Mina Tre Kronor

Hej Värmdöbo,

Kategori: Allm�nt

Jag heter Deshira Flankör, kandidat nr. 2 till kommunfullmäktige. Jag behöver dig för:
 
- att skapa engagemang i skolan genom satsning på professionell coaching som stöd för lärarna. Skolan blir så bra som det engagemang läraren känner och jag tror på att alla föredrar att känna engagemang. Dagens skola kräver mer av ledarförmågan hos lärarna. Tydligare ledarskap och god förankring vad gäller målfokus lyfter skolorna.

 

- att kunna satsa på fortbildning för medarbetarna inom vård- och omsorg, vilket skapar engagemang och kvalité. All vård- och omsorgsverksamhet ska kräva kompetens, lämplighet och genuint intresse för människor.  Tydlig målfokus och en bra organisationsstruktur skapar förutsättningar för att var och en ska vara medveten om betydelsen av sin insats.

- att verka för att Värmdö får genomtänkta långsiktiga infrastrukturella planer. Öppna, tydliga och väl förankrade bland medborgarna för att sedan på kommunpolitikernas initiativ lyftas upp och förespråkas hos beslutsfattande myndigheter.

 - att verka för att på sikt jobba ner skatter och avgifter på Värmdö. Värmdö som kommun har höga skulder samtidigt som vi har bland länets högsta skatter och skyhöga avgifter. Skatteintäkterna är viktiga för Värmdö men ska ökas genom att fler skriver sig på Värmdö som exempelvis sommarboende som tillbringar större delen av året här. Värmdö behöver inte bli ett skatteparadis, men låt valet bli enklare för våra många sommarboende att bli skrivna Värmdöbor!

 

Om mig:

-Kandidat nummer två till kommunfullmäktige på Värmdö

-35 år, tvåbarnsmamma, redovisningsekonom, jobbar som försäljningschef på allabolag.se

-Ordförande i Vård- och omsorgsstyrelsen sedan 2012, med synbara uppnådda resultat.

-Ledamot i kommunfullmäktige

-Ersättare i kommunstyrelsen

-Val- och kampanjledare för Värmdömoderaterna.

 

Med tydlighet som fokus

Kategori: Allm�nt

 

Min erfarenhet från mandatperioden.

Nuvarande uppdrag:

 • »Ordförande i Vård- och omsorgsstyrelsen
 • »Ledamot i Kommunfullmäktige
 • »Ersättare i Kommunstyrelsen
 • »Val- och kampanjledare för Värmdömoderaterna

 

Det bästa, mina vänner, har jag kunnat åstadkomma som ordförande i Vård- och omsorgsstyrelsen där rollen har tillåtit mig kunna bli så involverad som jag har velat och på så sätt också skapat vägen för det som är idag. Inget är dock så bra att det inte kan bli bättre. Mitt mål är att bidra med engagemang och tydlighet i alla kommunens verksamheter. Politiker och tjänstemän ska tillsammans arbeta som serviceutförare för medborgarna. Ett klagomål ska hanteras med genuin vilja till att lösa det i bästa möjliga mån. Tydlighet mår vi alla bra av. Det bidrar till att var och en vet vad som är, vad som ska och vad förväntningarna består av. Det bidrar till engagemang från alla håll.

 

Mycket byggs nerifrån och upp, men jag tror på att engagemang, det byggs uppifrån och ner. En engagerad ledare lockar fram engagemang hos medarbetarna.

Vad har jag då gjort sedan jag tillträdde som Ordförande i Vård- och omsorgsstyrelsen 2012-01-25

Ett uppdrag som jag, tillsammans med övriga i styrelsen påbörjade med en kartläggning av utmaningarna. Det ständiga snacket som brukade gå bestod av hemtjänstens underskott som årligen landade på mellan 11- 12 miljoner.

 

 • Arbetet under detta år bidrog till en översyn om samordning av de kommunala hemtjänstenheterna. Djurö och Hemmesta slogs ihop och effektiviserade arbetet i flera bemärkelser.

 

 • Mätning av kundtiden (dvs. tiden man tillbringar hos den äldre) jämfört med arbetstiden. Detta i kvalitetssyfte och att den tid som de äldre fått biståndsbedömt också fås. Arbetet och medvetenheten om denna bidrog till att man ökade sin arbetstid hos kunden från 49% till ca. 73%. Något som den äldre redan var biståndsbedömt för.

 

 • Handlingsplaner efter varje redovisad utmaning.
 
 • Internkontrollplan där vi lyfte fram
 1. 1. Ekonomisk uppföljning,
 2. 2. ändamålsenlig kostnadseffektiv arbetstid,
 3. 3. system för HSL avvikelser,
 4. 4. system för SOL avvikelser samt genomförandeplaner.

 

 • Observera punkt 3 som ledde till att i slutet av året lyfte tidningarna fram alarmerande många avvikelser. Länk. Tvärtemot vad syftet var, nämligen att ha koll på läget och arbeta proaktivt så att vi lär oss av misstagen och sprider kunskapat kollegialt. Något som också styrs av lag och vilket vi också numera har.

   

  Allt i kvalitetssyfte vilket också ledde till denna förändring.  

   
  2014 års underskott uppgick till 2 600 tkr

  2013 års underskott uppgick till 5 900 tkr

  2012 års underskott uppgick till 6 220 tkr

  (tidigare) 2011 uppgick underskottet till 13 265 tkr

  (tidigare) 2010 uppgick underskottet till 11 859 tkr

  (tidigare) 2009 uppgick underskottet till 13 662 tkr

   

  • Omorganisation i Gustavsgården där struktur och renodling av nyckelroller blev ledorden och fortsätter arbetas in.

   

  • Vård- och omsorgsstyrelsen lade år inför år 2014 ett uppdrag att vid varje nämndsammanträde ha med  en stående punkt i dagordningen för redovisning av följande nyckeltal för enheterna inom särskilt boende och hemtjänsten:

   

  1. 1. senaste månadens nettoresultat samt detaljredovisning vid diff. samt konkreta och tidsbestämda åtgärder.
  2. 2. kostnader till bemanningsföretag.

   

  • Uppdrag om att alla som jobbar inom hemtjänsten och särskilt boende ska gå grundkursen Demens ABC vilket också redovisades i juni 2014. Så gott som alla hade genomfört kursen. De som inte hade genomfört den, var antingen sjukskrivna medarbetare eller föräldralediga. Detta i syfte att i ett tidigt stadie fånga upp äldre som eventuellt lider av demens eller är på väg att bli dement. Detta bidrog till att Värmdö idag är den kommun i Stockholms län som har störst andel utbildad personal i förhållande till antalet demenssjuka.

   

  • Omfattande värdegrundsarbete som fortfarande pågår i alla verksamheter.

  Sist men inte minst, har vi en fantastisk personalstyrka som har värdesatt denna utveckling och visat stor förändringskraft. Utan deras engagemang hade ingenting varit möjligt.