Mina Tre Kronor

BMHN den 31 mars

Kategori: Allm�nt

Hittills har vi haft tre möten i Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden. Mötet i mars var ett långt möte med många ärenden, där besluten kan sammanfattningsvis sägas vara avgörande för kommunens förhållningssätt till framförallt framtiden. Nedan lägger jag ut några beslut som avviker från tidigare förhållningssätt och som förhoppningsvis ska förtydliga kommunens riktning.

1.       att slutna tankar för uppsamling av avloppsvatten från vattentoaletter ska kunna beviljas inom hela Värmdö kommun under förutsättning att snålspolande vattenteknik används. Därtill följer vissa restriktioner. Hela ärendet finner du här >> Länk, länk

2. att tillståndsplikt för att anlägga ny grundvattentäkt samt att anmälningsplikt för befintliga grundvattentäkter införs i de delar av kommunen där grundvattensituationen är otillfredsställande  samt i kustnära områden/kustzonen.

Till detta följer ett antal punkter med villkor och förutsättningar. Hela ärendet finner ni här >>>Länk, länk

 

 

3.       Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön där nämnden beslutade att justera vissa paragrafer och ta bort hela paragraf 6 som behandlar regler kring gödselspridning och som redan regleras av Jordbruksverket. Beslutet uppfattas förhoppningsvis positivt av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) som har framfört just dessa synpunkter.

 

4.       Verksamhetsberättelse för år 2014 som ger fog för eftertanke. Många bra beslut har tagits men framförallt har kontoret jobbat hårt med förbättringsarbete och förnyade metoder. Läs hela verksamhetsberättelsen här>>>Länk

 

Slutligen vill jag gärna lyfta fram en karta som förekom på nämnden. De blå prickarna är folkbokförda permanentboende medan de röda är fritidshus. Hur mycket kommer Värmdö att permanenteras om tio, tjugo, trettio år? Hur många av de röda prickarna blir blåa? Det är frågor som åtminstone jag ställer mig. Det är självfallet välkommet men dagens beslut kan skapa förutsättningar eller hinder för framtidens Värmdö. Jag föredrar en bra struktur och en tanke bortom min tid som ordförande.

 

 
Båda kartbilderna ovan kommer ifrån utredningen, Utvärdering av grundvattentillgång i Värmdö kommun, genomförd av Svensk Ekologikonsult AB.
 

.

Kategori: Allm�nt

Kampanjarbetet - en snabb återblick 
 
Dags för mig att lämna vidare stafettpinnen som val och kampanjledare. Nedan följer en sammanfattning av mandatperiodens aktiviteter.
 • Mellan 18-25 kampanjer per år 2010-2014
 • Deltagande i lokala aktivitetsdagar, föreningsdagar, Värmdödagen, Gustavsbergsdagen, båtmässa, Värmdö företagardag
 • Statsministerns sommartal i Gustavsberg
 • Valåret, totalt 54 kampanjtillfällen, 32 valarbetare, över 5 000 samtal.
 • Slussen, dörrknackning, flygblad, köpcentrum, återvinningscentraler, busshållplatser, biograf, föreningsdagar, båtmässa, verksamhetsbesök, telefonvärvning mm.
   
  Nedan ser ni ett axplock av bilder från kampanjtillfällena.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Avstamp, ny mandatperiod

Kategori: Allm�nt

Lite sent efter valet, men fortfarande i början av första året av denna mandatperiod. Jag måste ärligt erkänna att luften gick ur ganska rejält vad gäller valresultatet både vad gäller nationellt och lokalt. Som många känner till har vi Moderaterna på Värmdö kunnat fortsätta i majoritet genom att bilda en klassisk allians med Fp, Kd och C. Det tjänar inte till att älta vidare på valresultatet då detta har gjorts flera gånger från olika håll. Sammanfattningsvis kan man säga att vi inte upplevdes av väljarna som tillräckligt reformsugna. På Värmdö tappade vi två mandat och har numera 17 mandat av 51 men en stor förlust med tanke på den potential som moderaterna borde ha på Värmdö. Det finns nämligen en historia av valresultaten på Värmdö som visar att det pendlar mellan ca 37 % till närmare 50 % av Värmdös röstberättigade som röstar på moderat ideologi, dvs. de röstar på moderaterna i riksdagsvalet. För mig räcker detta för att förstå att alla lokala resultat som understiger detta är personligt och ytterst sakligt. Vi behöver tillgodose värmdöbornas intressen i mycket högre grad eller åtminstone lyssna till deras budskap.

Personligen går jag vidare med ett nytt uppdrag som Ordförande i Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden. Nämnden består av 18 oerhört engagerade ledamöter och ersättare. Vi har hunnit haft tre nämndmöten. Vi har redan kunnat identifiera en del områden som behöver förstärkas informationsmässigt, men för stunden, närmaste veckorna, är det viktigt att mest bara scanna av det pågående arbetet och hur allt hänger ihop.