Mina Tre Kronor

BMHN den 31 mars

Kategori: Allm�nt

Hittills har vi haft tre möten i Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden. Mötet i mars var ett långt möte med många ärenden, där besluten kan sammanfattningsvis sägas vara avgörande för kommunens förhållningssätt till framförallt framtiden. Nedan lägger jag ut några beslut som avviker från tidigare förhållningssätt och som förhoppningsvis ska förtydliga kommunens riktning.

1.       att slutna tankar för uppsamling av avloppsvatten från vattentoaletter ska kunna beviljas inom hela Värmdö kommun under förutsättning att snålspolande vattenteknik används. Därtill följer vissa restriktioner. Hela ärendet finner du här >> Länk, länk

2. att tillståndsplikt för att anlägga ny grundvattentäkt samt att anmälningsplikt för befintliga grundvattentäkter införs i de delar av kommunen där grundvattensituationen är otillfredsställande  samt i kustnära områden/kustzonen.

Till detta följer ett antal punkter med villkor och förutsättningar. Hela ärendet finner ni här >>>Länk, länk

 

 

3.       Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön där nämnden beslutade att justera vissa paragrafer och ta bort hela paragraf 6 som behandlar regler kring gödselspridning och som redan regleras av Jordbruksverket. Beslutet uppfattas förhoppningsvis positivt av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) som har framfört just dessa synpunkter.

 

4.       Verksamhetsberättelse för år 2014 som ger fog för eftertanke. Många bra beslut har tagits men framförallt har kontoret jobbat hårt med förbättringsarbete och förnyade metoder. Läs hela verksamhetsberättelsen här>>>Länk

 

Slutligen vill jag gärna lyfta fram en karta som förekom på nämnden. De blå prickarna är folkbokförda permanentboende medan de röda är fritidshus. Hur mycket kommer Värmdö att permanenteras om tio, tjugo, trettio år? Hur många av de röda prickarna blir blåa? Det är frågor som åtminstone jag ställer mig. Det är självfallet välkommet men dagens beslut kan skapa förutsättningar eller hinder för framtidens Värmdö. Jag föredrar en bra struktur och en tanke bortom min tid som ordförande.

 

 
Båda kartbilderna ovan kommer ifrån utredningen, Utvärdering av grundvattentillgång i Värmdö kommun, genomförd av Svensk Ekologikonsult AB.
 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: