Mina Tre Kronor

Värmdö värvar nya Moderater

Kategori: Allmänt


Camilla Lien och Staffan Westman 


Maria Ros Jernberg


Nasim Mir


Cecilia Lindberg


Malin BellanderMalin Bellander och Marie BladholmKent Eriksson


& jag
Vi hade oerhört kul, det intygar inte minst alla dessa bilder!

Tack alla Värmdöbor som tog sig tid för att prata med oss! Ni kan närsomhelst komma i kontakt med oss, kontaktuppgifter går att hitta på http://moderaterna.net/varmdo/ under fliken företrädare.

Visa ditt stöd för en ansvarsfull regering och bli medlem i Moderaterna redan idag!


Fas tre i ny kurs

Kategori: Allmänt

Regeringen meddelar att de skapat nya möjligheter för deltagare som kommer till jobb och utvecklingsgarantins tredje fas. Deltagarna erbjuds arbetsmarknadsutbildning om det bedöms leda till jobb i anslutning till utbildningen. 

Ett mycket smart och konstruktivt sätt som förhoppningsvis underlättar instegsprocessen, för att inte tala om det välbehövliga självförtroende det kommer att ge de berörda. I dagens snabbföränderliga värld räcker det med en semesterperiod för att komma i otakt på jobbet och kräver ofta viss uppdatering.

Som vanligt, är jag även denna gång  glad över vår regering som ser hela Sverige!Läs vidare här: nya Moderaterna, Regeringskansliet

Gårdagens förbundsstämma

Kategori: Allmänt

 

Så har man skrivit sin första motion till förbundsstämman. Dessvärre blev den avslagen och jag befarar att jag var lite otydlig vilket jag försökte rätta till genom att gå upp i talarstolen. Jag respekterar de argument som förbundsstyrelsen framförde och hoppas att naturen löser de bekymmer som åtminstone jag tycker mig se.

Motionen handlar om ett sätt att få studerande att i ett tidigare skede komma i kontakt med arbetslivet och arbeta inom den profession man utbildar sig till. Tanken med motionen är inte att rubba den utbildningskvalité som finns, utan genom att belöna arbete utanför studierna uppmuntra ungdomar att aktivt söka kontakt med arbetsmarknaden. Åtminstone jag har mött ungdomar som jag frågat om de börjat söka jobb och fått till svar att det ännu är ett halvt år innan de tar examen osv. för att sedan mötas av en arbetsmarknad som förutom en bra utbildning efterfrågar även arbetslivserfarenhet.

Belöningen var av mig tänkt som någon sorts ”meritpoäng” och på så sätt skapa en trend där dessa börjar efterfrågas, vilket i sin tur leder till att fler studerande prioriterar aktiv kontakt med arbetslivet. Kanske frågar man sig ändå vad syftet med dessa poäng är och mitt svar är precis samma syfte som goda betyg har. Det vill säga, de gör egentligen igen nytta senare när du har kommit ut i arbetslivet utan de är ett kvitto på att du har varit duktig och kan det du utbildat dig till. Detsamma gäller här, det ska vara ett kvitto på dina ambitioner och din arbetslivserfarenhet.

Hela gårdagen var i a f mycket lärorikt inför framtiden!