Mina Tre Kronor

Gårdagens förbundsstämma

Kategori: Allmänt

 

Så har man skrivit sin första motion till förbundsstämman. Dessvärre blev den avslagen och jag befarar att jag var lite otydlig vilket jag försökte rätta till genom att gå upp i talarstolen. Jag respekterar de argument som förbundsstyrelsen framförde och hoppas att naturen löser de bekymmer som åtminstone jag tycker mig se.

Motionen handlar om ett sätt att få studerande att i ett tidigare skede komma i kontakt med arbetslivet och arbeta inom den profession man utbildar sig till. Tanken med motionen är inte att rubba den utbildningskvalité som finns, utan genom att belöna arbete utanför studierna uppmuntra ungdomar att aktivt söka kontakt med arbetsmarknaden. Åtminstone jag har mött ungdomar som jag frågat om de börjat söka jobb och fått till svar att det ännu är ett halvt år innan de tar examen osv. för att sedan mötas av en arbetsmarknad som förutom en bra utbildning efterfrågar även arbetslivserfarenhet.

Belöningen var av mig tänkt som någon sorts ”meritpoäng” och på så sätt skapa en trend där dessa börjar efterfrågas, vilket i sin tur leder till att fler studerande prioriterar aktiv kontakt med arbetslivet. Kanske frågar man sig ändå vad syftet med dessa poäng är och mitt svar är precis samma syfte som goda betyg har. Det vill säga, de gör egentligen igen nytta senare när du har kommit ut i arbetslivet utan de är ett kvitto på att du har varit duktig och kan det du utbildat dig till. Detsamma gäller här, det ska vara ett kvitto på dina ambitioner och din arbetslivserfarenhet.

Hela gårdagen var i a f mycket lärorikt inför framtiden!


Kommentarer


Kommentera inlägget här: