Mina Tre Kronor

2013

Kategori:

I väntan på något att berätta, något klart och något bra. Det är anledningen till att bloggandet har stannat av. Färdiga resultat och uppnådda krav, mina krav på mig själv som oftast överträffar andras krav på mig. Snacka kan man göra massor, särskilt om man inte sitter med verktygen i handen är det lätt att vara bättre, tuffare och klokare. Det har även jag varit många gånger. Om det vore jag... om jag bara hade haft… Det är framför allt detta som gjort att jag är tyst i det öppna men desto mer handlingskraftig i det interna. Fortsättningsvis får jag nöja mig med att berätta det pågående, det icke fulländade men det verksamma.

 

Jag önskar sällan för jag anser att en önskning är en vilja utan handlingskraft, i annat fall något som ligger i andras makt att utföra, men nu har jag en önskning. En sådan man har när klockan slår ut det gamla året och in ett nytt. Min önskning är en liten bit bortanför min räckvidd där av kom den också till. Det krävs mer än min ambition för att den ska gå i uppfyllelse. Det krävs nämligen också andras viljor och dessvärre är dessa många till antalet. Det är politiker, det är verksamhetschefer, det är enhetschefer och det är personalen ute i verksamheterna. En önskning om att göra morgondagen bättre än gårdagen, vilket jag vet med säkerhet kommer att leda till en bättre tillvaro för alla, inte minst för kunderna, kommuninvånare som ofta är gamla- tanter och herrar, ibland dementa och ibland med olika funktionshinder. 

 

Jag vill mycket, det har jag alltid velat och troligtvis kommer att fortsätta vilja, men i min vilja finns det alltid handling till precis vilken nivå som krävs. Jag deklarerar gärna mina avsikter för mitt engagemang om det hjälper och lyssnar alltid till om du har något att berätta. Jag omprövar närsomhelst gamla föreställningar om du har en färdig kartlagd väg du vill visa, men jag måste bli övertygad och naturligtvis kräver jag också att målet är detsamma. I gengäld vill jag att du också gör det där lilla extra för att på samma vis visa att du också gjort det som krävts. Tiden är för kort för att spillas på fel saker och det är de rätta sakerna som ger flerfaldig nytta och belöning. Det är vid uppförsbackar som vi bygger större muskler och blir starkare.

 

Att få till en större organisation att fungera på ett optimalt sätt är inte alldeles enkelt.  De många olika inriktningarna och leden gör det lätt att man smälter in bland alla andra. Men i en organisation där det inte har trätt fram duktiga medarbetare, betyder det inte att dessa inte finns. Var så säker på att de finns, men de är bara undanskymda någonstans av en dålig eller svag ledare. Jag tror att eldsjälar finns överallt, det är de där som uppnår storartade verk genom att jobba i motvind, lösa dagens problem för att fortsätta på en ny dag med nya problem. Det är också samma eldsjälar som sover gott om nätterna med vetskapen att de gjort vad som krävts och lite till. Men förutom vårt eget helhjärtade jobb bör vi ha ambitionen till att smitta av oss samma anda. Det är i slutet av pusselläggningen som man börjar se motivet. Likadant är det överallt, innan man når ut, krävs det att medvinden tar form. Förutom vårt specifika jobb och ansvar, bör vi också ta ansvar för tillvaron och den energi vi sprider. Vare sig man är ledare eller kollega bör vi fråga oss stundvis om det är andras styrkor eller svagheter och frustration vi väcker. Innan du förväntar dig ett leende, se till att bjuda på ett!

 

Med friska tag och en stark vilja önskar jag er ett fulländad 2013!

 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: