Mina Tre Kronor

Coaching – om vi ska leda framtidens skola

Kategori: Allm�nt

Barn som inte når sina kunskapsmål, några som behöver särskilt stöd, andra som överpresterar, de har alla något gemensamt. De har alla unika behov. Coaching är idag ett välkänt koncept och har sitt ursprung i idrotten. Idag är det vanligt förekommande inom ledarskap och karriärsvägledningar. Kravet på en modern skola utan auktoritära katederundervisningar och som samtidigt ska tillgodose allas behov oavsett förutsättningar, gör att dagens skola kräver mer ledaregenskaper än någonsin.

Coachingsstöd och handledning till lärarna som vi Värmdömoderater vill införa kommande mandatperiod skulle kunna bidra till fokuserad undervisning där utgångspunkten ligger i att ta tillvara på lärarens fulla potential. Ett coachande förhållningssätt i skolan innebär individanpassat lärarstöd. Konkreta handlingsplaner som utgår ifrån individuella problemformuleringar skapar möjligheter och självförtroende hos varje lärare att nå varje elev. Genom rätt frågor och öppna frågor ska coaching leda till eftertanke och det bästa sättet för någon att nå framsteg, nämligen att hitta egna inneboende krafter som bidrar till utveckling. Ett förhållningssätt som ska bidra till kedjeeffekt från coach till lärare och vidare till elev. Alla barn har inte en förälder som dagligen genom stöd och ibland bara genom att själv nå karriärmässiga framgångar, stärker barnens vision om framtiden. Bidra till det där outtalade mantrat ”jag ska bli lika duktig som mamma”. Genom ett coachande förhållningssätt kan läraren få varje elev oberoende av bakgrund att skapa egna mål och vägar att nå målen.

Coaching handlar således inte om mer byråkrati, inte heller om fler skollagar utan ren personlig utveckling som ska investeras hos lärarna, framtidens förvaltare.

Deshira Flankör, M

Cecilia Lindberg, M

 
 

 

 
 
 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: