Mina Tre Kronor

För hela Sverige!

Kategori: Allmänt

De nya sjukförsäkringslagen som infördes i samband med den borgerliga regeringens tillträde var nödvändig för landet, men jag är ännu lyckligare över dagens stora nyhet om ännu ett nytt förslag till sjukförsäkringen. Det är viktigt att vi ser alla de som blivit ofrivilligt slussade i ”arbetslöshet” under namnet förtidspension men ändå viktigare är att den som inte klarar av arbete pga. sjukdom, inte tvingas till det!

Läs nyheten Här!
 
I övrigt är jag än en gång glad över en regering som ser hela Sverige!

Tidigare blogginlägg om detta: Prestigelös politik

Länkar: Dn, SvD, ,Expressen, ,

Från tanke till handling

Kategori: Allmänt

 

Med en dags försening kommer mina tankar kring Li Janssons artikel på Svd Brännpunkt. Hon skriver om ekonomiska frizoner, sk. nystartszoner  som ska främja integration och sysselsättning. Li Jansson berör en utav mina hjärtefrågor, vilket är arbetsmarknaden. Jag anser att passivitet är människans största skadegörare varför jag uppmuntrar all sorts sysselsättning där människan kan få utlopp för sin inneboende vilja av att känna sig duglig.

Ekonomiska frizoner i vissa områden där segregationen är stor är den bästa idén som kläckts på mycket länge. Jag har bloggat om det förut och gläds enormt mycket över att tanken behandlas och förhoppningsvis också inom kort tid blir verklighet.  Skattesubventioner i form av regionala stöd förekommer även idag, varför jag inte ser något hinder.

Det som kan bli tråkigt under resans gång, dvs. om nystartszonerna blir verklighet, är att reformer som denna tar tid innan de är fullt effektiva. Vilket lär säkerligen orsaka  en hel del rubriker och skriverier kring detta. Det är därför viktigt precis som skribenten till artikeln poängterar med en väl genomtänkt utformning och politiskt mod! Halvhjärtade projekt och handlingar är dömda till flopp.

Jag ser fram emot denna reform och gläds över vår regering som ser hela Sverige!


 

Press: SvD Brännpunkt,