Mina Tre Kronor

Ingen organisation fungerar av sig själv

Kategori: Allm�nt

 

Replik till Henrik Paulsens, S, debattartikel om kommunens organisation i NVP nr 16. värmdö     

Organisationer ska byggas efter rådande situation! Även om jag  personligen inte var aktiv inom politiken 2006, avsåg dagens  organisationsmodell en förbättrad styrning samt, precis som Henrik  Paulsen skriver, ett neutralt förhållningssätt till fler aktörer i  samhällsservicen. Det förefaller orimligt att något parti, oavsett färg,  skulle inrätta nya arbetssätt utan välvilja som drivkraft.


Mod  till satsningar och vilja till förbättringar kan aldrig vara fel, men  det betyder heller inte att justeringar inte ska förekomma under resans  gång. Jag ser många fördelar med initieringen av denna typ av  organisation, exempelvis framvisandet av våra medborgares pengar och  vart de tar vägen, vilket i sin tur också pekar på de områden som kräver  utveckling. På minussidan har jag uppfattat svaga samarbeten partier  emellan, som ofta också gett frizon för icke förändringsbenägna att gå  sin egen väg, som i sin tur stundtals även bidragit till dubbla budskap.  Jag vill dock påminna om att kommunen innan 2006 i flera år redovisade  underskott. Nu i april behandlar kommunfullmäktige vårt sjunde bokslut  med positivt resultat.


Vi moderater pratar öppet och över  partigränserna om våra funderingar till vissa justeringar i  organisationen. Syftet med modellen har initierats och vi ser att vissa  justeringar behövs. Även om debatten förs som att ”rätt”  organisationsmodell är hela lösningen, finns det ingen  organisationsmodell som sköter sig själv! Det kommer att krävas en  ordentlig målbeskrivning, tydligt ledarskap och stort mod när vi stöter  på nya utmaningar, för sådana kommer alltid att finnas. Istället för att  slå in öppna dörrar, inbjuder jag både Henrik Paulsen och alla andra  Värmdöpolitiker att ge löften om beslutsamhet och samarbetsvilja för att  kapa kommunens skuldberg, något som kan komma att slå hårt på ekonomin  vid framtida räntehöjningar.


Deshira Flankör, M ersättare i kommunstyrelsen

 


Kommentarer


Kommentera inlägget här: