Mina Tre Kronor

Föregångslandet Sverige

Kategori: Allmänt
Idag var jag på ett seminarium, Föregångslandet Sverige, och lyssnade på Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Gunilla Carlsson, Beatrice Ask, Sofia Arkelsten, Margareta Pålsson, Filippa Reinfeldt Tomas Tobé och 3 st företagare som var inbjudna.

Det var fantastiskt rolig att lyssna till samtliga. Per Schlingman inledde seminariet med en presentation.

Fredrik Reinfeldt pratade lite om den gränsöverskridande handeln och att halva Sveriges ekonomi bygger på exportmarknaden. Med andra ord att problem i världen så småningom blir även våra. Han pratade också om att våra inhemska finsiella  kriser, särskilt på 90-talet har lärt oss mycket och framförallt vikten av ekonomisk stabilitet.

Fredrik berörde också bankernas ansvar och hur vi som skattebetalare ska ställa oss till att täcka förluster eller ej. Han menade att om någon vill ha hjälp av oss ska vi ta marknadsmässigt betalt och om de är i riktig obalans så måste vi ta över ägandet. Han visade upp dagens upplaga av Financial Times som innehöll en artikel om den Svenska modellen om hur man möter finansiella kriser. Det måste vara underbart att vara delaktig för att inte säga högst ansvarig för en sådan utmärkelse i dessa tider. Fredrik framhävde också att Sveriges stegring i konkurrenskraft berodde på att vi håller ordning på ekonomin.

Statsministern pratade också om att man utifrån anser Sverige ha en flexibel modell, där han menade att det i högsta grad berodde på vår idé om att människor är anställningsbara. Medan andra länder talar om att rädda jobben, dvs. oavsett krisens påverkan, så är vi införstådda med att kriser förändrar förutsättningarna för jobb. Det betyder att vi istället koncentrerar oss på människorna och erbjuder dem omställningsstöd.

Slutligen betonade statsministern att landets största utmaning ligger i att få ordning på skolorna och de elever som inte går färdigt grundskolan. Där menade han att insatser ska riktas i omarbeta den svenska skolan genom att bemöta problemen på individnivå där man vill jobba med att förändra självkänslan.

Ett annat viktigt ämne som Fredrik pratade om var familjepolitiken och menade att den idag diskuteras utifrån ersättningssystemen. Ansvaret diskuteras utifrån föräldraförsäkringen och slutar diskuteras när barnen blir större, trots att det många gånger krävs större ansvar av föräldrarna, särskilt under tonåren. Denna tid, dvs. tonårstiden, särskilt när barnen tycks stötta på problem blir ofta belastande för kvinnor som många gånger anklagar sig själva, medan mannen tänker att allt kommer att lösas av sig själv. Kontentan blir att kvinnan tar sitt ansvar på högsta allvar och går ner i arbetstid. Det är vad som också behöver omarbetas tyckte Reinfeldt, attityderna i arbetslivet där nyckeln är  kvinnors roll i arbetsliv och familj.

Finansministern, Anders Borg, pratade om både landets ekonomi men även en del om Europas. Han visade upp en bild med stapeldiagram som visade att Sverige hade de bästa statsfinanserna i Europa. Han pratade om att regeringens expansiva ekonomipolitik har gett stöd till tillväxten, att de starka offentliga finanserna har gett trovärdighet och att arbetslinjen har förstärkts samtidigt som de långsiktiga tillväxtförutsättningarna har förbättrats. 90 miljarder har statsats på stabilisering.

Han upplyste oss om några direkta myter som kommer från oppositionens sida, där man i analyser visar upp en del för att undanhålla en massa, som exempelvis att deras reformer innebär 17,05 miljarder skattehöjningar. Dagens nyheter bekräftar också Borgs uttalanden, när de visar att oppositionens förslag på fastighetstaxeringen innebär att varannan husägare som berörs av detta förslag har en inkomst under 40 000 kr i månaden. 

Gunilla Carlsson, biståndsminister,  berättade om hennes arbete och Sveriges roll inom och utanför landet.

Beatrice Ask, justitieministern, pratade om rättsväsendet och att under denna mandatperiod har regeringen bland annat ökat polisstyrkan till 20 000 poliser, dvs. en ökning med 2800 personer vilket kan jämföras med Socialdemokraternas 11 år där ökning skedde endast med 59 nya poliser. Hon betonade vikten i att utgå ifrån brottsoffren när det gäller straff och hantering av kriminaliteten.  Skärpt syn på våld och brott men också fungerande rehabiliteringskedja för de intagna menade Bea. Hon berättade stolt om en undersökning som har gjorts bland äldre, där 5 % fler känner minde oro varav 4 % av dessa känner sig direkt tryggare än någonsin.

Sofia Arkelsten, moderaternas miljöpolitisk talesperson, pratade stolt om Svensk Klimatpolitik. 

Margareta Pålsson, utbildningspolitisk talesperson, pratade om Svenska skolan och hur viktigt det är med åtminstone en mandatperiod till för en tydlig förändring i resultatet i den Svenska skolan.

Filippa Reinfeldt var också där. Hennes viktigaste budskap var att vårdköerna för exempel att ett barn ska få undersökning för dyslexi har minskat från 24 månader till tre veckor, tack vare öppnandet av fler privata vårdföretag.

Avslutningsvis hade Tomas Tobé, näringspolitisk talesperson, bjudit in 3 mycket duktiga företagare som fick svara på några frågor om Sverige som Föregångsland inom företagsområdet. En av dem var från restaurangbranschen, en från tjänstesektorn och den tredje hade jobbat inom Ikea och HM samt drev några som han kallade för ”hobby” bolag. Oppositionens RUT- avskaffningsförslag var tydligt inte populär bland dessa företagare och inte heller dubbleringen av arbetsgivaravgifterna för ungomar.


 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: