Mina Tre Kronor

Låg nivå på den politiska debatten i vår kommun

Kategori: Allmänt

I flera fall under de senaste månaderna, kanske till och med åren har Värmdö som kommun kritiserats på en sådan låg nivå att våra medborgare kommer så småningom till att drabbas. NVP återger i en artikel i veckans nummer politikernas narr av Värmdö genom att likna det med det krisdrabbade Grekland. Liknelsen började och pågick i allt för lång tid under senaste budgetfullmäktige, där ledamöter en efter annan försökte bräcka varandra i Greklandtemat, vilket är nästan pinsamt att avslöja för våra medborgare. Den enda likheten vår kommun kan ha till det krisdrabbade landet är omgivningen av vatten. För övrigt är Värmdö en välfärdskommun där fokus läggs på skola, social och äldreomsorg, miljö och där skatterna är bland länets högsta samt medborgarna bland de trognaste när det gäller att ta ansvar.

Oppositioner och kritik från olika håll ska vara till syfte att förbättra, granska och komma med alternativa förslag och inte förlöjliga och ironisera. I allt för lång tid har kommunfullmäktigemöten innehållit en allt för hög dos av sandlådedebatter och värmdöborna förtjänar bättre än så! Värmdöborna förtjänar engagerade förtroendevalda som driver konstruktiv politik som går ut på kamper i vem som tillgodoser medborgarnas behov bättre och inte pajkastningsdebatter.  

Efter satsningar på skolan, utbyggnader av VA, cykelvägar med anslutning till Nacka och Vaxholm, utredningar huruvida vi kan köpa vindkraftverk på annan ort samt proaktivt arbete för en ökad soliditet fanns det utrymme inom budgetramen även för en skattesänkning med 15 öre. Nu när vi har börjat få flyt på redovisning av plusresultat kommer vi att sikta in oss på en ökad soliditet för kommunen. Med en skattesänkning som den beslutade, vill vi visa våra kommuninvånare att vi har ambitioner även för en större lönsamhet för hushållen och förhoppningsvis locka fler som har möjligheten att bosätta sig och skiva sig i kommunen. Om jag inte minns helt fel skrev (S) i en artikel i nvp nummer 39 år 2009 om ett förslag i att sänka skatten med 10 öre. Tajmingen var under brinnande finanskris och i artikeln nämns den engångs- statliga konjunkturstödet på 28 miljoner.

När jag gick in i politiken för bara några få år sedan, fick jag ofta frågan hur jag skulle orka. Detta med samma fördomsfullhet som vi ofta benämner för ”politikerförakt”. Mitt svar i dessa fall var att jag var ute efter att påverka politiken och inte låta denna ”sorts” politik, om den förekom, påverka mig. Jag efterlyser därmed saklig politik och större respekt till oss med ett helhjärtat och genuint engagemang samt våra medborgare som är högst bidragande till vår goda välfärd och fungerande samhälle.

 

Läs artikeln här: NVP,