Mina Tre Kronor

6 Juni - Eftertankens dag

Kategori: Allm�nt

Visst saknar gemeneman en specifik händelse att minnas en dag som denna. Betydelsen av 6:te juni har ändrats från tid till annan, från valet till kung av Gustav Vasa 1523 till symboliseringen av Sverige som demokratiskt land genom antagandet av regeringsformen 1809 och sedan som svenska flaggans dag från och med 1916 för att slutligen heta Sveriges nationaldag sedan år 1983.

Vi har inga offer att hedra och ingen specifik kamp att fira. Men just därför är denna dag ännu viktigare och ännu större än alla andra dagar. Den står för precis det land som Sverige är. Ett land som utgörs av dagliga framsteg i demokratisträvan, acceptans och jämställdhet. Ett land som låter barn liksom gamling komma till tals, svart liksom vit, infödd som inflyttade, ett land som inte räds kvinnans inflytande utan värderar kunskap och framsteg oavsett kön och oavsett var den kommer ifrån. Ett land som hittat på nya begrepp som ”hen” bara för att ingen ska känna sig utanför. Ett land som gjort just detta så självklart att vi tar det för givet. Vi sneglar med förundran och ibland beundran på andra länder och deras självständighetsdagar och i avsaknad av en sådan, glömmer vi bort vad det är vi ska fira. Länge i människans historia har ideologier kommit till som förespråkat fred och jämlikhet. Oftast på specifika villkor. Villkor som inneburit att friheten inte gällt alla. Ofta har den uteslutit delar av befolkningen på grund av ras, religion, etnicitet, kön eller helt enkelt driftighet. De har förespråkat samma språk, samma religion, samma färg till och med bestämd mängd rikedom och pengar. Budskapet har varit, bli likadan eller utebli. Det vi istället har i Sverige idag är precis vad jämlikhet går ut på. Möjligheter på dina villkor oavsett var du är, vem du är eller var du kommer ifrån. Det är idag vi ska dyrka detta land och de värderingar som finns här. Det är en dag som denna som bör vara tid för eftertanke, är vi vad vi vill vara?

Idag vänner, ska vi hålla fanan högt för detta land där alla räknas in och alla behövs. Ty, vår självständighetsdag har inte varit ännu, utan fortsätter vara alla dagar, året om. Självständiga i eget tänkande och tyckande och självständiga med egna ambitioner och mål.  

Deshira Flankör

 

 

 

 


Kommentarer


Kommentera inlägget här: