Mina Tre Kronor

ännu tydligare

Kategori: Allmänt

Med anledning av en kommentar jag fick på mitt förra inlägg passar det bra med detta, även om jag egentligen tycker att den är onödig. 

Alliansen lovar att:

Inte förtidsavveckla kärnkraften. = Utnyttja våra reaktorer så länge de bedöms säkra.

Inte införa kilometerskatt. = Nöja sig med de skatter på bilar och drivmedel som redan belastar fordonstrafiken och istället fokusera på utveckling av nya och miljövänliga transportmedel som bygger på förnybar energi.

Inte kvotera föräldraförsäkringen = Inte agera förälder åt föräldrar. Föräldern är bättre förälder än staten.

Inte skjuta upp Förbifart Stockholm = Bygga förbifart Stockholm samtidigt som utveckling av kollektivtrafiken kommer att ske.

Inte höja skatten för vanliga löntagare = Stimulera fler arbetstimmar genom att göra det lönsamt att arbeta med prioritering på låg och medelinkomsttagare.

Inte riskera statsfinanserna genom ofinan­sierade utgiftslöften. = Föra samma ansvarsfulla politik som get oss Europas starkaste finanser.

Inte göra det dyrare att anställa unga = Förebygga ungdomsarbetslösheten på alla sätt det går och uppmuntra företag att prioritera ungdomar trots bristen på erfarenhet.

Inte avskaffa rut- och rotavdragen. = Behålla ROT- och RUT avdragen för att skapa fler arbeten och minska den svarta sektorn.

Inte återinföra fastighetsskatt och förmögenhetsskatt. = Fortsätta att finansiera Sveriges välfärd utan dessa, då de gör större nytta i obegränsade investeringar än begränsade skattemedel för att inte i värsta fall jagas ut ur landet.Kommentarer


Kommentera inlägget här: