Mina Tre Kronor

Mitt politiska engagemang

Kategori: Allmänt

I Värmdö kommun vill jag se en förenklad och praktisk organisation. Jag vill se struktur och tydlighet i en tillåtande miljö som stimulerar engagemang och arbetsglädje. Kommunpolitik för mig, innebär att praktiskt lösa konkreta frågor. I vår kommun ser jag tre områden som primära:

-       Att skolorna gör ett rejält lyft kunskapsmässigt och lockar till sig länets bästa medarbetare

-       Att äldrevården styrs av kvalité och varje enskild behov

-       Att initiativ till medverkan till planeringen av ett långsiktigt vägnät tas.

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deshira Flankör till riksdagen

Kategori: Personligt

Jag tror på differentierade ansträngningar i jobbpolitiken efter behov för att fånga upp de som är längst ifrån arbetsmarknaden.

Bilden att Sverige är ett land där alla kan lyckas oavsett bakgrund ska vara primär även internationellt. Ett land som erbjuder möjligheter men som också ställer krav på engagemang och vilja att bidra i samhället. Tidpunkten för när kraven ställs är avgörande för att de ska uppfattas som en självklar plikt. Förutom krav tror jag också på differentierade ansträngningar i arbetsmarknaden utifrån den enskildes behov. Regeringen har hittills gjort rätt som satsat så brett på arbetsmarknadsåtgärder. En fortsatt förstärkt arbetskultur måste byggas i landet om alla ska få förutsättningar att känna delaktighet i samhället. För var gång en långtidsarbetslös kommer i kontakt med en arbetsgivare vare sig som praktikant, lärling eller bara som besökare så ökar chansen och förutsättningen att personen blir uppmärksammad som en arbetskraftstillgång. Alternativet till detta är bidragsberoende och passivitet inom hemmets murar i glömskan från samhället.

 

Engagerade lärare är ovärderliga!

Kategori: Personligt

Jag vill se att Värmdös skolor gör ett rejält lyft kunskapsmässigt och lockar till sig länets bästa medarbetare.

Skolan blir så bra som det engagemang läraren känner och jag tror på att alla föredrar att känna engagemang.

Värmdö kommuns skolor ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett tydligt och sporrande ledarskap. Dokumentationskraven i skolan bör förenklas men är ett absolut nödvändigt måste för synligheten av varje elev. Varje skriven bokstav i dokumentationen och bedömningen kräver en noggrannare eftertanke och medvetenhet hos den som håller i pennan.

En fokuserad äldreomsorg

Kategori: Bilder

Man brukar spara det bästa till sist och ålderdomen ska levas värdigt och harmoniskt!

Med de äldres bästa i fokus ska kvalitén alltid prioriteras. Om kommunala äldreomsorgsverksamheter ska finnas måste de styras på ett ännu bättre sätt. Ett alternativ är att inom partiet låta politikernas förtroende omprövas varje år.

All vård- och omsorgsverksamhet ska kräva kompetens och genuint intresse för människor. På det sätt skapas också ett gott rykte för yrket som förhoppningsvis i sin tur lockar fler engagerade till att inrikta sig på.

 

En långsiktig infrastruktur

Kategori: Allm�nt

Med Värmdös inflyttningstakt är det hög tid för planer av ett långsiktigt vägnät.

Faktum är att Värmdö kommun inte äger sina vägar. 

Jag tror dock ändå att Värmdö behöver redan nu genomtänkta långsiktiga infrastrukturella planer. Öppna, tydliga och väl förankrade bland medborgarna för att sedan på kommunpolitikernas initiativ lyftas upp och förespråkas in hos beslutsfattande myndigheter.

Om mig

Kategori: Allm�nt

Emellanåt kräva, ofta stödja, alltid förbättra. Det är vad politiskt ledarskap innebär för mig. 

 

Deshira Flankör heter jag och är 34 år gammal, mamma till två bestämda och bedårande tjejer och fru till en fantastisk man. Jag har förmånen att präglas av två kulturer som jag har valt och plockat ifrån som det har passat mig och min tillvaro.

 

Min berg-och dalbaneliknande resa har gjort att jag känt på de olika utgångspunkterna. Läkarbarn i mitt födelseland med alla fördelar som det innebar där, flyktingförläggnings bo köandes i matsal inför frukost, lunch och middag även om det var under en begränsad tid, kluven tonåring mellan två världar där den ena innehöll svensk gemenskap och allt vad det innebar medan den andra med besvikna föräldrar som med en dåres envishet kämpade sig igenom den hinderbana som samhället, dåvarande styrande hade satt upp. En hinderbana till delaktighet i samhället, att känna sig duglig och få lov att utöva det de var bra på och bli duktiga skattebetalare. Det var inte sällan som den sistnämnda erfarenheten fick mig att tänka att systemet var uppbyggd för produktionen av fler socialdemokrater, motvilligt bidragsberoende. Samma starka erfarenhet gjorde att jag inför valet 2010 kände mig manad att rycka in och dra mitt strå till stacken, därav mitt politiska engagemang och moderaternas grundvärderingar råkar sammanfalla med mina personliga värderingar, kort och väl sammanfattat "med människan som utgångspunkt".

 

Jag är idag ledamot i kommunfullmäktige i Värmdö, ordförande i Vård- och omsorgsstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsen samt ledamot i föreningsstyrelsen som val- och kampanjledare. Det har hittills varit oerhört givande år, inte minst vad gäller ledarskap och människor. Det har gett mig kunskap om hur viktigt det är med långsiktighet när man jobbar med människor. Där tror jag tydlighet, transparens och rak kommunikation är några av de viktiga nyckelorden för framgång. Det har gett mig insikten att företagsklimatet och organisationen alla gånger ligger i ledarens ansvar. Det har gett mig kunskapen att det är upp till ledaren att locka fram det bästa ur var och en.

 

Mod och rättvisa är ledord som präglar min personlighet. Det förtroende jag får, tror jag beror på min vilja att förstå de olika utgångspunkterna och mitt konstruktiva bemötande. Mitt mantra är att allt har en ände att nysta upp och börjar man någonstans så dyker den rätta vägen fram ganska snabbt därefter. Min handlingskraft och kreativitet gör också att jag alltid ser nya möjligheter när och om vägar tycks ta slut.