Mina Tre Kronor

Rättsväsendets Ask

Kategori: AllmäntVisste du om att:

-          Regeringen satsar 5 miljarder kronor på rättsväsendet varav 2,5 miljarder har tillförts
           Polisen.
-          Regeringens satsning har inneburit att fler brott har klarats upp både vad gäller antalet 
           och andelen.
-          Under denna mandatperiod har Sverige det högsta antalet poliser någonsin,
           en ökning med 2 500 poliser till totalt 20 000 poliser.
-          Straffen för våldsbrott skärps.
-          Regeringen verkar för att påföljderna för unga lagöverträdare ska vara tidiga och tydliga
           och inriktade på att förhindra fortsatt brottslighet.
-          Regeringen har gjort en kraftfull mobilisering avseende kampen mot den grova 
           organiserade brottsligheten.
-          Särskilda aktionsgrupper har bildats mot grov organiserad brottslighet. Det innebär att
           åtta polismyndigheter har bildat aktionsgrupper med 200 poliser som lägger grunden
           för en effektiv och uthållig verksamhet.

Något mer att ha med i bakhuvudet:

50 % av alla fängelsedömda återfaller idag. Personer som har strafftider på över två år och som tidigare har lagförts återfaller mer än 80%. Regeringen verkar för att förebygga återfall och förbättra möjligheterna för dömda att försörja sig på ett hederligt arbete.


Har du något du vill framföra angående tryggheten eller annat? Gör din röst hörd påETIKETTER: Effektivare polis, Sverige klarar sig inte endast på Kling och Klang, Uttalande av Beatrice Ask

Kommentarer


Kommentera inlägget här: