Mina Tre Kronor

Stöd ur ett vidare perspektiv

Kategori: Allmänt

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen presenterade idag en första uppföljning om vad som hänt de personer som vid årsskiftet oförsäkrades efter de fått maximalt antal dagar i sjukförsäkringen. Två tredjedelar av dessa människor hittar tillbaka till arbete.

Vid årsskiftet sjukskrevs 15 000 personer. 13 000 valde att delta i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion, ett program som regeringen infört för att kartlägga behovet av stöd för att ta sig tillbaka till arbete.

1700 personer har gått vidare till arbete.

600 personer söker aktivt arbete.

7000 personer behöver fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering innan de kan gå vidare till anställning.

Endast en tredjedel av de omförsäkrade har ansökt om att på nytt ha fortsatt sjukförsäkring.

Detta innebär att 10 000 människor inte behöver ge upp vad gäller sin arbetsförmåga. Utan regeringens omförsäkringsreform hade alla dessa människor varit förtidspensionerade eller sjukskrivna.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: