Mina Tre Kronor

under ytan..

Kategori: Allmänt

Med några dagars helgtider att njuta av ett annars händelserikt år, ser jag fram emot ett nytt med nya utmaningar som troligen kommer att bestå av prövningar av tidigare nedlagd- samt inlett arbete.

Efter hektiska arbetsdagar de senaste veckorna fick jag under gårdagen en bra stund över att göra det som jag inte hunnit med. Varje dag under hela denna vecka har jag exempelvis tänk på Fredrik Reinfeldts jultal som jag inte hunnit lyssna på till sin helhet. Ett tal som berörde och lämnade en bra stunds eftertanke. Ett tal som lyfte upp till ytan det man annars mår bra av att inte tänka på. Ett tal i en högst relevant tidpunkt för de som utsätts av det vår statsminister talade om, nämligen våld.

Det var en partiordförande som med äran och eller bördan att leda ett land som försökte synliggöra det vi ofta inte ser. Själv tänker jag närmast på Svenska Hjältar där en utav de hyllade var Emma som hade misshandlats med avsikten till döds, men av någon mirakulös anledning överlevde. De som såg programmet vet vilken verklighet som belystes av det och troligen kände en enorm ilska, liksom jag, gentemot förövaren.

Det är oerhört viktigt att dessa ämnen kommer högre upp i agendan, inte minst för de som ofta tycks tappat tilliten för både rättsväsendet och samhällets uppmärksamhet. Det är som Reinfeldt sa att samhället mår bra utav att problem kommer upp till ytan.

Det som jag också reflekterade över medan jag lyssnade på detta tal är denna enastående statsminister som uppenbarligen har bestämt sig i allra högsta grad att få någorlunda rättsida på samhället. En man som gräver efter problemen och ständigt försöker leva upp till det förtroende som dagligen ökar enligt opinionsmätningar. När man inte trodde vara möjligt längre, växer vår statsminister i mina ögon till oanade nivåer för just detta genuina engagemang och vilja att verkligen förändra samhället till det bättre.

Om hela svenska folket var medvetna om alla reformer som kommit till sedan denna statsminister fick sitt jobb, tror jag att moderaterna skulle minst dubbla sitt förtroende. Alla krafttag mot arbetslöshet, ungdomsarbetslöshet, segregation, långtidsjukskrivningar, förtidspensioneringar, långa sjukvårdsköer och mycket mer är ett tecken på att vi har fått till ett parti som tillsammans med sina alliansvänner lever med människorna i tiden. Dock finns det mer att göra i varje enskild ämne. Och för tydlighetens skull pratar jag när det gäller långtidsjukskrivningar och förtidspensioneringar om människor som ofrivilligt har hamnat i den plågsamma och ensamma livssituationen.

Jag ser med spänning fram emot följande år av denna mandatperiod. Förhoppningsvis ser vi också bättre kommunikation ut till människor om varje enskild reform som moderaterna och alliansen åstadkommit. Att nå ut till den som berörs av en förändring är bra, men att även nå ut till alla andra med detta är att säkerställa att förändring bevaras.

Här hittar du en del av moderaternas arbete hittills angående våld i nära relationer.Tomterna med begänsat värde

Kategori: Allmänt

Henrik Paulsen, C, skriver i Nvp.se om tomträttsavgälderna på Sandhamn. Hur kan Henrik hänvisa till människors privata liv som julklappsutdelningar och dessutom göra sig lustig på detta sätt?

De höjda tomträttsavgifterna debatterades livligt den 23 november. Det kallades för kommunens och skattebetalarnas mark. Det pratades om taxeringsvärde och marknadsvärde som om dessa tomträtter skulle kunna säljas på öppna marknaden vilken dag som helst. Att det finns byggnadsfastigheter på dessa som ägs och bekostats av fastighetsägarna nämndes sällan. Att marken inte går att sälja utan husen som står på dem och tvärtom, var det aldrig någon som sa något om. För vem eller vilka har då dessa tomträtter ett värde än ägarna till byggnadsfastigheterna?

En av fastigheterna som finns med i fullmäktigehandlingarna, byggnad på tomträtt, har köpts för ca ett år sedan för tre miljoner kr trots att budgivningen nådde upp till fem. Därefter pressades priset ned på fastigheten med hela 2 miljoner just pga tomträttens ovissa framtid. Tomträtten som byggnaden står på ”bedöms” ha en så pass hög marktaxeringsvärde att även om den tomträtten får köpas fri till 50% av taxerings”värdet” innebär det en totalomkostnad, dvs. byggnad plus mark, just i detta fall på över fyra miljoner. Är det ett fynd? I alla fall inte i mina mått.  

Det är respektlöst att som utomstående tala om någons knog och slit som förtjänst.  För att inte tala om att skärgårdsborna precis som Gustavsbergsbor, som vid ett annat tillfälle fått just denna 50% prissänkning på motsvarande tomträtter, också omfattas av likabehandlingsprincipen.

Läs mer på: Nvp, Kommunfullmäktige handlingar s. 55, ,


Share |