Mina Tre Kronor

Politik är ett lustigt game

Kategori: Allmänt

Vi behöver ha alla i arbete, inte minst de unga, men det tycks inte vänsteralternativet tro på. Vi har äntligen fått se de rödgrönas skuggbudget. Just det, notera att det är en skuggbudget som jag gärna likställer med en grekisk sådan, där allt på ett oansvarigt sätt lovas till alla. Dock finns det fortfarande tydliga idéer som indikerar en betydligt annorlunda framtid än den de framställer nu under valåret. För inte kommer Vänstern att så lättvindigt ge med sig vad gäller inkomstskatter eller Miljöpartiet vad gäller vissa surrealistiska miljömål. I de senaste duelldebatterna mot Reinfeldt har Mona pratat om att ge individen lite lugn och ro genom att byta ut skattesänkningar mot skattehöjningar. Det är minsann något att lista ut innebörden av. 

Högre kostnader för företag, såsom kilometerskatt och höjda arbetsgivaravgifter är inget annat än ett garanti för höjda priser för oss konsumenter vilket i sin tur får till följd höjda räntor och driver på inflation. Avskaffandet av ROT och RUT bidrar också till mindre pengar i plånboken för oss alla för att inte säga starkt minskad benägenhet att konsumera bygg och hushållsnära tjänster.  

Fyra år i rad har Regeringen  målmedvetet fokuserat på arbetsstimuleringar för låg och medelinkomsttagare samt för anställning av de unga. Det borde vara oansvarigt för att inte säga svekfullt av oppositionen att röra dessa. Men valårsgåvorna till folket måste finansieras på något sätt och våra unga får då bli de största offren.  

Jag hoppas att människor nu i deklarationstider, uppmärksammade bilagan till inkomstdeklarationen under rubriken ”Preliminär skatteuträkning”, raden där det stod ”Skattereduktion för arbetsinkomster”. För alla arbetande medborgare illustrerade den säkerligen en löneförhöjning som varken Handels, Metall eller Pappers kan erbjuda. En fantastisk förstärkning av hushållskassan som dagens politiska alternativ ger. Att ta bort detta kanske skapar lugn och ro för Mona som älskar och har råd att betala skatt, men knappast för den vanlige låg eller medelinkomsttagaren.

Storstadsfientliga fastighetsskatten är också något att komma ihåg. Tillsammans med vissa bankers förslag om kraftigt höjda kontantinsatser vid köp av fastighet, lär bostadsmarknaden kollapsa. Och konsekvenserna vill jag inte ens tänka på med risk för uppmålningar av avskyvärda skrämselscenarion vilket är långt ifrån min avsikt.

Regeringens införda stimulansåtgärder till arbete ser Vänsterröran gärna som politik bara för de rika. Det är ett skamligt trick som också borde gå att ta udden av. De pratar om subventioner till ”de rika” som om medborgarnas inkomster ägdes och borde förvaltas av staten. Ordet Subvention, som alla vet men kanske inte tänker på, betyder bistånd, hjälp, understöd. Skattelättnader blir därmed en rätt för individen att behålla lite mer av sina pengar och inte som det framställs, en gåva från staten. Men säger man det tillräckligt ofta under tillräckligt lång tid, får man även oriktigheter till att bli sanna. 

Här är en halvlustig historia:


Erik som alltid haft en hyfsad bra inkomst hade för vana att vid varje löning skänka 500 kr till Kalle som inte hade det lika bra. Kalle tog gärna emot dessa pengar då han hade vanor som ibland översteg just hans egen inkomstförmåga.

Efter ett tag sänkte Erik detta bistånd till 250 kr.

Kalle blev då väldigt brydd och valde att konfrontera Erik. Till svar fick han då höra att Erik hade köpt en tomt och börjat bygga ett hus till familjen, varför han inte längre hade råd att bistå med 500 kr. Till svar fick han då från Kalle "Menar du att du börjat bygga hus för mina pengar?"

Äldre Inlägg: Kvartalskapitalism och valårspopulism, Tillväxtbegränsning ett nytt framgångsrikt koncept?, Först bestämmer man priset sedan hittar man på affärsidén

Kommentarer


Kommentera inlägget här: