Mina Tre Kronor

Deshira Flankör till riksdagen

Kategori: Personligt

Jag tror på differentierade ansträngningar i jobbpolitiken efter behov för att fånga upp de som är längst ifrån arbetsmarknaden.

Bilden att Sverige är ett land där alla kan lyckas oavsett bakgrund ska vara primär även internationellt. Ett land som erbjuder möjligheter men som också ställer krav på engagemang och vilja att bidra i samhället. Tidpunkten för när kraven ställs är avgörande för att de ska uppfattas som en självklar plikt. Förutom krav tror jag också på differentierade ansträngningar i arbetsmarknaden utifrån den enskildes behov. Regeringen har hittills gjort rätt som satsat så brett på arbetsmarknadsåtgärder. En fortsatt förstärkt arbetskultur måste byggas i landet om alla ska få förutsättningar att känna delaktighet i samhället. För var gång en långtidsarbetslös kommer i kontakt med en arbetsgivare vare sig som praktikant, lärling eller bara som besökare så ökar chansen och förutsättningen att personen blir uppmärksammad som en arbetskraftstillgång. Alternativet till detta är bidragsberoende och passivitet inom hemmets murar i glömskan från samhället.

 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: