Mina Tre Kronor

Engagemang och visioner på Sverigemötet

Kategori: Allmänt

”Vi blev oerhört förvånade över hur unga moderaterna är” var kommentaren jag fick av en man och en kvinna som satt vid samma bord som mig under fredagens middag och mingel på Sverigemötet. De var där i tjänsten som utställare och oavsett hur mycket jag försökte känna dem på pulsen avseende deras politiska hemvist, var det oklart. En del lovord om vår statsminister hintade aningen om att de kunde vara våra väljare, men vissa kritiska frågor till dagens samhällsproblem gjorde mig ändå osäker i den frågan. Det var problemen i vissa segregerade områden som de ställde sig frågande till och som ni förstår var det arbetsmarknadspolitik och integrationspolitik som blev dominerande i diskussionerna. Kanske faktum att det är mina hjärtefrågor på rikspolitiken, kan ge sken av att jag eventuell kan ha bidragit till detta. Det var samma frågor som både vår partiordförande och statsministern, Fredrik Reinfeldt samt vår finansministerier, Anders Borg också pratade om i sina tal. Sysselsättningsgraden som har ökat sedan alliansregeringen tog över samt hur vi får fler företag att våga anställa och använda sig av de arbetsmarkandspolitiska program som på ett förmånligt sätt har reformerats. Det var också frågor som både Hillevi Engström, arbetsmarknadsminister och Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister, pratade om i olika seminarium. Även de sistnämnda pratade om det gedigna arbete som läggs ner på att minska trösklarna även för den grupp som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden, nämligen långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och människor med funktionsnedsättningar.

Med andra ord så pratade alla precis som, Fredrik Reinfeldt, om jobben, jobben och jobben. Det är också den särskilt största faktorn som jag personligen tror på är den stora avgörande lösningen på tänkbara framtida välfärdsproblem, segregation och utvecklingsfrågor. När de samtliga också nämnde den ökade sysselsättningsgraden sedan 2006, undrar jag om inte den ökningen är ännu större än vad som framgick med tanke på att dessa siffror räknas fram på den arbetsföra befolkningen. Innan alliansregeringen, fick inte invandrare som inte hade fått uppehållstillstånd arbeta. De hade inte arbetstillstånd och som många kanske minns, tiden fram tills man fick uppehållstillstånd kunde variera från ett år till många fler. Idag får du arbeta i stort sätt omedelbart efter anländningen till Sverige och på så viss bör också räknas till den arbetsföra befolkningen. Min fråga är om dessa människor räknades in i statistiken för sysselsättning då? Kan man ha varit arbetsför när man inte hade arbetstillstånd? Om man ska utgå från de rådande definitionerna bör sysselsättningsgraden då vara än större, då vi faktiskt räknar in fler som arbetsföra.

Sverige är på rätt väg sa vår partiordförande och jag säger detsamma om Moderaterna. Det engagemang man känner av på Sverigemötet får en att tro att detta är bara början. Unga, alerta kommunstyrelseordföranden, riksdagsledamöter och fritidspolitiker som var och en hade visioner, förstärker det som jag skrev inledningsvis om föryngringen. Moderaterna är ett parti i tiden och i ständig utveckling och förnyelse. Och andra sidan om jag ska utgå från mig själv, är det föga förvånande med tanke på att unga ofta är ivrigare och brister i tålamod vilket också betyder att ett parti med öppna dörrar för förnyelse och handlingskraft förmodligen attraherar unga drivkrafter i det politiska engagemanget. Arbete ska ge resultat och förhoppningsvis till ett bättre här, som en annan drivkraft inom Moderaterna brukar säga.

Tack alla som bidrog till all den inspiration jag fick på Sverigemötet i Örebro!


Läs artiklarna här: DN, SvD

Läs och lyssna:Fredriks och Anders tal,

Bilder från Svergiemötet 2012

 
 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: