Mina Tre Kronor

(S) skjuter sig själv i foten

Kategori:

Idag avgjorde socialdemokraterna frågan om vinster i välfärden som de tidigare har varit mycket oense om. Det blev en kompromisslösning där man beslutade om att kommunerna ska få ha ”ett avgörande inflytande” i frågor om skolor och vård- och omsorg. För mig är detta att bädda för vad de själva kallar för ”klassklyftor” om ett regeringsskifte vid nästa val.

Här är anledningen. Låt oss säga att kommunerna får på detta sätt ett avgörande veto i dessa frågor. Det skulle i praktiken innebära att alla S-kommuner (om de följer sin ideologi) skulle förbjuda privata aktörer i skola och vård- och omsorg medan borgerliga kommuner skulle tillåta mångfald. Då konkurrens leder till bättre utbud för medborgarna, skulle detta i praktiken innebära att kommuner som exempelvis Danderyd och Vellinge skulle ha bättre/attraktivare utbud för sina medborgare än Södertälje och Malmö.

Snipp,  snapp, snut och där tog denna saga slut!