Mina Tre Kronor

Ingen organisation fungerar av sig själv

Kategori: Allm�nt

 

Replik till Henrik Paulsens, S, debattartikel om kommunens organisation i NVP nr 16. värmdö     

Organisationer ska byggas efter rådande situation! Även om jag  personligen inte var aktiv inom politiken 2006, avsåg dagens  organisationsmodell en förbättrad styrning samt, precis som Henrik  Paulsen skriver, ett neutralt förhållningssätt till fler aktörer i  samhällsservicen. Det förefaller orimligt att något parti, oavsett färg,  skulle inrätta nya arbetssätt utan välvilja som drivkraft.


Mod  till satsningar och vilja till förbättringar kan aldrig vara fel, men  det betyder heller inte att justeringar inte ska förekomma under resans  gång. Jag ser många fördelar med initieringen av denna typ av  organisation, exempelvis framvisandet av våra medborgares pengar och  vart de tar vägen, vilket i sin tur också pekar på de områden som kräver  utveckling. På minussidan har jag uppfattat svaga samarbeten partier  emellan, som ofta också gett frizon för icke förändringsbenägna att gå  sin egen väg, som i sin tur stundtals även bidragit till dubbla budskap.  Jag vill dock påminna om att kommunen innan 2006 i flera år redovisade  underskott. Nu i april behandlar kommunfullmäktige vårt sjunde bokslut  med positivt resultat.


Vi moderater pratar öppet och över  partigränserna om våra funderingar till vissa justeringar i  organisationen. Syftet med modellen har initierats och vi ser att vissa  justeringar behövs. Även om debatten förs som att ”rätt”  organisationsmodell är hela lösningen, finns det ingen  organisationsmodell som sköter sig själv! Det kommer att krävas en  ordentlig målbeskrivning, tydligt ledarskap och stort mod när vi stöter  på nya utmaningar, för sådana kommer alltid att finnas. Istället för att  slå in öppna dörrar, inbjuder jag både Henrik Paulsen och alla andra  Värmdöpolitiker att ge löften om beslutsamhet och samarbetsvilja för att  kapa kommunens skuldberg, något som kan komma att slå hårt på ekonomin  vid framtida räntehöjningar.


Deshira Flankör, M ersättare i kommunstyrelsen

 


Skolan i en annan världsdel

Kategori: Allm�nt

Amie Kronblad , tidigare aktiv folkparist på Värmdö har delat med sig sin inblick i en annan skola i en annan världsdel och med ett annat perspektiv. Verkligen läsvärt och tänkvärt, rekommenderas varmt! Länk.
 
Här i Sverige klagar vi exempelvis på skolsnusket som om den skapades av sig själv. Jag tar det som exempel för att det tillhör det absolut basala som borde komma hemifrån med uppfostran. Vi skulle aldrig drömma om att våra barn skulle få exempelvis på rullande schema, likt modellen i Tokyo som Amie beskriver, se till att toaletterna undersöks två gånger om dagen så att de ser bra ut. Vi lever i curling- och kränkningarnas tidsålder där jag inbillar mig att varje unge tycks ha en osynlig men kännbar paroll "ställ inga krav, annars får du med mina föräldrar att göra". Kan tänkas att bristen på föräldrarnas tid med barnen gör att överbeskyddandet är ett sätt att avlasta det dåliga samvetet. Jag beundrar verkligen alla lärare som går in för att bli lärare, ett yrkesområde som liknar ett minfält där granskningarna från alla håll går på högvarv. Inget annat yrke utsätts för så många "besserwissers" som läraryrket. Det är inte konstigt om man skulle tappa allt vad motivation och engagemang heter. Samtidigt är det ett yrke som påverkar så många liv beroende på den metod och förhållningssätt läraren lär ut på. Vi har politiserat och reglerat skolan i evigheter utifrån en välförsedd tillvaro som grund och utan behoven att se sambandet: hög studieambition nu =>bättre tillvaro sen. Inställningen att ungarna inte ska behöva anstränga sig för att lyckas ökar förutsättningarna för bildandet av en bred grupp vilsna och sköra själar som inte vet vad de vill och vart de ska. Vi pratar sällan om just detta och om samhällets och föräldrarnas ansvar i det hela. Ty gruppen är för stor att göra sig osams med. Dessvärre styrs de också av politiska ideologier varför skolan har varit och fortsätter att förbli ett opinionsdrivande slagträ.
 


Möte om slussen

Kategori: Allm�nt

Kvällen innehöll ett stormöte där flera väg- och villaföreningar från Nacka och Värmdö bjöd in till debatt om Slussen.

Ett fullständigt ensidigt möte med syfte att stödja Plan B i slussenfrågan. Det var flera politiker som deltog både från Nacka och Värmdö och avståndstagandet från politikerna för den plan som idag ligger, lät sig inte vänta. Flera skyllde ifrån sig och agerade efterkloka. Nackas Mats Gerdau tydliggjorde att samtliga partier var eniga när frågan om slussen togs och så gjorde även Monica Pettersson för Värmdös del. Det ställningstagandet behöver inte ha varit fel, då man utgick ifrån att detaljfrågorna sköts av professionella tjänstemän. Idag, med facit i hand, och med avvikelse från huvudplanen försöker man enfaldigt nog framställa Plan B som någon sorts huvudplan. Plan B är precis vad det är, PLAN B, en nödlösning i brist på annat. Stagnation är inte utveckling, det är att stanna upp och med Värmdös och Nackas befolkningstillväxt är inte det hållbart.

Huvudplanen för slussen tycks behöva justeras och det är ett fantastiskt tillfälle för Värmdö- och Nackabor att ta tillfället i akt och få den roll som vi förtjänar i frågan som mer eller mindre berör bara oss. Vi ska inte vara efterkloka, vi ska bara vara kloka!

 

PS. inga stockholmspolitiker hade bjudits in till mötet.

 

 


Ett möte för framtiden

Kategori: Allm�nt

Sverigemötet i helgen lyfte moderata deltagare i fler bemärkelser. Välorganiserade seminarium och valårsfokus var en fantastisk energikälla. Mycket hade fokus kring detta supervalår som 2014 är med inledande Europaparlamentsval. Kandidaterna var mer taggade än någonsin, inte minst vår statsminister som i en dryg timmes tal lyckades sammanfatta var vi kommer ifrån, var vi är och vart vi är på väg. Jag är medveten om att jag har sagt det tidigare, men detta tal är nog det bästa han någonsin haft (jag kan inte rå för att han överträffar sig själv) >>> länk: >>> Fredrik Reinfeldts tal.

I många år har nu regeringen ägnat sig åt utredningar som också lagt grunden för en hel del reformer som har genomförts. Reformer anpassade helt utifrån de unika behoven som finns hos olika företagssektorer, människor i olika åldersgrupper, bakgrunder med mer.. Det har investerats på många håll och kanter för att stimulera arbete. Det har investerats för fler arbetade timmar och det har investerats för starkare drivkrafter till arbete. Utdelningen har hittills varit, en kvarts miljon fler människor som jobbar och högre andel som står redo för att ta ett jobb. Arbetsviljan har stigit och fler vill bidra till sin egen och landets framgång. I jämförelse efter jämförelse länder emellan toppar Sverige listorna vad gäller välskötta finanser. Det är kanske inte konstigt att även andra länder vågar ta ställning som de gjorde via Tv-konferenser på Sverigemötet. En av dem var Tysklands förbundskansler Angela Merkel och en annan Englands premiärminister David Cameron. Den tredje som också var närvarande, var Norges statsminister Erna Solberg. 

    

Mot detta står en splittrad opposition som ännu till dagens datum inte lämnat besked varken om deras samarbete, deras politik eller vilja till förändringar. Ofinansierade reformer skapar budgethål som måste fyllas eller helt enkelt tomma löften.  Svävande jobbgarantier (90 dagars garantin) som S föreslagit förbrukar resurserna snabbare än kvickt och kvar blir då situationer likt Sydeuropas. Staten sitter inte på någon pengabrunn utan resurserna skapar du, jag och alla andra som jobbar. Tar finanserna slut, måste det tas från annat håll och med stor sannolikhet ännu mer skatt från dig och mig. Inte heller är oppositionen eniga om sin politik. Oenig och oförberedd politik skapar kaos, likt Danmarks regeringsombildning. Den tiden är förbi. Idag vill vi veta allt om vad som komma skall, vi matas med information om vad våra vänner och bekanta gör till vardags, ibland till och med deras matvanor, vi kan veta fostrets kön i magen om vi så önskar, vi informeras exakt var vår frakt befinner sig och vi informeras om allt som sker runt omkring oss. Dagens informationssamhälle har skapat vanor som inte lämnar något utrymme för överraskningar och ovisshet såsom oppositionen ger, ovisshet om både samarbetspartner och politisk riktning. Sådana överraskningar lär skapa turbulens där konsekvenserna kan komma till att bli katastrofala.  

Precis som Fredrik Reinfeldt betonade, handlar framtiden om fortsatt stimulans för arbete. Reformerna ska finansieras krona för krona och Sveriges arbetskraftsreserv ska tas till vara. Den arbetskraftsreserv statsministern menade är alla de kvinnor som prioriterar bort sitt arbete till förmån för mannens karriärsutveckling. I Sverige arbetar över en halv miljon fler män än kvinnor redogjorde Statsministern. Fler sätt att underlätta för fler kvinnor att arbeta ska arbetas fram för att jämställa differensen emellan.