Mina Tre Kronor

Nya tider, nya val

Kategori: Allm�nt

 

Mekanikens gyllene regel gäller även i ledarskap ”Det man vinner i kraft, förlorar man i väg” 

Vad menar jag då med detta? Jo, i en tid som präglas av ett paradigmskifte vad gäller ledarskap och organisation, är det oerhört viktigt med lyhördhet, insiktsfullhet och ödmjukhet. Individualismen beståendes av dig, mig och alla andra och vår ömsesidiga vilja till att påverka ställer höga krav på ledning och organisation. Det som en gång i tiden drevs med hela handen ger idag ofta oförutsägbara konsekvenser där saker landar långt ifrån som de var tänkta. Med andra ord är chefsskap idag en onödigt omständig väg att gå. Dagens regering gestaltar detta bäst. Ironiskt nog, blev den till efter dess motsatta föregångare, där modernt ledarskap genomsyrade varje reform, varje steg och varje presskonferens. Fyra allianspartier som ofta framträdde som om alla var exakt lika stora och kom från samma rot mot dagens gäng där ett av partierna är outtalat med, ett annat fått oproportionerligt inflytande och huvudpartiet beståendes av en ledare liknandes en elefant i en porslinsbutik.

Innan jag går vidare vill jag påminna om denna bild.

 

Bilden visar resultatet av omröstningen i riksdagen av nuvarande statsminister. Kanske lite som Kejsarens nya kläder.

Att leda utan att ha marginaler till felsteg kräver världens fingertoppskänsla. Att leda i underläge kräver ännu mer. Det kräver genuin vilja att nå och leda till och med gårdagens utmanare. Det är endast då som skickligheten i ledarskapet kommer fram. Det är ur motståndarens synvinkel som du kan rannsaka dig själv och finna möjligheter till lösningar. Ty, enväldets tid är förbi, särskilt i denna kommunikationens tidsålder där media och väljare är ständigt bevakande vittnen.

Share |

Kommentarer


Kommentera inlägget här: