Mina Tre Kronor

Kunskapskontroller som föregångsexempel

Kategori: Allmänt

 

Igårkväll kunde den som ville, träffa Moderata företrädare i Brunns Skola för samtal om skolan. Martina Mossberg (M), ordförande i grund och förskolenämnden i Haninge, var samtalsledare. Det är beklagligt för de som missade detta tillfälle. Det är mycket intressant att träffa företrädare från andra kommuner, särskilt när det gäller en problemfråga såsom skolan har på sista tiden varit i Värmdö.

Martina berättade om skolpolitiken i Haninge och de bekymmer som gjort att Haninges skolor fortsätter visa förbättrade resultat år efter år.

Omställningen började efter att år 2003 kom Haninges skolresultat till att ligga sist i rankningen, dvs på 290:de plats. Därpå gjordes det en BRIS-undersökning som också visade att Haninges elever mådde sämst i Sverige. Det hela gjorde att samtliga politiker drog åt sig öronen och öppnade upp sig för förändringar. Det som gjordes var att man år 2006 införde något som heter Kunskapskontroller  och innebär en kontroll för samtliga skolor. Kontrollen genomförs på så sätt att man prövar alla elever, redan från förskoleklasserna varje år för att testa om de besitter förväntade kunskaper. Elevernas resultat skulle på så sätt belysa skolornas/rektorernas/lärarnas arbete genom att publiceras offentligt som gemensamt skolresultat för varje skola. Det resulterade i att Haninges skolor har förbättrat resultaten från att 2003 haft 56, 4 % av eleverna med fullständiga betyg till dagens 70, 5%, en ökning med 14,1 %. Observera att kunskapskontrollen infördes först år 2006. Allra bäst resultat visade elever som redan från förskolan har fått genomgå dessa tester, där dagens årskurs 5 ligger över riksgenomsnittet vad gäller nationella prov.

Martina Mossberg sa många kloka saker under kvällen, men jag som tillbringat mina första 5 skolår i ett annat land där betyg sätts redan från första klass, fastnade mest just för Kunskapskontrollen. Vi måste se alla barn, uppmärksamma motgångar så tidigt så möjligt för att sedan ha en chans till förändring och förbättring. Vi som har barn och kanske även de som minns sina barndomsår, vet om att en vecka i barndomen är lång tid, en månad känns som år och ett år som sekler. Att halka efter i skolan år efter år obemärkt får därmed katastrofala konsekvenser, i synnerhet för den enskilda eleven.

Nästa möjlighet att samtala om skolan är den 31/5 i matsalen på Kvarnbergsskolan. Har du barn eller bara allmän intresse till ämnet är du mer än välkommen att delta!

Övrigt:

Haninge kommun styrs sedan 2006 av 5 partier, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, som har intagit en gemensam politisk plattform för mandatperioden.

 

Stöd ur ett vidare perspektiv

Kategori: Allmänt

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen presenterade idag en första uppföljning om vad som hänt de personer som vid årsskiftet oförsäkrades efter de fått maximalt antal dagar i sjukförsäkringen. Två tredjedelar av dessa människor hittar tillbaka till arbete.

Vid årsskiftet sjukskrevs 15 000 personer. 13 000 valde att delta i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion, ett program som regeringen infört för att kartlägga behovet av stöd för att ta sig tillbaka till arbete.

1700 personer har gått vidare till arbete.

600 personer söker aktivt arbete.

7000 personer behöver fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering innan de kan gå vidare till anställning.

Endast en tredjedel av de omförsäkrade har ansökt om att på nytt ha fortsatt sjukförsäkring.

Detta innebär att 10 000 människor inte behöver ge upp vad gäller sin arbetsförmåga. Utan regeringens omförsäkringsreform hade alla dessa människor varit förtidspensionerade eller sjukskrivna.

Oppositionen vill hjälpa till att täcka riskkapitalisternas förluster

Kategori: Allmänt

Efter morgonens nyheter kom jag att tänka på det anförande Anders Borg höll vid ett seminarium igår. På ett mycket enkelt och pedagogiskt sätt beskrev han vilket ansvar en regering bör ta för skattebetalarnas pengar. Ämnet var, att täcka bankernas förluster eller ej. Borg menade att som skattebetalare kan vi alla tänka oss finansiera utbildning, sjukvård, infrastruktur och andra områden för allas bästa, men det är sällan för att inte säga aldrig någon accepterar att täcka bankförluster för att rädda aktieägare. Den rödgröna röran tycks ännu en gång komma med förslag ut i det blå. För att främja företagandet vill man på något sätt införa avdrag för riskkapitalism.  Hur det kommer att se ut är ännu inte känt, men man tycker att det låter bra (ger väljare) förmodar jag. Kanske en ny ”Telia”-satsning liksom den som uppmuntrades av folkaktiens fader, Björn Rosengren. Tanken är säkert god, att främja företagande, men riskapitalism ska inte subventioneras av svenska folket utan den ska ge igen pengarna och förhoppningsvis även utdelning av en lyckad affärsidé. Det hela bekräftar bara om vilken syn man har på företagande, vilket också bekräftar den skatteutformning landet har vad gäller företag. Att staten, ur moderat synvinkel lika med medborgarna, skall finansiera riskkapitalisternas insatser känns inte direkt genomtänkt, för att inte säga vansinnigt. Idag finns det redan möjligheter för avdrag för företagare som både har anställning och driver företag med förlust de första fem åren, avdrag för företag som läggs ner med förlust samt stöd till nystart av företag. Vill man främja företagande ska man låta bli att röra den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar, ROT och RUT-avdraget, se över F-skatteregler och eventuellt ge ytterligare kompetensstöd för nyföretagare.

För övrigt är riskkapitalism precis som namnet säger, att efter noggrann granskning av ett projekt riskera egna pengar med förhoppning om vinst, inte att riskera folkets levebröd. Risken för förlust är uppenbar, annars skulle alla investera. Missbedömningen med Telia utförsäljningen är slående. Ingen risk, alla skall bli rika.

Ps. Timingen med stöd till riskkapitalism nu i bankkrisens tider känns aningen skrattretande DS.

 


Föregångslandet Sverige

Kategori: Allmänt
Idag var jag på ett seminarium, Föregångslandet Sverige, och lyssnade på Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Gunilla Carlsson, Beatrice Ask, Sofia Arkelsten, Margareta Pålsson, Filippa Reinfeldt Tomas Tobé och 3 st företagare som var inbjudna.

Det var fantastiskt rolig att lyssna till samtliga. Per Schlingman inledde seminariet med en presentation.

Fredrik Reinfeldt pratade lite om den gränsöverskridande handeln och att halva Sveriges ekonomi bygger på exportmarknaden. Med andra ord att problem i världen så småningom blir även våra. Han pratade också om att våra inhemska finsiella  kriser, särskilt på 90-talet har lärt oss mycket och framförallt vikten av ekonomisk stabilitet.

Fredrik berörde också bankernas ansvar och hur vi som skattebetalare ska ställa oss till att täcka förluster eller ej. Han menade att om någon vill ha hjälp av oss ska vi ta marknadsmässigt betalt och om de är i riktig obalans så måste vi ta över ägandet. Han visade upp dagens upplaga av Financial Times som innehöll en artikel om den Svenska modellen om hur man möter finansiella kriser. Det måste vara underbart att vara delaktig för att inte säga högst ansvarig för en sådan utmärkelse i dessa tider. Fredrik framhävde också att Sveriges stegring i konkurrenskraft berodde på att vi håller ordning på ekonomin.

Statsministern pratade också om att man utifrån anser Sverige ha en flexibel modell, där han menade att det i högsta grad berodde på vår idé om att människor är anställningsbara. Medan andra länder talar om att rädda jobben, dvs. oavsett krisens påverkan, så är vi införstådda med att kriser förändrar förutsättningarna för jobb. Det betyder att vi istället koncentrerar oss på människorna och erbjuder dem omställningsstöd.

Slutligen betonade statsministern att landets största utmaning ligger i att få ordning på skolorna och de elever som inte går färdigt grundskolan. Där menade han att insatser ska riktas i omarbeta den svenska skolan genom att bemöta problemen på individnivå där man vill jobba med att förändra självkänslan.

Ett annat viktigt ämne som Fredrik pratade om var familjepolitiken och menade att den idag diskuteras utifrån ersättningssystemen. Ansvaret diskuteras utifrån föräldraförsäkringen och slutar diskuteras när barnen blir större, trots att det många gånger krävs större ansvar av föräldrarna, särskilt under tonåren. Denna tid, dvs. tonårstiden, särskilt när barnen tycks stötta på problem blir ofta belastande för kvinnor som många gånger anklagar sig själva, medan mannen tänker att allt kommer att lösas av sig själv. Kontentan blir att kvinnan tar sitt ansvar på högsta allvar och går ner i arbetstid. Det är vad som också behöver omarbetas tyckte Reinfeldt, attityderna i arbetslivet där nyckeln är  kvinnors roll i arbetsliv och familj.

Finansministern, Anders Borg, pratade om både landets ekonomi men även en del om Europas. Han visade upp en bild med stapeldiagram som visade att Sverige hade de bästa statsfinanserna i Europa. Han pratade om att regeringens expansiva ekonomipolitik har gett stöd till tillväxten, att de starka offentliga finanserna har gett trovärdighet och att arbetslinjen har förstärkts samtidigt som de långsiktiga tillväxtförutsättningarna har förbättrats. 90 miljarder har statsats på stabilisering.

Han upplyste oss om några direkta myter som kommer från oppositionens sida, där man i analyser visar upp en del för att undanhålla en massa, som exempelvis att deras reformer innebär 17,05 miljarder skattehöjningar. Dagens nyheter bekräftar också Borgs uttalanden, när de visar att oppositionens förslag på fastighetstaxeringen innebär att varannan husägare som berörs av detta förslag har en inkomst under 40 000 kr i månaden. 

Gunilla Carlsson, biståndsminister,  berättade om hennes arbete och Sveriges roll inom och utanför landet.

Beatrice Ask, justitieministern, pratade om rättsväsendet och att under denna mandatperiod har regeringen bland annat ökat polisstyrkan till 20 000 poliser, dvs. en ökning med 2800 personer vilket kan jämföras med Socialdemokraternas 11 år där ökning skedde endast med 59 nya poliser. Hon betonade vikten i att utgå ifrån brottsoffren när det gäller straff och hantering av kriminaliteten.  Skärpt syn på våld och brott men också fungerande rehabiliteringskedja för de intagna menade Bea. Hon berättade stolt om en undersökning som har gjorts bland äldre, där 5 % fler känner minde oro varav 4 % av dessa känner sig direkt tryggare än någonsin.

Sofia Arkelsten, moderaternas miljöpolitisk talesperson, pratade stolt om Svensk Klimatpolitik. 

Margareta Pålsson, utbildningspolitisk talesperson, pratade om Svenska skolan och hur viktigt det är med åtminstone en mandatperiod till för en tydlig förändring i resultatet i den Svenska skolan.

Filippa Reinfeldt var också där. Hennes viktigaste budskap var att vårdköerna för exempel att ett barn ska få undersökning för dyslexi har minskat från 24 månader till tre veckor, tack vare öppnandet av fler privata vårdföretag.

Avslutningsvis hade Tomas Tobé, näringspolitisk talesperson, bjudit in 3 mycket duktiga företagare som fick svara på några frågor om Sverige som Föregångsland inom företagsområdet. En av dem var från restaurangbranschen, en från tjänstesektorn och den tredje hade jobbat inom Ikea och HM samt drev några som han kallade för ”hobby” bolag. Oppositionens RUT- avskaffningsförslag var tydligt inte populär bland dessa företagare och inte heller dubbleringen av arbetsgivaravgifterna för ungomar.


 

 

 

 

 

 

 

Livet är inte så svart eller vitt

Kategori: Allmänt

Den senaste tiden har min dator mestadels lagts på hyllan, livet är stort, som en annan alliansbloggare skrev, i alla fall just för tillfället. Jag uppdaterar mig ibland och då blir det mycket läsning på en gång. Nu senast hamnade jag på Fredriks funderingar. Hans fundering om Fp:s integration till alliansen väckte funderingar även hos mig, vilket resulterade till vidareslussning till Niclas Selbergs blogg.

Propagandan där extrema termer som ”hot” brukar vanligtvis inte bita på mig för jag anser inte att livet är så svart eller vitt. Det var inte länge sedan som Aftonbladet publicerade ut en annan artikel om vad som ansågs som landets ”hot”. Nu är det demokratins ”hot” man diskuterar. Det enda hotet som finns, enligt min uppfattning, är oförmågan till förståelse att livet handlar om kompromisser. Vi lever i en för var dag mer integrerad värld, vilket innebär att alla tar sitt ansvar samtidigt som man visar större hänsyn till varandra. Alliansen har hittills varit ett framgångsrikt koncept, vilket naturligtvis kan ligga till grund för fortsatt samarbete. Jag tycker mig se samtliga partiers verk och arbete under denna mandatperiod. Den som tycker annat, bör se efter sitt eget hus, för de dåliga opinionssiffrorna beror inte på de andra allianskollegorna utan snarare dålig förmedling av sitt eget arbete. Jag är också införstådd med att några har fått kompromissa bort vissa frågor men fått desto mer tillbaka. Dessutom innebär nya profileringar turbulenta tider när det gäller väljare.

Alliansen är ett framtidsalternativ som verkar i tiden. Ideologin efterföljs i den mån samhällsutvecklingen tillåter, men huvudsaken är att det finns en följdriktighet. Styrkan för dagens Allians är just det enastående samarbetet och det samlade kompetensen i regeringen, där varje minister tycks ha gjort ett fantastiskt jobb oavsett partifärg.

 


Att se världen med nya ögon

Kategori: Allmänt

Det gjorde Alliansen vid förra valet och så gjorde även svenska folket. Veckans opinionsundersökning visar att detta förhållningssätt eventuellt kommer att bestå. Valet närmar sig och nästan vid mållinjen tycks vi övertyga om en hållbar regering. Nu när andra länder efterfrågar pålitliga och långsiktiga politiker för att rätta till underskott i statsfinanserna, förstår vi kanske värdet av den sittande regering som bidragit till vår hyfsat, av finanskrisen, orubbade tillvaro.

Äntligen säger jag också om att MP talar ut. Tiga är ofta guld, men inom politiken varar inte tystnad särskilt länge. Klimatfrågorna står de flesta mycket nära, men med så många andra partiers miljöengagemang samtidigt som att övriga statliga ansvarsområden inte lämnas utanför, gör att MP inte längre kan gömma sig bakom tomma ord. Det är när ord  ska göras till handling som det hela ibland faller och nu tycks de vara vilse i sin edens trädgård.

Fredrik Reinfeldt som statsminister - Ja tack!

Kategori: Allmänt

Debatten mellan Mona och Fredrik var närmast beskrivet musik för mina öron. 


Den som inte har hört debatten får gärna söka den på Svt Play. Jag länkar senare när möjligheten av svt ges.


God fortsättning på en redan god söndagskväll!ännu tydligare

Kategori: Allmänt

Med anledning av en kommentar jag fick på mitt förra inlägg passar det bra med detta, även om jag egentligen tycker att den är onödig. 

Alliansen lovar att:

Inte förtidsavveckla kärnkraften. = Utnyttja våra reaktorer så länge de bedöms säkra.

Inte införa kilometerskatt. = Nöja sig med de skatter på bilar och drivmedel som redan belastar fordonstrafiken och istället fokusera på utveckling av nya och miljövänliga transportmedel som bygger på förnybar energi.

Inte kvotera föräldraförsäkringen = Inte agera förälder åt föräldrar. Föräldern är bättre förälder än staten.

Inte skjuta upp Förbifart Stockholm = Bygga förbifart Stockholm samtidigt som utveckling av kollektivtrafiken kommer att ske.

Inte höja skatten för vanliga löntagare = Stimulera fler arbetstimmar genom att göra det lönsamt att arbeta med prioritering på låg och medelinkomsttagare.

Inte riskera statsfinanserna genom ofinan­sierade utgiftslöften. = Föra samma ansvarsfulla politik som get oss Europas starkaste finanser.

Inte göra det dyrare att anställa unga = Förebygga ungdomsarbetslösheten på alla sätt det går och uppmuntra företag att prioritera ungdomar trots bristen på erfarenhet.

Inte avskaffa rut- och rotavdragen. = Behålla ROT- och RUT avdragen för att skapa fler arbeten och minska den svarta sektorn.

Inte återinföra fastighetsskatt och förmögenhetsskatt. = Fortsätta att finansiera Sveriges välfärd utan dessa, då de gör större nytta i obegränsade investeringar än begränsade skattemedel för att inte i värsta fall jagas ut ur landet.Några vallöften levererade

Kategori: AllmäntAlliansen lovar att:


Inte förtidsavveckla kärnkraften.

Inte införa kilometerskatt.

Inte kvotera föräldraförsäkringen.

Inte skjuta upp Förbifart Stockholm.

Inte höja skatten för vanliga löntagare.

Inte riskera statsfinanserna genom ofinan­sierade utgiftslöften.

Inte göra det dyrare att anställa unga.

Inte avskaffa rut- och rotavdragen.

Inte återinföra fastighetsskatt och förmögenhetsskatt.
Politik är ett lustigt game

Kategori: Allmänt

Vi behöver ha alla i arbete, inte minst de unga, men det tycks inte vänsteralternativet tro på. Vi har äntligen fått se de rödgrönas skuggbudget. Just det, notera att det är en skuggbudget som jag gärna likställer med en grekisk sådan, där allt på ett oansvarigt sätt lovas till alla. Dock finns det fortfarande tydliga idéer som indikerar en betydligt annorlunda framtid än den de framställer nu under valåret. För inte kommer Vänstern att så lättvindigt ge med sig vad gäller inkomstskatter eller Miljöpartiet vad gäller vissa surrealistiska miljömål. I de senaste duelldebatterna mot Reinfeldt har Mona pratat om att ge individen lite lugn och ro genom att byta ut skattesänkningar mot skattehöjningar. Det är minsann något att lista ut innebörden av. 

Högre kostnader för företag, såsom kilometerskatt och höjda arbetsgivaravgifter är inget annat än ett garanti för höjda priser för oss konsumenter vilket i sin tur får till följd höjda räntor och driver på inflation. Avskaffandet av ROT och RUT bidrar också till mindre pengar i plånboken för oss alla för att inte säga starkt minskad benägenhet att konsumera bygg och hushållsnära tjänster.  

Fyra år i rad har Regeringen  målmedvetet fokuserat på arbetsstimuleringar för låg och medelinkomsttagare samt för anställning av de unga. Det borde vara oansvarigt för att inte säga svekfullt av oppositionen att röra dessa. Men valårsgåvorna till folket måste finansieras på något sätt och våra unga får då bli de största offren.  

Jag hoppas att människor nu i deklarationstider, uppmärksammade bilagan till inkomstdeklarationen under rubriken ”Preliminär skatteuträkning”, raden där det stod ”Skattereduktion för arbetsinkomster”. För alla arbetande medborgare illustrerade den säkerligen en löneförhöjning som varken Handels, Metall eller Pappers kan erbjuda. En fantastisk förstärkning av hushållskassan som dagens politiska alternativ ger. Att ta bort detta kanske skapar lugn och ro för Mona som älskar och har råd att betala skatt, men knappast för den vanlige låg eller medelinkomsttagaren.

Storstadsfientliga fastighetsskatten är också något att komma ihåg. Tillsammans med vissa bankers förslag om kraftigt höjda kontantinsatser vid köp av fastighet, lär bostadsmarknaden kollapsa. Och konsekvenserna vill jag inte ens tänka på med risk för uppmålningar av avskyvärda skrämselscenarion vilket är långt ifrån min avsikt.

Regeringens införda stimulansåtgärder till arbete ser Vänsterröran gärna som politik bara för de rika. Det är ett skamligt trick som också borde gå att ta udden av. De pratar om subventioner till ”de rika” som om medborgarnas inkomster ägdes och borde förvaltas av staten. Ordet Subvention, som alla vet men kanske inte tänker på, betyder bistånd, hjälp, understöd. Skattelättnader blir därmed en rätt för individen att behålla lite mer av sina pengar och inte som det framställs, en gåva från staten. Men säger man det tillräckligt ofta under tillräckligt lång tid, får man även oriktigheter till att bli sanna. 

Här är en halvlustig historia:


Erik som alltid haft en hyfsad bra inkomst hade för vana att vid varje löning skänka 500 kr till Kalle som inte hade det lika bra. Kalle tog gärna emot dessa pengar då han hade vanor som ibland översteg just hans egen inkomstförmåga.

Efter ett tag sänkte Erik detta bistånd till 250 kr.

Kalle blev då väldigt brydd och valde att konfrontera Erik. Till svar fick han då höra att Erik hade köpt en tomt och börjat bygga ett hus till familjen, varför han inte längre hade råd att bistå med 500 kr. Till svar fick han då från Kalle "Menar du att du börjat bygga hus för mina pengar?"

Äldre Inlägg: Kvartalskapitalism och valårspopulism, Tillväxtbegränsning ett nytt framgångsrikt koncept?, Först bestämmer man priset sedan hittar man på affärsidén