Mina Tre Kronor

Från tanke till handling

Kategori: Allmänt

 

Med en dags försening kommer mina tankar kring Li Janssons artikel på Svd Brännpunkt. Hon skriver om ekonomiska frizoner, sk. nystartszoner  som ska främja integration och sysselsättning. Li Jansson berör en utav mina hjärtefrågor, vilket är arbetsmarknaden. Jag anser att passivitet är människans största skadegörare varför jag uppmuntrar all sorts sysselsättning där människan kan få utlopp för sin inneboende vilja av att känna sig duglig.

Ekonomiska frizoner i vissa områden där segregationen är stor är den bästa idén som kläckts på mycket länge. Jag har bloggat om det förut och gläds enormt mycket över att tanken behandlas och förhoppningsvis också inom kort tid blir verklighet.  Skattesubventioner i form av regionala stöd förekommer även idag, varför jag inte ser något hinder.

Det som kan bli tråkigt under resans gång, dvs. om nystartszonerna blir verklighet, är att reformer som denna tar tid innan de är fullt effektiva. Vilket lär säkerligen orsaka  en hel del rubriker och skriverier kring detta. Det är därför viktigt precis som skribenten till artikeln poängterar med en väl genomtänkt utformning och politiskt mod! Halvhjärtade projekt och handlingar är dömda till flopp.

Jag ser fram emot denna reform och gläds över vår regering som ser hela Sverige!


 

Press: SvD Brännpunkt,

Kommentarer

 • Anonym säger:

  Du är inte rädd för att Tensta till exempel ska bli ett paradis för brevlådeföretag? Det har ju hänt alla andra frizoner och det försöker ju de flesta regeringar sätta stopp för.

  2011-04-06 | 23:28:17
 • Deshira säger:

  Hej!  Det är en mycket bra synpunkt och bland det första man tänker på när man försöker förutse fallgroparna. Det är få saker, trots dess positiva syfte som inte tycks kunna utnyttjas som ett sätt att komma undan lagstiftning eller helt enkelt för att tjäna snabba cash. Det är därför viktigt med en genomtänkt strategi och kontroller som förhindrar något såndant. Det ska klart finnas många fördelaktiga anledningar till att man vill starta företag och anställa i dessa områden men också krav och kontroller.  Tack för en mycket bra synpunkt!

  Vänligen, Deshira

  2011-04-08 | 06:45:13
 • Kenneth Ehrnstedt säger:

  Sen har vi ju det där med konkurrens också...

  Butiken i Tensta kan hålla lägre priser för att de har lägre kostnader så butiken i Barkarby får stänga. Det är alltid svårt med konstgjord andning, P1 belyste frågeställningen idag, det verkar som de boende inte är helgjutet för detta utan snarare tycker att de vi behöver är utbildning, utbildning och utbildning för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden i hela regionen. Hoppas den som framfört idén till frizon tar till sig, lyssna och funderar.

  2011-04-08 | 18:14:19
 • Deshira säger:

  Hej Kenneth,  Tack för din kommentar! Det är alltid roligt att ha lite lokala besökare!  Vad är alternativet? Låta det vara som det är idag och försöka förtränga det? Dessvärre är inte människor i dessa områden alla under 20 år och pluggpigga. De är för den delen ingen homogen grupp, utan enskilda individer där ingen är den andra lik. Det gemensamma de har är att de är människor som stigit in i passivitetens värld och mäktas av känslan av hopplöshet. Det är nog svårt för en vanlig arbetslös svenskfödd idag, tänk då i dessa områden, där till och med analfabetism förekommer?! Varför har vi inte utbildat dem fram tills nu? Har alla som kan skriva, läsa och tala svenska och ibland till och med är högutbildade i dessa områden ett arbete?  Det gäller att ge mening i dessa människor liv istället för att låta dem bli offer för passivitetens tysta makt. När man saknar utbildning och jobb har man inte mycket självkänsla och tyvärr uppfattas som mindrevärdig även av omgivningen. Det betyder också att barnen ofta får agera tolk åt föräldrarna. Så småningom intar barnen någon sorts förmyndaruppgift åt föräldrarna och outtalat sjunker deras respekt gentemot föräldrarna. Råkar då dessa barn hamna i fel umgänge så blir denna nya omgivning någon sorts auktoritet som också styr deras tillvaro. Föräldrarnas makt är då för länge sedan förlorad.  Med ett arbete, oavsett dess ”konstgjorda andning” bidrar vi till så mycket positivitet och samhällsnytta!  Alla bor inte i Tensta och alla åker inte till Tensta, så den något och eventuella missgynnande effekten som skulle kunna uppkomma hade fått omprioriteras hade jag tyckt! Det gäller att bygga upp något långsiktigt och bra!

  Detta är varken enkelt eller så svart eller vitt som folk vill tolka det som, men helt klart ett steg i rätt riktning! Det är inte heller på tiden utan snarare en eller två dagar för sent!  Må väl!

  Hälsningar,

  Deshira  2011-04-08 | 20:20:08
 • Kenneth Ehrnstedt säger:

  Så länge de boende i de området "frizonen" skulle gälla tycker det är en bra åtgärd och rätt åtgärd samt att den ekonomiska lättnaden verkligen stannar området och omsätts till utveckling så har jag inga problem med det. Erfarenheterna från tidigare sådana zoner i Sverige har ju i princip aldrig lett till önskad effekt. Jag har inte sett hela förslaget än men är ytterst tveksam om det blir ett "politiskt projekt", det måste bli en lokal satsning där alla parter är med och där jag tror att de boende och fastighetsägarna är allra viktigast.

  2011-04-09 | 09:52:10
 • Deshira säger:

  Jag håller med dig om att för optimal effekt ska samtliga hålla sig till sitt område osv… Men verkligheten är betydligt mer komplicerad än så. Jag tror att många projekt som ämnat integration har startats med ett gott syfte men saknat tillräckligt bra styrning. Det är känsliga ämnen man har att göra med där den etiska aspekten hela tiden sätts på spel. Dessutom som jag skrev tidigare är det ingen homogen grupp vi talar om. Dessa människor har olika bakgrunder med olika kulturer, religioner, erfarenheter och väldigt tunga livserfarenhetsmässiga bagage. Det innebär att förutsättningarna ser helt olika ut från individ till individ. De gemensamma kvalitetshöjande faktorerna är arbete. Arbete så att folk får känna av den drivkraft som jag är övertygad om att alla förfogar över. Känslan över att tillföra något i sitt eget hem, i sitt bostadsområde eller kanske i samhället är det mäktigaste som finns. Samma känsla som gjort att både du och jag går på hundratals politiska möten utanför våra ordinarie arbetsscheman. Men jag vet om att du förstår värdet av det och önskar istället att du ser möjligheterna och betraktar hindren som något att gardera sig mot.  Jag tycker att kraven på företagen som startas i dessa områden eller kanske till och med flyttar dit måste vara strikta. De bör rimligtvis innehålla villkor om att exempelvis si och så många av de anställda ska vara från området osv.. Nu ska inte jag spekulera i hur ett sånt här program ska se ut men jag vill bara säga att jag ser stora möjligheter.  Jag tror starkt på den rätta inställningen! Vill man så kan man!

  2011-04-09 | 11:25:37
 • Kenneth Ehrnstedt säger:

  Mitt tips är att titta på vad Södertälje Kommun gjort i Hovsjö efter 30 år av misslyckade politiska projekt tog man ett helt nytt grepp och det ser ut att ha lyckats. Så här långt är i vart fall resultatet det bästa som någon kan uppvisa och det utan ekonomiska frizoner. Som en anekdot kan jag nämna att Gibraltar är ett av de slitnaste områden/städer/samhällen jag sett i västeuropa, jag har inte sett alla men varit i ganska många. Du kanske själv sett just Gibraltar och då vet du vad jag menar. Håller med om att man inte ska vara passiv och se på, men jag föredrar projekt med ett tydligt mål, plan och styrning framför subventionsprojekt då de sällan har ett tydligt mål.

  2011-04-09 | 12:26:42

Kommentera inlägget här: