Mina Tre Kronor

Med utvecklingen i tiden!

Kategori: Allmänt

Vi ska inte stoppa utvecklingen utan vi ska vara med i den! All utveckling som leder till ett bättre val för medborgaren är välkommen! Valfriheten inom äldreomsorgen är en sådan utveckling även om det kräver politikernas och ledningsgruppens ständiga uppmärksamhet och riskanalyser över den egna produktionen. Alternativet skulle nämligen vara att våra äldre skulle få ”ta” den vård som erbjuds, oavsett kvalité. Konkurrensen är en del av vår verklighet idag och den är här för att stanna. Det gäller att hänga med i den eller utebli. Med tanke på den framtid som välfärdstjänster går till mötes vad gäller demografisk utveckling likasom färre människor som väljer yrken inom välfärdssektorn, är flexibilitet och effektivitet en väg i rätt riktning.

Det är upp till oss politiker att utveckla verksamheterna till gagn för våra medborgare. Den bästa kvalitén till minsta möjliga krona är ett mål som varje politiker borde eftersträva. Att peka på andra aktörer på marknaden är direkt ansvarslöst och att skylla ifrån sig de egna problemen. Jag har full förtroende att de nya åtagandena inom kommunala produktionen av äldreomsorgen kommer att leda till en framgångsrik utveckling för våra medborgare.

Deshira Flankör, M

Ordförande Vård- och Omsorgsstyrelsen