Mina Tre Kronor

Lite mer för det hela, lite mindre för sig själv

Kategori: Allmänt

Det är min övertygelse till framgång!  

Rätta mig om jag har fel, men kommunpolitik handlar om konkreta sakfrågor. Det betyder att utrymmet om politiska ideologier är väldigt begränsat. Uppsättningen av spelreglerna sätts upp av regeringen. ”Tävlingen” mellan partierna i en kommun är därmed om vem som gör mest och vem som gör bäst. Vem tillgodoser medborgarnas behov bäst samtidigt som man har ordning på ekonomin. Det handlar om vem som skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid. För att nå framgång krävs det kunskap om sakfrågan, kännedom om lagregler och förutsättningar samt ofta men inte nödvändigtvis alltid även facklig kompetens. Dessvärre är detta lättare sagt än gjort, då verkligheten är betydligt mer komplicerad. Ett fungerande samspel människor emellan kräver en viss grad av nöjdhet hos de flesta för att kompromisser ska vara acceptabla.

Som ledamot i Kommunfullmäktige på Moderat mandat samt ledamot i Vård och Omsorgsstyrelsen är jag nu fullt upptagen med att sätta mig in i organisationen, produktionsprocesserna samt ekonomiska och andra förutsättningar för en fungerande vård och omsorg i vår kommun. Jag har nu hunnit träffa samtliga ledamöter i denna styrelse och med det som bakgrund känns det som om jag går en ljus framtid till mötes. Fördelen med att jobba med mjuka frågor som vård, omsorg och utbildning ingår i, är att målet är detsamma oavsett partifärg. Vi vill att våra medmänniskor ska ha det bra. Det betyder att det är på ”huret” som laget kan bli lite oense. Hur resurser ska fördelas eller vilken metod ska användas för att det gemensamma målet ska uppnås.

Mitt arbete i Vård och Omsorgsstyrelsen kommer därmed att utgå ifrån mottot ”Att leva tills man dör”. Det betyder att våra kunder/medborgare ska ha samma livskvalité oavsett om de bor hemma, hamnar på ett äldreboende eller är i behov av hemtjänst.

Detta inlägg får bli en avspark på en framtid som förhoppningsvis både jag och de som påverkas av Vård och Omsorgsstyrelsens arbete och beslut blir riktigt nöjda med.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: