Mina Tre Kronor

Bred uppgörelse om betygen

Kategori: Allmänt

Regeringen tillsammans med socialdemokraterna har äntligen nått uppgörelse om ett  nytt betygssystem, från A till F, vilket uppskattas även av Lärarförbundet.

Även om det finns några som riktar kritik och oro för betygsinflation då stegen B och D saknar kriterieformuleringar, tror jag att en bredare skala gör det lättare att placera eleverna efter den verkliga presteringsförmågan. På så sätt kan de enklare fångas upp av lärarna för att sedan arbeta mer målinriktat.

Själv fick jag mina första år i skolan i väldigt konservativa system som jag faktiskt uppskattar idag och önskar ha fortsatt med samma krav under hela min skolgång.

Här på Värmdö var skolan ett kärt ämne som berördes av flera under veckans KF-budgetsammanträde.  Representanter från samtliga partier hade något inlägg just om skolan och ur sin synvinkel med barnens bästa i sikte. Hur dessa synsätt varierar är ett mycket intressant ämne som jag säkerligen kommer att återkomma till vid ett annat tillfälle.


Artilkar: DN, ,


Sagan om den knivskarpa yxan

Kategori: Allmänt

Det var en gång en smed som tillverkade yxor. Verksamheten var oerhört framgångsrik då denna smed i tidigt skede hade tagit stora marknadsandelar och yxan var välkänt och en mycket invand produkt.

Sakta men säkert började människor titta åt andra håll. Levnadsstandarden blev bättre och miljömedvetenheten började öka. Smeden, han fortsatte tillverka sina yxor för ännu var förändringen i försäljningen inte så pass stor att något behövde förändras. Men så en kall vinter, när han förväntade sälja som mest, tappade han väldigt stora marknadsandelar och kvickt försökte han förändra sig.

Han tänkte på att yxorna behövde bli skarpare, så han började slipa dem mer. Åren gick och yxorna slipades med en dåres envishet. Det gick så långt att skaften inte längre passade de nya välslipade yxorna. Smeden började därmed titta på nya och hållbara skaft.

Trots att både huvudet och skaftet nu hade genomgått en totalförändring kvarstod problemet och försäljningen fortsatte minska. Vad smeden missade var, just det som i allt snabbare takt förändrades, nämligen marknaden. Luftvärmepumpar, bergvärmepumpar och vindenergi var högst eftertraktade och vedeldningen blev därmed en mindre komplement mest sedd som en mysfaktor. En och annan fritidsboendeägare frågade efter yxorna i valet mellan en sådan eller en vedklyv.


/Deshira Flankör

Här läser du inga sagor: SvD, Aftonbladet, Expressen, Dn, , Politometern, SvD,


Ett sjunkande skepp eller slussning till nya lägre nivåer

Kategori: Allmänt

Luften rensas friskt bland socialdemokraterna. Är det fel på ledningen eller på politiken. I lägen som dessa verkar det finnas lika många olika åsikter som medlemmar i partiet. Jag besökte politometern för att se vilka som bloggar om saken och såg att många var socialdemokrater. Klickade runt på några bloggar bara för att se hur de man resonerar från sossevinkel. Vissa tycker att man borde ändra strategi för hur man förmedlar sin politik, andra tycker inte att Östros skulle vända kappan efter vinden genom prata som en moderat ”det ska löna sig att arbeta”. Den återkommande känslan är i alla fall att fokus tycks läggas på valstrategier och förmedlingsstrategier istället för själva sakfrågan, nämligen att tillmötesgå det som efterfrågas av folket. I en snabbföränderlig värld som vi lever idag där lyckligtvis denna förändring består av en generell bättre levnadsstandard behöver människor ett system som underlättar vardagen. Ett system som anpassas mer till människan och där friheten får ett större utrymme.

Hur ska då socialdemokraterna överleva i strävan att besvara denna folkopinion, med andra ord helt okänd mark? Mediekommunikationen och alla upplysningar om landet, människors faktiska läge, gör inte saken lättare för dem. Att faktiskt göra som man borde, fortsätter vara en dålig kopia på allianspolitik. Att gå helt åt vänster är också lite av det på japanska kallad harakiri (mindre dramatiskt tolkat och i detta sammanhang politiskt självmord). Hur ska de göra och vart ska de ta vägen?

Förnyelse eller ej av socialdemokratin tror jag inte leder till några större framgångar. Däremot är det både modigt och galet av den som ger sig på efterträdarrollen av Mona Sahlin.  Socialdemokratin kommer inte att försvinna från svensk politik, men däremot kommer den att landa på nya och betydligt lägre nivåer. Samtidigt, utan att vara elak, verkar vi, Moderater, ha accepterats och blivit ett definitivt val vad gäller Sveriges nya arbetarparti.SvD, Aftonbladet, Expressen, Dn, Moderaterna störst, Politometern: Se vilka som bloggar om saken, ,


Prestigelös politik

Kategori: Allmänt

Jag måste citera Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister (M), ”Vi som tog ansvar för att genomföra en helt nödvändig sjukförsäkringsreform, tar nu också ansvar för att göra den bättre”.

Denna synsätt gör mig stolt över att tillhöra Moderaterna. Läs gärna hela artikeln här!

Politiker ska eftersträva den bästa lösningen, men faktum är att inte ens den kan vara var enda människa i landet till lags. Huvudsaken är att man alltid är medveten om det och lämnar utrymme för självrannsakan och revidering. Prestige hör inte hemma i politiken och särskilt inte när utfallet så starkt berör människors tillvaro.

För mig är politiken att vara till samhällets tjänst. Min största utdelning blir att få vara med och bygga något bra för landet. När den arbetsföra tiden är förbi är i bästa fall endast minnet som förblir kvar och frågan blir då hur man vill bli ihågkommen?

Liksom man hört någon gång någon gamling med stolthet säga att jag var med och byggde den där skrapan, eller bron, så vill jag kunna säga jag var med och hjälpte till att det blev ändring på just den där dåliga situationen eller möjliggjorde den där saken.

Dn,


Några reflektioner

Kategori: Allmänt

Det är tråkigt men väntat att situationer där destruktivitet ska genomsyra politiken skulle uppkomma. SD gör som väntat allt för att förhindra all konstruktivt arbete inom integrationspolitiken. Frågan är om landets skattebetalare och framförallt de som la sin röst på SD insåg att konsekvensen ofta blir 349 avlönade politiker för resultatlöst arbete i fyra år?! En opposition är till för att komma med invändningar eller en annan synvinkel, inte att förhindra gång efter annan. Det positiva i det hela är att Alliansregeringen hann med en hel del reformer förra mandatperioden och behöver egentligen bara se till att all dessa fungerar väl för att så småningom kunna skörda frukten.

Dagens glädjande nyhet är att fler och fler vill jobba efter 65 års ålder.  Människor vill fortsätta berika tillvaron genom att bibehålla eller eventuellt skapa ny mening i det. Jag känner flera pensionärer som från början arbetade deltid efter pensionsåldern, men sedan gått upp till full tid igen.

Dn,


KF-premiär för mig

Kategori: Allmänt

Ikväll var jag på mitt första KF möte som tjänstgörande. De första fem minuterna var lite pirriga av alla nya intryck, för att sedan bli bättre.

Det politiska spelet är väldigt intressant för mig som ny i politiken, särskilt när saker och ibland talarens egna ord vrids och vänds på alla möjliga sätt av annan. Det får mig att tänka på den där amerikanska ramsan man hör i actionfilmer som polisen drar för brottslingarna när de häktas ”anything you say can and will be used against you…” vilket i sin tur väcker undran om vem som i dessa sammanhang är "good guy" och vem som är "bad guy"? Kanske lite långsökt men lärdomen av det borde i alla fall vara att hellre vara övertydlig än lämna möjlighet till andras vilseledningar.

Kommunfullmäktiges ordförande blev Monica Pettersson (M), vice ordförande Max Ljungberg (Mp), andre vice ordförande blev Johanna Hallén (S). För övrigt gick större tiden av kvällens möte till oppositionens anföranden om kommunens beställar och utförarorganisation. Oppositionen menade att många Värmdöbor är emot detta. Lite konstigt tycker man att det är, med tanke på att detta har sagts under hela förra mandatperioden av oppositionen, det har skrivits artiklar och skrikits högt samtidigt som vi, moderater, har varit för organisationen. Med andra ord borde valresultatet vara bekräftande för vilka grundläggande förutsättningar Värmdös invånare vill att kommunen ska jobbar efter.  Alltså har vi fått mandat av väljarna att fortsätta bedriva organisationen med dess befintliga utgångsläge samt de justeringar vi har identifierat nödvändiga.  

Det var naturligtvis många saker som ältades om och om igen, men det är väl det som är demokratins livsluft, mycket egen konstruktivitet och lite eld i baken av motståndarnas förslag leder förhoppningsvis till optimala och bättre lösningar för medborgarna. Kanske för att påminna även mig själv, måste jag tillägga att förslagen från oppositioner ofta kan kännas som om man skjuter från höften. Men det kan eventuellt bero på att man som opposition inte behöver ta samma ansvar för sina förslag som sittande majoritet.