbarntillägg. Dessutom ska 100 miljoner kronor satsas på sommarjobb som förväntas skapa 15 000 heltidsjobb.

En särskild satsning riktas även på sommarskolor som ska möjliggöra för ungdomar att läsa upp enstaka betyg över sommaren.

Läs mer om dagens presenterade satsning här!


ETIKETTER: LYFT, DN, Moderat

Ett gemensamt ansvar

Kategori: Allmänt

Visst är det som Reinfeldt säger att jobben håller ihop samhället. Debatterna är i full gång nu. Ibland får vi konkretare besked och ibland går debatterna oftast ut på tolkningar vad motståndaren just sa. Oppositionen framhåller att de vill beskatta löntagare och pensionärer lika, utan att precisera om det innebär en skattehöjning för löntagare eller skattesänkning för pensionärer. Men vi väntar ivrigt, för även det beskedet måste de kunna ge redan nu till våren.

En sak har de dock båda rätt och gemensamt, att skatter är statens i särklass största intäktskälla och alla förändringar blir märkbara. Fördelningen av skatterna bör därför granskas och utvärderas. Ska vi satsa på investeringar till ett långsiktigt alternativ som innebär bättre värde för utfört arbete som i sin tur gör livet bekvämare, sjukskrivningarna mindre och arbetsviljan större. Eller det andra alternativet att slösa med dem skoninslöst för att sedan höja så fort det kör ihop sig. Ett kortsiktigt effektivt alternativ, men som med stor sannolikhet leder till ökat missnöje, motvilja till arbete och slutligen hög arbetslöshet.

Det är dock inte bara partiernas ansvar att presentera lösningar. Det är minst lika mycket medborgarnas ansvar att granska, utvärdera och göra sin röst hörd. Jag kan känna stor förvåning och frustration över den motvilja som finns bland många att sätta sig in i debatterna och bemöta det som sägs. ”De borde marknadsföra det bättre” har jag fått höra de senaste gångerna jag frågade ut folk i min omgivning om de är medvetna om vad exempelvis jobbskatteavdraget har inneburit för dem. Även vi som medborgare har ett ansvar att åtminstone höra på det som framförs.

Som det har sagts många gånger, är Sverige ett av de länder som finanskrisen varit skonsammare mot. Räkna bort skattelättnaderna som alliansregeringen har infört sedan 2006 och räkna om! För att inte räkna med de jobb som ROT-, RUT, JSA, förtidspensionärsreglerna och andra arbetsfrämjande incitament, har skapat. Pensionärsskatternas sänkningar tillsammans med fastighetsskatten bör ha utgjort en betydande inkomst för landets pensionärer. Idag presenterar alliansregeringens partiledare en tredje skattesänkning om totalt 5 miljarder kronor. Läs mer om det här!

När nu regeringen står för positivism och framåtanda hoppas jag att landet fortsätter i samma tänkesätt under kommande år. Jag vill inte se att Sverige går baklänges in i framtiden.  

Jag uppmanar alla att granska och utvärdera de politiska alternativen i Sverige, både på kort och lång sikt. Vilket land vill vi ha i framtiden? Vårt val i september kommer att få en avgörande betydelse!ETIKETTER: Hård debatt om pensionerna Svt Play- debatt om pensionerna

att sparka på den som ligger

Kategori: Allmänt

Bättre villkor för småföretag

Kategori: Allmänt

Igår föreslog regeringen att små aktiebolag själv ska få välja revisionsplikt eller ej. Det omfattar ca. 70 procent av alla svenska företag.

Minst två av tre följande kriterier ska vara uppfyllda, för att kunna välja om revisor eller inte:
-          Bolaget ska ha högst 3 anställda
-          Bolaget ska ha högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
-          Bolaget ska ha högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Reformen beräknas träda i kraft från och med 1 november.ETIKETTER: En frivillig revision, Borg vs Östros om arbetslösheten,

Rättsväsendets Ask

Kategori: AllmäntVisste du om att:

-          Regeringen satsar 5 miljarder kronor på rättsväsendet varav 2,5 miljarder har tillförts
           Polisen.
-          Regeringens satsning har inneburit att fler brott har klarats upp både vad gäller antalet 
           och andelen.
-          Under denna mandatperiod har Sverige det högsta antalet poliser någonsin,
           en ökning med 2 500 poliser till totalt 20 000 poliser.
-          Straffen för våldsbrott skärps.
-          Regeringen verkar för att påföljderna för unga lagöverträdare ska vara tidiga och tydliga
           och inriktade på att förhindra fortsatt brottslighet.
-          Regeringen har gjort en kraftfull mobilisering avseende kampen mot den grova 
           organiserade brottsligheten.
-          Särskilda aktionsgrupper har bildats mot grov organiserad brottslighet. Det innebär att
           åtta polismyndigheter har bildat aktionsgrupper med 200 poliser som lägger grunden
           för en effektiv och uthållig verksamhet.

Något mer att ha med i bakhuvudet:

50 % av alla fängelsedömda återfaller idag. Personer som har strafftider på över två år och som tidigare har lagförts återfaller mer än 80%. Regeringen verkar för att förebygga återfall och förbättra möjligheterna för dömda att försörja sig på ett hederligt arbete.


Har du något du vill framföra angående tryggheten eller annat? Gör din röst hörd påETIKETTER: Effektivare polis, Sverige klarar sig inte endast på Kling och Klang, Uttalande av Beatrice Ask

Yes, He Can!

Kategori: Allmänt

Och det har han nu bevisat. Mirakulöst är rätt ord! Mannen som inkluderar 46-47 miljoner människor i sjukförsäkringen, något som många av hans 43 föregångare har försökt men inte lyckats göra. Reformen innebär att sjukförsäkringen blir obligatorisk  för alla, men där man kan få avdrag från inkomstskatten. Läs mer om det här!

“We have proved that this government, the government of the people and by the people still works for the people” /Barack Obama

och så välkomnar vi till Sverige

Kategori: Allmänt

Det är på tiden att nyanlända invandrare bemöts med en introduktion av arbete och inte som det hittills varit passivitet. Arbetsmarknadsutskottet har presenterat nya regler som ska göra det lättare för nyanlända invandrare att komma in i samhället. Oavsett vilket skick de befinner sig i, hjälper det deras tillvaro att snabbt ge sig in i sysselsättning, lära känna det svenska samhället och därmed erfara både samhörighet och egenvärde. Under hela mitt liv i Sverige har jag förvånats över hanteringen med invandraruppgiften genom att enkelt gömma undan människor i flyktingförläggningar med sociala stöd som tröst.

När man som flykting kommer in till landet är det största och bästa beskedet man kan få, att komma in och få, även om tillfälligt, bosätta sig i Sverige. Vid det läget är man så tacksam och glad att entusiasmen sprudlar ifrån alla håll. Det är då samhället ska introducera ansvar och sysselsättning. Den integrationspolitik som vi känner igen sedan tidigare går tyvärr ut på att omedelbart placera flyktingar bland människor som redan befinner sig i en passiviserad värld och vars inställning och förtroende till samhället är svagt.

Jag har redan publicerat inlägget nedan för länge sedan i denna blogg, men det passar att åter publicera den just idag. Den är från en tacksam och entusiastisk flykting som nyligen fått besked om att få tillfällig skydd i Sverige, nämligen min far. När vi fick permanent uppehållstillstånd sökte vi upp den stad som snabbast erbjöd möjligheter till utbildning och integration, även om det innebar iskalla lilla Boden.  

Brevet lästes upp vid någon tillställning i Karlskrona. Det saknas i skriftformat men finns till en viss del inspelat på ett videoband. Början av talet missades vid inspelningen.

..... den förtryckta albanskaminoriteten, från det äldsta balkanfolket i Europa, vänder vi oss till er välsignade bröder med de här orden:

Ni kära modiga folk, ni som har skapat en värld med de skarpaste vapen, frihet och demokrati. Ni använde inget överflöd av ord, ni genomförde det andra talar om! Ert vapen frihet och demokrati, erövrade världen samtidigt som ni lyckades stå emot de andra krafterna från både öst och väst.

Ni var bland de första som hade mod att höja rösten mot orättvisor och diskriminering, förtryck och exploatering oavsett vilken ras, religion eller språkgrupp de tillhörde. Istället använde ni er av vänligt bemötande med det varma hej och välkommen. Ni stod emot diktatur oavsett vart den kom ifrån.

Ni var bland de första som tog emot folk som fick lämnade sina hem, slita sina rötter och fly från diktatoriska regimer. Ni erbjöd dem mänsklig värme och samma villkor som ert eget folk har. Med denna humanitära process kämpar ni emot reaktionära politiska grupperingar och med all cynism som de förtjänar, tar ni avstånd från deras handlingar med det enkla "hejdå".

På det här sättet blev ni legendariska i demokratiseringssträvan och ett land av blommor och  frihet. 

Vi ska kämpa med att följa era spår, alla vi som vill leva i kärlek och broderskap.

Rösta för 1 och du får 4

Kategori: Allmänt


Ju bredare desto bättre. Jag är stormförtjust i Alliansens nya ställningstagande. Oavsett storlek på partierna så håller vi ihop. Vi har under det nuvarande mandatperioden visat samhörighet, styrka och handlingskraft. Det är underbart att kunna fortsätta arbeta på samma sätt för det innebär också större möjligheter till att saker ses ur fler perspektiv. Det gör i sin tur besluten mer allomfattande. Vi är alla unika och lever i en kompromisskrävande värld. Förhoppningsvis kommer hela Sveriges befolkning att se sin representant i Alliansen.

 

Moderatkvinnornas initiativ till energispridning

Kategori: Allmänt


Inspiration är bara ett ord av vad man fick ut av moderatkvinnornas inspirationsdag. Energi- och kraftgivande är ytterligare ord som ännu bättre beskriver denna dag.

Magdalena Anderson, moderatkvinnornas ordf. öppnade upp mötet för att sedan lämna ordet till Mark Levengood.
Karisma har jag förstått sedan länge att denna karl har men att han var en sådan inspiratör och föreläsare har faktiskt undgått mig. Med alla sinnen vidöppna försökte jag ta till mig och memorera vartenda ord som sades. Mark var oerhört komisk under sina tal och valde att däribland framföra riktigt slagkraftiga budskap.

Talare nummer två var underbara Cecilia Af Jochnick. Jag hann bekanta mig med henne under lunchpausen och hade inte en aning om att just hon stod på tur att tala. Hon hann naturligtvis vinna min uppmärksamhet redan då, även om den lilla stunden inte var en bråkdel av alla bra och kloka ord hon sa under sin föreläsning. Hon talade om Kvinnligt och Manligt och hade tagit sig rätten att kartlägga skillnaderna könen emellan. Det gjorde hon alldeles utmärkt och underhållande. Hennes överdrivna exempel var bitterljuva sanningar och jag önskar alla kvinnor i vårt samhälle hade möjlighet att lyssna och ta till sig dessa. Förhoppningsvis hade det väckt en och annan tanke som i sin tur gjort oss kvinnor mer stödjande och mindre dömande mot varandra.  Varför klaga på män och döma ut kvoteringar när vi egentligen har varandra?!

Den tredje talaren var Hidayet Tercan. En invandrartjej som till utseendet såg oerhört ung ut, någonstans kring 30 år. Tydligen är hon född 1971 vilket gör henne lite äldre än vad jag trodde. Hennes berättelse får en dock att tro att hon måste vara 80 år. Och mina vänner som säger att jag är mycket handlingskraftig. Jag framstår som handlingsförlamad jämfört med denna kvinna.

Hennes resa var långt ifrån en saga även om det ofta uppfattades som det, men endast för att det verkade lite väl enastående för att det skulle vara sant. Jag kan punktvis rada upp några saker som jag minns hon berättade om sig själv.

- hon kom till Sverige illegalt med 8 syskon och mamma

- sökte asyl

-blev avvisad

- gick under jorden

-  fick uppehållstillstånd

- läste SFI i tre år för att sedan bli anvisad till att bli ett ”systemfall”, vilket innebar att läsa ytterligare 3 år på SFI för att överhuvudtaget få börja arbeta

- såg till att hon blev testad på sin svenska för att sedan gå sin egen väg och börja arbeta på en pizzeria

- arbetade ideellt på Röda Korset där hon också började föreläsa

- blivit headhuntad till att sitta i ledningsgruppen för att utveckla framtidens bank som då skulle ersätta Föreningsbanken och Sparbanken till Föreningssparbanken (nuvarande Swedbank).

- arbetade med affärsutveckling inom Åhléns koncernen

- sa upp sig för att sedan starta upp sitt nuvarande vårdbemanningsföretag som har 300 anställda.

Någon gång nämndes det också någon tillställning som hon deltagit i som en av de 4 huvudtalarna och där en annan huvudtalare var Kofi Annan.

Häpnadsväckande tycker jag själv och det otroliga var att hon hela tiden framhöll att hennes drivkraft var oförmågan att se hinder och vägran att få saker serverat för sig. Vilken hjältinna! Det måste också tilläggas att denna kvinna inte har någon särskild utbildning mer än livet och brisen på valmöjligheter.

Komikern Göran Gabrielsson var också en alldeles särskild krydda i denna tillvaro, även om jag personligen anser att samtliga föreläsare var oerhört duktiga på att framföra budskap samtidigt som en underhållande stämning.

Det var många kvinnor i min närmaste omgivning jag kom att tänka på idag, kvinnor som jag gärna hade unnat samma underhållning, inspiration och energi som jag själv fick."Först gör man saker, sedan kommer inspirationen" /Mark Levengood


Ps. Är du nyfiken på ytterligare detaljer på vad som sades idag så får du gärna fråga mig. Jag har redan spridit vidare dagens upplevelse så många gånger idag att jag kan det i sömnen :-) Ds.

För bitter för att säga tack

Kategori: Allmänt

Halvdinglande ner för trappan imorse hörde jag min man säga ”älskling, grattis”. Till vad mumlade jag.  Till den internationella kvinnodagen sa han samtidigt som han fortsatte höra nyheterna där det pratades om kvinnors rösträtt mm. Suck, fick han till svar. En underbar man som alltid ställer upp för mig till 110 %. Impulsivt tänkte han väl byta ut ”god morgon” för omväxlingens skull, antar jag. Jag kom samtidigt till att tänka på min lågstadielärare i mitt hemland. En fantastisk kvinna som brydde sig om alla och särskilt om tjejer och barn som hon misstänkte hade problem.  Hon var från en mycket välutbildad familj som också var mycket betydelsefulla inom politiken. En av dem var hennes bror Fehmi Agani.

Jag kom nämligen att tänka på den enda gången jag någonsin gav henne något. Det var en fjuttig liten bukett med blommor just på den internationella kvinnodagen. Naturligtvis med förväntningarna om att hon skulle bli glad. Istället fick jag en djup suck till svar och ett utlägg om att ”var dag ska vara våra dagar, se till att du kräver det i framtiden”. Varken utan tack eller kram gick jag gråtfärdig tillbaka till min plats i klassrummet och funderade över vad det var för fel jag gjorde.

Är det lämpligt att gratulera en kvinna på internationella kvinnodagen? Jag hade kunnat acceptera det, om du samtidigt har en gåva som exempelvis handlar om att göra alla resterande dagar på året lättare för en kvinna. Det spelar ingen roll vilka kvinnor egentligen, här i Sverige eller i Afghanistan. Sett ur det utländska perspektiv som jag har, kan jag tycka att kvinnor har det bra i Sverige. Men när jag utgår ifrån det samhälle jag lever och särskilt den modernisering som i övrigt råder i detta land, tycker jag att det fortfarande finns mycket kvar att göra.

Det positiva på senare tid är att var dag verkar mer eller mindre vara en kamp för en förändring av kvinnans levnadsvillkor. Både inom politiken som i näringslivet försöker man uppnå en jämställdare värld, även om tempot känns lågt.

I samband med denna dag har Moderata kvinnor utsett Centrum för Rättvisa till 2010 års Jänta för deras engagemang med att ge upprättelse till kvinnor som inte tilldelats utbildningsplats pga. könsdiskriminerande antagningsregler

och Lars Ohly till 2010 års Jante för hans medverkan till beslutet om att avskaffa Rut-avdraget vid en eventuell rödgrön valvinst.

Dessa priser delas ut till personer eller organisationer som antingen hjälper eller stälper kvinnors möjligheter.

Själv skulle jag vilja utnämna Maud Olofsson till året Pärla, för hennes engagemang för kvinnors företagande och hennes tydliga ställningstagande trots att det under finanskrisen ofta har blåst ordentligt hett om öronen.

Till Årets lågvattenmärke skulle jag utnämna finansmannen Mats Qviberg som nyligen uttalade sig om att styrelseuppdrag inte var något för kvinnor.

Öppet brev från invandrarkvinnor

Kategori: Allmänt

Vänligen läs Lilias brev till Mona Sahlin! Mona Sahlin sviker oss invandrade städerskor
Om ROT-avdraget (inkl. RUT) har betytt mycket för tjänstesektorn, tänk då vad det har inneburit för alla uppgivna invandrare som äntligen ser en väg in i arbetslivet.

Är det inte dags att lyssna till ropen?

Om ROT-avdraget förblir kvar, tycker jag att restaurangbranschen (egentligen alla kontantbranscher) bör bearbetas vad gäller förmånlig beskattning. Bättre anställningsvillkor är alltid ett sätt. Jag ser gärna vallöften om att möjliggöra för Sveriges småföretag att växa!

Det ökade antalet av bemanningsföretag är också ett rop på ohållbara anställningsvillkor. Att skapa en vattentät lagstiftning vad gäller anställningsskydd är att sakta men säkert bidra till en instabil arbetsmarknad.

Företagen ska inte behöva koncentrera sig på att undgå lagstiftningen utan verka för bättre affärer och utökad lönsamhet.

Hur ska en blogg se ut?

Kategori: Allmänt

Stilrent eller klottrigt? Jag har tittat runt på andras bloggar och inser att det finns båda varianterna. Jag klottrar gärna, men med budskap. Men efter ett tag tycker t.o.m. jag själv att det blir lite svårt att läsa. Jag önskar att jag vore bättre på webbdesign så jag kunde få klottret att se snyggt ut. Som det har sett ut hittills så har jag ju varit överlycklig varje gång det har hänt något när jag ändrat kodmallarna. Nå väl, jag får nöja mig med att skriva, tills jag får bättre kläm på webbskrädderiet.

Livskvalité endast för rika kvinnor

Kategori: Allmänt

Äntligen dyker KD in i Rutdebatten. Jag har saknat dem och tycker att frågan är dem högst angelägen särskilt med en partiledare till socialminister.

Desiree Pethus Engström (KD) skriver en mycket bra artikel i dagens Svd om Rutans effekt på både arbetsmarknaden och kvinnors liv ur fler perspektiv. Hon nämner bland annat att enl. Almegas undersökning är det 70 procent av arbetskraften kvinnor och enl. scb:s siffror från 2008 är 57,3 procent av köparna också kvinnor. Hon beskriver utbytet enkelt och nästan rörande vackert med uttrycket ”av kvinnor till kvinnor”.

Liksom Desiree Pethus Engström berör även Skattebetalarna ämnet ur det livskvalitativa perspektivet. De så kallade ”rika” kan i stort sätt alltid unna sig insatser som förbättrar deras tillvaro, varför Rut-avdragets tillkomst eller ev. slopning inte förändrar deras livskvalité. Det faktum att Rutan har skapat jobb har jag skrivit om i många av mina senaste inlägg. Det som nu är intressant, är sanningen att även konsumenten som exempelvis den ensamstående mamman, som gärna ägnar sig sin köpta tid till sina barn och annat gott, blir lidande.

Att jag åter skriver det jag läst i Svd och skattebetalarna.se är som att jag skulle försöka återge hur en viss operasångerska lät under ett ariastycke, varför jag hänvisar er direkt till artiklarna.


Ps. Ja, jag känner också att försvaret och diskussionerna om Rut har blivit som jag tidigare sagt aningen för mycket. Men jag kommer ändå att försvara det, så länge som det krävs. Dels för att jag brinner för alla arbetsmarknadsfrågor, men också för att det ger en snutt av utökad rättvisa åtminstone till en del av landets medborgare.  Men det finns massor kvar att göra...

Ellinors hushållskassa går ihop tack vare Rut

Kategori: Allmänt

Jag hoppas att fler för som Ellinor och träder fram för att bekräfta den snedvridna bild om vilka som nyttjar avdraget för hushållsnära tjänster.

Läs artikeln Hon fick jobb tack vare Rut-avdraget

Ohly i underlandet

Kategori: Allmänt

Ett resultat från Novus Opinion idag visar att Vänsterpartiet drömmer bäst. I nyhetskanalens partiledarutfrågning gick Lars Ohly lite mer detaljerat i drömmandet. Att undersökningar visar att 2 av 3 vill exempelvis ha kvar Rot-avdraget verkar inte bita på denna drömmare. Har Lars Ohly eller någon annan vänstermedlem någonsin funderat över varför alla kommunistiska länder slutar som U-länder. Ineffektivitet är bara ett ledord! Vilket fd. kommunistiskt land visionerar han helst Sverige i, Ryssland, Cuba, Albanien??? Vad har Ohly egentligen för förebilder?

Däremot får jag gratulera Fp som i ovannämnda undersökning  fått väljarnas förtroende på att driva den mest trovärdiga politiken.


Länkar:

Politikerbloggen, Två av tre vill ha kvar Rut-avdragetHon fick inte för Ohly!

Kategori: Allmänt

Från att ha positiva synpunkter om Rot-avdraget till ett blankt nej. Jag Tror på att Kvinnor Kan, men oppositionen har verkligen inte bevisat det! Suck!

Det här får mig att tänka tillbaka till programmet Ordförande Persson, där Mona, som jag tolkar det, beskrevs som en duktig marionettdocka.

Är det inte bättre för henne att inte säga något alls tills hon vet säkert vad de andra vill att hon ska säga?!


Läs mer!
De rödgröna lovar avskaffa rutEn ideologisk principiell fråga före 11 400 jobb

Kategori: Allmänt

Personligen tycker jag att alla obefogade kritik om både avdraget för hushållsnära tjänster såsom Jobbskatteavdraget har blivit aningen för mycket. Men man kan inte låta bli att gång på gång dras in i debatten då eventuella förändringar riskerar så många människors framtid. Jag förstår inte att man obehindrat kan kritisera regeringen för varje steg de tar utan att själv behöva stå till svars för en alternativ lösning.

På agenda igår debatterade näringsministern Maud Olofsson och socialdemokraten Luciano Astudillo om ROT-avdraget, då Mona Sahlin inte var mottaglig för den debatten. På plats berättade Luciano att oppositionen hade kommit överrens om att skrota ROT-avdraget. Mona Sahlin dök istället upp imorse på Svts studio för att meddela att uppståndelsen kring ROT-avdraget har att göra med att det faktum är en principfråga för oppositionen, nämligen att inte gynna de sk. ”rika”. Då frågar man sig om det är så mycket som svenska folket är värt för oppositionen? Att man låter 11 400 människors framtid vila på en skör tråd bara för att inte gynna någon annan. Däremot var man beredd att satsa hundratals miljarder för att rädda 3400 jobb på SAAB. Har 3400 ingenjörsrelaterade yrken större värde för oppositionen än 11 400 städare, barnvakter och hantverkare?

Personligen tycker jag att oppositionen har mer än en gemensam politik att ta fram. De bör först och främst börja arbeta med ideologiernas grundvärderingar. Att man talar om sk. ”tjänstefolk” reflekterar det bara på deras nedvärdering av vissa människor i vårt samhälle. Alla måste finnas och har ett stort värde i ett fungerande samhälle.

En annan sak som jag reflekterade över dagens intervju med Mona Sahlin, var frågan om vad hon skulle ha gjort med ROT-avdraget om hon personligen fick bestämma. Hon svarade med att hon istället skulle lägga pengar på att hjälpa företagen. Nämligen att göra det lättare för tjänstesektorn att anställa och inte genom att skapa skattelättnader för köparna.  Det får mig att undra om hon har förstått poängen med ROT-avdraget. Har oppositionen förstått att det är efterfrågan som styr utbudet och inte tvärtom?

Det är genom att göra det fördelaktigt för köparen att kräva faktura som man ser till att utföraren gör rätt för sig vad gäller F-skatt. Funderar oppositionen någonsin på bakgrundsfaktorerna med olika reformer eller envisas de med att se sig blinda endast för att dessa reformer omfattar så som Sahlin uttryckte det ”principiella frågor”? Är Sveriges framtid en principsak för oppositionen?

Länk: Agenda, Godmorron Sverige